P3
TaitajaPLUS – lähihoitaja, parikilpailu

 

Lajivastaavat

p3_lahihoitaja_ulla_ruuskanen

Ulla Ruuskanen
Keskuspuiston ammattiopisto
ulla.ruuskanen@keskuspuisto.fi
040 542 5866

 

 

Eeva-Liisa Talvela
Keskuspuiston ammattiopisto
eeva-liisa.talvela@keskuspuisto.fi
040 702 4605

Yleiskuvaus

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon perusteiden kiitettävän tason (K3) vaatimuksiin. Kilpailijoilta vaaditaan osaamista eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kasvun ja kehityksen tukemiseen ja ohjaamiseen, hoitoon ja huolenpitoon sekä heidän kuntoutumisensa tukemiseen.

Osaamisvaatimukset

 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja työskentelee ihmisten kanssa ja heitä varten. Lähihoitaja osaa kohdata eri elämänkulun vaiheissa olevat asiakkaat ja potilaat yksilöinä. Hän edistää toiminnallaan asiakkaiden ja potilaiden terveyttä ja hyvinvointia. Lähihoitaja työskentelee sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä.

Lajissa vaaditaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan yhteisten ammatillisten opintojen osaamista. Kilpailuissa kiinnitetään huomiota seuraaviin osa-alueisiin: kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito sekä kuntoutumisen tukeminen. Kilpailutehtävät sisältävät eri opintokokonaisuuksien sisältöjä tutkinnon yhteisistä ammatillisista opinnoista.

+Taitajan erityinen tuki

Opiskelija saa tehtävän itselleen sopivassa muodossa hänen vahvuuksiensa ja tuen tarpeidensa mukaan. Opiskelijan vahvuudet ja tuen tarpeet selvitetään ennalta. Väliaikana kilpailija saa tukea tutoropiskelijalta ja tutortoiminnan opettajalta.

Ohjeiden antamisessa huomioitavaa:

  • Annetaan lyhyt ja selkeä ohje työn tekemiseen rauhallisessa ympäristössä (yksi ohje kerrallaan, tehtävien jakaminen osiin, lyhyet lauseet, tavalliset sanat, ydinkohtien kertaaminen, alleviivaukset ja korostusvärit ohjeissa, puheen havainnollistaminen)
  • Sääntöjen kertominen ja kertaaminen
  • Jännityksen poistaminen, kannustus, turvallisen sekä myönteisen ilmapiirin luominen
  • Opiskelijat saavat riittävästi aikaa suunnitella työtään (tarvittava aika, työvälineet ja materiaalit, työvaiheet, toimintaympäristön kuvailu)
  • Varmistetaan opiskelijan kanssa työturvallisuus
  • Varmistetaan ja kerrataan ohjeet opiskelijan kanssa ennen tehtävän aloittamista
  • Kerrotaan opiskelijalle, kuinka paljon tehtävään hän voi käyttää aikaa
  • Muistilistat voivat tukea keskittymistä ja oman toiminnan ohjausta

Taitaja PLUS lajiohjausryhmä 2017

Ulla Ruuskanen, lajivastaava, Keskuspuiston ammattiopisto
Eeva-Liisa Talvela, varavastaava, Keskuspuiston ammattiopisto
Annukka Sorjonen, annukka.sorjonen@hel.fi
Ville Numminen Rodriquez

Päivi Pynnönen, paivi.pynnonen@hamk.fi
Mervi Huttula, mervi.huttula@ortonpro.fi
Virpi Tapanimäki, virpi.tapanimaki@luovi.fi
Matti Kauppinen, matti.kauppinen@skillsfinland.fi
Mikko Laakkonen, mikko.laakkonen@pam.fi
Anu Kilkku, anu.kilkku@keskuspuisto.fi

Lajin yhteistyökumppanit