P3- semifinaali

Semifinaalin aikataulu ja paikka

7.2.2017,
kello 7.30-16.00

Vamia

Semifinaalipaikkakunta

Vamia
Ruutikellarintie 2
65100 Vaasa

Semifinaalijärjestäjät:

Heidi Mannström heidi.mannstrom@edu.vaasa.fi p. 040 584 80 83

Satu Rönnlöf satu.ronnlof@edu.vaasa.fi p. 040 189 9534

Semifinaalikoordinaattori ja yhteystiedot:

Ulla Ruuskanen
ulla.ruuskanen@keskuspuisto.fi
040 542 5866

Semifinaalin kuvaus ja arvioinnin perusteet

Kotihoidossa olevan vammautuneen lapsen havainnointi ja hoidon tarpeen perustelu päivittäisissä toiminnoissa suomalaisen hoidon tarveluokituksen perusteella.

Lapselle halutaan palkata kaksi avustajaa kotihoitoon. Kotona apuvälineenä käytetään nostolaitetta, jonka käytössä äiti tarvitsee ohjausta.

Tehtävässä arvioidaan kilpailijan osaamista seuraavilla alueilla:

    • Kotihoidossa olevan vammautuneen lapsen hoidon tarpeen arviointi ja suunnittelu päivittäisissä toiminnoissa
    • Oman ammattitaidon kuvaaminen työnhakutilanteessa vammautuneen lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hoidon tarpeiden pohjalta

Tehtävät annetaan paperilla, sähköisenä ja/ tai suullisesti.

Tehtäviin valmistautuminen (20p.)

Käytettävissä oleva aika 1,5 h

Tehtävä 1 (40p.)

Käytettävissä oleva aika 30 min.

Tehtävä 2. (40p.)

Käytettävissä oleva aika 30 min.

Kilpailutehtävän arviointikriteerit

Kilpailutehtävät arvioidaan asteikolla 0 – 100 p (20p. + 40p. + 40p. )
Lajin kilpailutehtävät perustuvat ammatillisen perustutkinnon (vuoden 2015 tutkinnon perusteiden yhtenevien osien osalta) opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen ”kiitettävä 3”-tason vaatimuksiin. Ammattitaidon arviointi perustuu ammattiosaamisen näyttöjen arviointikriteereihin. Kilpailuissa kiinnitetään huomiota seuraaviin tutkinnon osiin: kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito sekä kuntoutumisen tukeminen.
Parikilpailu
Kilpailuun osallistutaan pareittain.

Kilpailun järjestäjä varaa kilpailupaikalle

Kilpailun järjestäjä tuo paikalle kaikki tehtäviin tarvittavat välineet ja materiaalit.

Kilpailija tuo tullessaan

Kilpailijalla tulee olla nimineula ja työkengät. Lisäksi kilpailijoiden tulee kiinnittää huomiota yleiseen siisteyteen ja asianmukaiseen pukeutumiseen.

Kilpailijamäärä

6 paria