P2- Finaali

P2 TaitajaPLUS – logistiikka Finaali

Taitaja2017 Helsinki –tapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 15.-18.5.2017. Tältä sivulta löydät P2- Logistiikan finaalikuvauksen, sekä finalistit.

Finalistit


Juho Rautiainen
Validia Ammattiopisto


Juho Keronen
Ammattiopisto Luovi


Tuomas Väänänen
Ammattiopisto Luovi


Johannes Sorvari
Validia Ammattiopisto


Tuomas Jussila
Kiipulan ammattiopisto


Juho Toivonen
Kiipulan ammattiopisto

Kilpailutehtävän rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt

Kilpailu on yksilökilpailu, jossa kilpailija kilpailee kahden päivän aikana. Työtehtävä on varastopalvelujen perusosaamista, jossa huomioidaan kilpailijan taidot tavaroiden ja asiakirjojen käsittelyssä. Tavoitteena on tehtävän suorittaminen loogisena kokonaisuutena. Ennen kilpailusuorituksen alkua kilpailijoille selvitetään ja heille perehdytetään lyhyesti tehtävän sisältö ja vaatimukset sekä keskeisimmät arvioinnin kohteet.

Tehtävien laajuus ja käytettävissä oleva aika

Ensimmäinen kilpailupäivä on 16.5.2017, kilpailu alkaa klo 10.00.

Tehtävänä on ottaa kuorma vastaan, purkaa trukilla lavat kuorma-auton lavalta ja siirtää ne niille osoitettuun tilaan.

Kilpailijalla on 40 minuuttia aikaa suorittaa tehtävä.

Tuomari ilmoittaa kilpailijalle, kun suoritusaikaa on osiossa enää viisi minuuttia jäljellä. Kesken jäänyt suoritus vaikuttaa tehtäväosion pisteytykseen. Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuutta voidaan kilpailusuoritus tarvittaessa keskeyttää.

Toinen kilpailupäivä on 17.5.2017, kilpailu alkaa klo 8:00.

Kilpailija tarkastaa saapuvan kuorman, siirtää sen varastopaikoille ja kirjaa saapuneeksi.

Kilpailijalla on 40 minuuttia aikaa suorittaa tehtävä

Tuomari ilmoittaa kilpailijalle, kun suoritusaikaa on osiossa enää viisi minuuttia jäljellä. Kesken jäänyt suoritus vaikuttaa tehtäväosion pisteytykseen. Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuutta voidaan kilpailusuoritus tarvittaessa keskeyttää.

Kilpailutehtävän arviointikriteerit

Logistiikan työtehtävät arvioidaan yhtenä kokonaisuutena työvaiheiden edetessä:

• Työohjeisiin ja työvälineisiin perehtyminen. (5 p)

• Asiakaspalvelu (5 p)

• Ajoonlähtötarkastus (10 p)

• Trukilla työskentely (20 p)

• Siirto saapuvan tavaran alueelle (10 p)

• Rahtikirjan oikeellisuuden tarkastaminen (5 p)

• Tuotteiden pinoaminen (10 p)

• Saapumistiedon kirjaus Exceliin (5 p)

• Työturvallisuuden ja ergonomian huomiointi työtehtävissä (10p)

• Työpisteen järjestely työskentelyn jälkeen. (5 p)

• Kierrätys ja jätteiden lajittelu (5 p)

• Oman työn arviointi ja kehittäminen (10 p)

Tuomarit

Päätuomari Arto Vehkomäki, Kiipulan ammattiopisto

Outi Haikarainen, ELLI Early Learning Oy

Matti Tokola, Keskuspuiston ammattiopisto

Jorma Kastinen, PM-Service Oy

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Kilpailussa käytetään CIS-pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä. Kilpailusuoritukset arvioidaan, kun kilpailija on tehnyt työnsä sekä arvioinut itse omaa suoritustaan.

