P3- Finaali

P3 TaitajaPLUS – lähihoitaja Finaali

Taitaja2017 Helsinki –tapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 15.-18.5.2017. Tältä sivulta löydät P3- Lähihoitajan finaalikuvauksen, sekä finalistit.

Finalistit


Ville Numminen Rodriguez
Keskuspuiston ammattiopisto


Hanna Gröhn
Keskuspuiston ammattiopisto


Mikaela Teromaa
Keskuspuiston ammattiopisto


Perttu Viitala
Keskuspuiston ammattiopisto


Flavier Ngabire
Stadin ammattiopisto


Jenna Nykänen
Stadin ammattiopisto


Jasmin Patrikainen
Pohjois‐Karjalan ammattiopisto


Julia Patrikainen
Pohjois‐Karjalan ammattiopisto


Mikko Mäkelä
Kiipulan ammattiopisto


Iida Lähteinen
Kiipulan ammattiopisto

Finaali

 

Lähihoitajalaji

TaitajaPLUS

Marika on 10-vuotias ja vammautunut vakavasti liikenneonnettomuudessa. Marika asuu kotona. Marikalla on henkilökohtainen avustaja, joka on lähihoitaja. Marikan äiti hakee Marikalle kahta uutta avustajaa. Kotona apuvälineinä käytetään asentohoitotyynyjä ja nostolaitetta, jonka käytössä äiti tarvitsee ohjausta.

Kilpailijoiden tehtävänä on toteuttaa kotihoidossa olevan vaikeasti vammaisen lapsen toiminnallisuutta ylläpitävä vuodelepoasento ja osallistua työhaastatteluun sekä ohjata nostolaitteen käyttö äidille.

Tehtävissä arvioidaan seuraavia asioita:
• kotihoidossa olevan vammautuneen lapsen asentohoidon toteuttaminen
• asentohoidon toteuttamisesta tiedottaminen suullisesti
• apuvälineiden käyttäminen ja käytön ohjaus   
• toimintakykyä edistävä työote
• yrittäjyys, kestävä kehitys, työhyvinvointi ja työturvallisuus.

Perustuu videoon ”Marikan päivä -Marikas dag”.  
Linkki: YouTube: Marikan päivä, https://www.youtube.com/watch?v=wv4XVgJSa_k , tekstitetty ruotsiksi

Kilpailutehtävän rakenne, tehtävämoduulien keskeiset sisällöt ja käytettävissä oleva aika

 • TEHTÄVIIN VALMISTAUTUMINEN, käytettävissä oleva aika 30 min.
 • VUODELEPOASENTO, käytettävissä oleva aika 30 min.
 • Kilpailijat työskentelevät vammaisen lapsen kotona. Kilpailijat toteuttavat Marikan päiväunille vuodelepoasennon, joka ylläpitää toiminnallisuutta.
 • TYÖHAASTATTELU, käytettävissä oleva aika 30 min.
 • Kilpailijat osallistuvat työhaastatteluun. Marikan äiti haastattelee kumpaakin hakijaa samaan aikaan.
 • NOSTOLAITTEEN KÄYTÖN OHJAUS ÄIDILLE, käytettävissä oleva aika 15 min.
 • Kilpailijat ohjaavat Marikan äitiä käyttämään nostolaitetta. Tarkoituksena on opettaa hänet nostamaan Marika sängystä pyörätuoliin.

Tehtävien laajuus

 • Tehtäviin valmistautuminen (20p.)
 • Vuodelepoasento (30p.)
 • Työhaastattelu (20p.)
 • Nostolaitteen käytön ohjaus äidille (30p.)

Kilpailutehtävän arviointikriteerit

Kilpailutehtävät arvioidaan asteikolla 0 – 100 p (20p. + 30p. + 20p +30p.). Kilpailutehtävät arvioidaan kiitettävän tason kriteerien mukaan (Opetussuunnitelman perusteet 2015). Tehtävät liittyvät seuraaviin tutkinnon osiin: kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito sekä kuntoutumisen tukeminen.

Parikilpailu
Kilpailu suoritetaan parin kanssa.

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvaiheet ja lajialue

Kilpailun järjestäjä tuo paikalle kaikki tehtäviin tarvittavat välineet ja materiaalit. Kilpailualue on Kaisaniemi.

