Päivi-Katriina Juutilainen

 

 

Päivi-Katriina Juutilainen toimii yliopettajana Haaga-Helia ammatillisessa opettajakorkeakoulussa, jossa hänen vastuualueenaan on ammatillinen opinto-ohjaajakoulutus, ohjaukseen liittyvä täydennyskoulutus sekä tutkimus- ja kehittämistyö. Työuransa aikana hän on ollut kiinnostunut erityisesti ohjausvuorovaikutuksen rakentumisesta, uraohjauksesta sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksistä oppilaitoksissa.