Arvioinnissa tavoitetasona on opetussuunnitelman H2 -taso. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota työn suunnitelmallisuuteen, työturvallisuuden huomioimiseen, oikeisiin työtapoihin sekä huolelliseen lopputulokseen. Työsuoritus arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti. Arvioinnissa tukeudutaan tehtäväkohtaiseen arviointiohjeeseen, jonka mukaan arvioinnin kohteita aiemmin mainittujen lisäksi ovat:

• Työvälineiden hallinta ja tuntemus

• Annettuun työohjeeseen tutustuminen ja sen mukaan toimiminen.

• Kestävän kehityksen sekä taloudellisen työskentelyn huomiointi.

• Työpisteen ja työvälineiden järjestäminen työskentelyn jälkeen

• Työskenteleminen annetussa ajassa sekä työskentelyn sujuvuus.

• Asenne omaan työskentelyyn ja työskentelyn mahdollinen kehittäminen.

Kilpailupaikalla käytettävissä olevat työvälineet ja materiaalit

• Trukki

• Kuorma-auto

• Haarukkavaunu

• Kynä

• Vastaanotettavat tuotteet

• Paketinavausveitsi

• Työkäsineet

• Rahtikirja

• Lähete

Kilpailija tuo tullessaan

Kilpailijan varustuksena on oman oppilaitoksen antamat työvaatteet ja turvakengät. Mukana voi olla omat muistiinpanovälineet.

Kilpailussa henkilökohtaisten apuvälineiden käyttäminen on hyväksytty, sikäli kuin niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä määritetty.

Lajin yhteistyökumppanit

Lajivastaavat

Malm Johanna

Johanna Malm
Keskuspuiston ammattiopisto
johanna.malm@keskuspuisto.fi
040 631 2100

p2_logistiikka_matti_tokola

Matti Tokola
Keskuspuiston ammattiopisto
matti.tokola@keskuspuisto.fi
040 646 3146

Yleiskuvaus

Varastopalvelujen suorittaneen on hallittava varastoalan tehtäviä käsin ja koneellisesti esim. trukilla tai automaattisilla laitteilla. Hänen on osattava tehdä varaston asiakirjat ja varastokirjanpito käsin sekä tietotekniikkaa käyttäen. Varastonhoitajan on osattava logistiikan perusvalmiuksiin kuuluvat asiat, kuten tavaran varastointi, kuljetukset, kierrätys ja varastontietojärjestelmien käyttö. Hänen on tunnettava varastotalous ja sen vaikutus yrityksen talouteen sekä kansainvälisten materiaalitoimintojen perusasiat. Varastonhoitajan tutkinnon suorittaneet sijoittuvat kaupan, teollisuuden, liikenteen ja julkisen sektorin palvelukseen.
Kilpailu on yksilökilpailu, joka järjestetään varsinaisesti yhden kilpailupäivän aikana.
Kilpailijan varustuksena on oman oppilaitoksen antama työvaatetus.
Kilpailussa henkilökohtaisten apuvälineiden käyttäminen on hyväksytty, sikäli kuin niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä määritetty.

Osaamisvaatimukset

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat Logistiikan perustutkinnon, varastopalvelujen osaamisalan ammattitaitovaatimuksiin ja työelämän osaamisvaatimuksiin. Arviointiasteikkona käytetään H2-tasoa. Kilpailutehtäviä voidaan hyödyntää ammattiosaamisen näytöissä.

Taitaja PLUS lajiohjausryhmä 2017

Johanna Malm, lajivastaava, Keskuspuiston ammattiopisto
Matti Tokola, varavastaava, Keskuspuiston ammattiopisto
Arto Vehkomäki, arto.vehkomaki@kiipula.fi
Outi Haikarainen, outi@earlylearning.fi
Virpi Tapanimäki, virpi.tapanimaki@luovi.fi
Matti Kauppinen, matti.kauppinen@skillsfinland.fi
Mikko Laakkonen, mikko.laakkonen@pam.fi
Anu Kilkku, anu.kilkku@keskuspuisto.fi