Pekka Ketola

 

3D-tulostus tulee muuttamaan teollisuutta enemmän kuin Internet. Se on yksi suurimmista mahdollisuuksistamme, joka realisoituu mm. uusina palveluina, tehokkaampina tuotantoprosesseina ja parempina tuotteina.

Tulevaisuuden vahvimmat sovellukset odottavat vielä löytämistään. ”Tulevaisuus luodaan, se ei tapahdu sattumalta”. Pekka Ketola on ollut tekijänä mukana Internetin alkumetreillä, älypuhelinten luomisprosesseissa, strategisessa innovaatiojohtamisessa ja nyt 3D-tulostuksen jalkauttamisessa teollisuuden työkaluksi.

Pekka on innovaatioyritys ideascout Oy:n perustaja, sekä 3DSTEP Oy:n toimitusjohtaja. 3DSTEP tarjoaa 3D-tulostuksen teollisen mittakaavan innovaatio- ja valmistuspalvelut. ”Visiomme on tehdä 3D-tulostuksesta normibisnestä”. www.3dstep.fi