Taitaja2017-kilpailun jury ja johtotiimi

Skills Finland ry nimeää kilpailun johtotiimin. Johtotiimi kokoontuu tarvittaessa ja on perillä kilpailun kokonaiskuvasta, tekee omiin virka-/työasemaan perustuen ja sen antamien valtuuksien perusteella päätöksiä kilpailun kulusta niiltä toimialueilla, jotka eivät suoranaisesti ole juryn toimivallan alla.

Taitaja2017-kilpailun johtotiimi

Sari Karjalainen, 050 363 8977
Taitaja2017 Helsinki -kilpailujohtaja, Stadin ammattiopisto


Pekka Matikainen
, 050 532 2765
Taitaja-päällikkö, Skills Finland ry.

Sauli Jaara,
 0400 330 587
Juryn puheenjohtaja
Taitaja2010 Oulu -kilpailujohtaja, Oulun seudun ammattiopisto

Taitaja-säännöt, kohta 5.4 Kilpailun jury ja ylituomari

Skills Finland ry nimeää kilpailun ylituomarin ja asettaa kilpailujärjestäjän esityksestä kilpailun juryn. Juryn puheenjohtajana toimii kilpailun ylituomari. Jury käyttää kilpailun ylintä päätösvaltaa ja ratkaisee kilpailujärjestäjälle tehdyt vastalauseet. Kilpailun ylituomari vastaa kilpailun arvioinnin oikeellisuudesta Taitaja-finaalissa. Ylituomari vastaa toiminnastaan Skills Finland ry:lle. Jury kokoontuu kilpailua edeltävänä päivänä, kilpailupäivinä vastalauseajan päätyttyä ja muutoin tarvittaessa. TaitajaPLUS-kilpailussa on oma jury, josta tulee olla edustaja Taitaja-kilpailun juryssa. +1-kilpailijoita koskevat asiat päättää Taitaja-kilpailun jury.

Taitaja2017-kilpailun jury

Sauli Jaara pj. Taitaja2010 Oulu -kilpailujohtaja, Oulun seudun ammattiopisto
Kyösti Lehtonen, Taitaja2018 Tampere -kilpailujohtaja, Tampereen ammattiopisto Tredu
Sari Karjalainen, Taitaja2017 Helsinki -kilpailujohtaja, Stadin ammattiopisto
Liisa Lähdesmäki, Taitaja2016 Seinäjoki -kilpailujohtaja, Koulutuskeskus Sedu
Iiro Suksi, Taitaja2009 Vaasa -kilpailujohtaja, auditoija
Hanna Autere, opetusneuvos, Opetushallitus
Tuomas Eerola, toiminnanjohtaja, HAMK, Finnish Academy for Skills Excellence (FASE)
Matti Kauppinen, TaitajaPLUS- ja Abilympics-koordinaattori, Skills Finland ry

Juryn asiantuntijajäsen

Pekka Matikainen, Taitaja-päällikkö, Skills Finland ry

Kestävän kehityksen asiantuntijajäsenet

Katja Aaltonen, projektipäällikkö, Tampereen ammattiopisto, Tredu
Hellevi Lassila, koulutusjohtaja, Koulutuskeskus Sedu
Pia Kyllönen, apulaisrehtori, Stadin ammattiopisto