Kilpailija tuo tullessaan

Kilpailijalla tulee olla nimineula ja työkengät. Lisäksi kilpailijoiden tulee kiinnittää huomiota yleiseen siisteyteen ja asianmukaiseen pukeutumiseen.

Kilpailijamäärä

5 paria

Tuomarit

Päätuomari palvelujohtaja Mervi Huttula, Orton Pro

Sirja Myller

Tuula Niskanen, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Lajin yhteistyökumppanit

Lajivastaavat

p3_lahihoitaja_ulla_ruuskanen

Ulla Ruuskanen
Keskuspuiston ammattiopisto
ulla.ruuskanen@keskuspuisto.fi
040 542 5866

Eeva-Liisa Talvela
Keskuspuiston ammattiopisto
eeva-liisa.talvela@keskuspuisto.fi
040 702 4605

Yleiskuvaus

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon perusteiden kiitettävän tason (K3) vaatimuksiin. Kilpailijoilta vaaditaan osaamista eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kasvun ja kehityksen tukemiseen ja ohjaamiseen, hoitoon ja huolenpitoon sekä heidän kuntoutumisensa tukemiseen.

Osaamisvaatimukset

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja työskentelee ihmisten kanssa ja heitä varten. Lähihoitaja osaa kohdata eri elämänkulun vaiheissa olevat asiakkaat ja potilaat yksilöinä. Hän edistää toiminnallaan asiakkaiden ja potilaiden terveyttä ja hyvinvointia. Lähihoitaja työskentelee sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä.

Lajissa vaaditaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan yhteisten ammatillisten opintojen osaamista. Kilpailuissa kiinnitetään huomiota seuraaviin osa-alueisiin: kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito sekä kuntoutumisen tukeminen. Kilpailutehtävät sisältävät eri opintokokonaisuuksien sisältöjä tutkinnon yhteisistä ammatillisista opinnoista.

+Taitajan erityinen tuki

Opiskelija saa tehtävän itselleen sopivassa muodossa hänen vahvuuksiensa ja tuen tarpeidensa mukaan. Opiskelijan vahvuudet ja tuen tarpeet selvitetään ennalta. Väliaikana kilpailija saa tukea tutoropiskelijalta ja tutortoiminnan opettajalta.

Ohjeiden antamisessa huomioitavaa:

 • Annetaan lyhyt ja selkeä ohje työn tekemiseen rauhallisessa ympäristössä (yksi ohje kerrallaan, tehtävien jakaminen osiin, lyhyet lauseet, tavalliset sanat, ydinkohtien kertaaminen, alleviivaukset ja korostusvärit ohjeissa, puheen havainnollistaminen)
 • Sääntöjen kertominen ja kertaaminen
 • Jännityksen poistaminen, kannustus, turvallisen sekä myönteisen ilmapiirin luominen
 • Opiskelijat saavat riittävästi aikaa suunnitella työtään (tarvittava aika, työvälineet ja materiaalit, työvaiheet, toimintaympäristön kuvailu)
 • Varmistetaan opiskelijan kanssa työturvallisuus
 • Varmistetaan ja kerrataan ohjeet opiskelijan kanssa ennen tehtävän aloittamista
 • Kerrotaan opiskelijalle, kuinka paljon tehtävään hän voi käyttää aikaa
 • Muistilistat voivat tukea keskittymistä ja oman toiminnan ohjausta

Taitaja PLUS lajiohjausryhmä 2017

Ulla Ruuskanen, lajivastaava, Keskuspuiston ammattiopisto
Eeva-Liisa Talvela, varavastaava, Keskuspuiston ammattiopisto
Annukka Sorjonen, annukka.sorjonen@hel.fi

Päivi Pynnönen, paivi.pynnonen@hamk.fi
Mervi Huttula, mervi.huttula@ortonpro.fi
Virpi Tapanimäki, virpi.tapanimaki@luovi.fi
Matti Kauppinen, matti.kauppinen@skillsfinland.fi
Mikko Laakkonen, mikko.laakkonen@pam.fi
Anu Kilkku, anu.kilkku@keskuspuisto.fi