P2- semifinaali

TaitajaPLUS Logistiikka

 

Semifinaalin aikataulu ja paikka

25.1.2017

Tammer-Tukku Oy / Logistiikkakeskus Hansalogistiikka,
Länsiportintie 7-9,
FI-13430 HÄMEENLINNA

Semifinaalikoordinaattori

Tuula Lahti, tuula.lahti@kiipula.fi, 040 450 1976

Kilpailutehtävän rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt

Kilpailu on yksilökilpailu, jossa kilpailija kilpailee yhden päivän aikana.

Työtehtävä on varastopalvelujen perusosaamista, jossa huomioidaan kilpailijan taidot tavaroiden ja asiakirjojen käsittelyssä. Tavoitteena on tehtävän suorittaminen loogisena kokonaisuutena. Tehtävä tehdään yhtäjaksoisena suorituksena.

Ennen kilpailusuorituksen alkua kilpailijoille selvitetään ja heille perehdytetään lyhyesti tehtävän sisältö ja vaatimukset sekä keskeisimmät arvioinnin kohteet. Kilpailijalla on aikaa 40 minuuttia
• Asiakaspalvelu
• Kuorman purkaminen kuormatilasta haarukkavaunulla
• Trukin ajoonlähtötarkastus
• Tavaroiden tarkastaminen ja siirtäminen vastapainotrukilla niille varatulle paikoille.

Tuomari ilmoittaa kilpailijalle, kun suoritusaikaa on osiossa enää 5 minuuttia jäljellä.
Kesken jäänyt suoritus vaikuttaa tehtäväosion pisteytykseen.
Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuutta voidaan kilpailusuoritus tarvittaessa keskeyttää.

Yleistä

Varastopalvelujen suorittaneen on hallittava varastoalan tehtäviä käsin ja koneellisesti esim. trukilla tai automaattisilla laitteilla. Hänen on osattava tehdä varaston asiakirjat ja varastokirjanpito käsin sekä tietotekniikkaa käyttäen. Varastonhoitajan on osattava logistiikan perusvalmiuksiin kuuluvat asiat, kuten tavaran varastointi, kuljetukset, kierrätys ja varastontietojärjestelmien käyttö. Hänen on tunnettava varastotalous ja sen vaikutus yrityksen talouteen sekä kansainvälisten materiaalitoimintojen perusasiat. Varastonhoitajan tutkinnon suorittaneet sijoittuvat kaupan, teollisuuden, liikenteen ja julkisen sektorin palvelukseen.

Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilökilpailu, joka järjestetään yhden kilpailupäivän aikana.
Kilpailijan varustuksena on oman oppilaitoksen antama työvaatetus – pakollisena varusteena ovat turvajalkineet.
Kilpailussa henkilökohtaisten apuvälineiden käyttäminen on hyväksytty, sikäli kuin niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä määritetty.

Osaamisvaatimukset

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat Logistiikan perustutkinnon, varastopalvelujen osaamisalan ammattitaitovaatimuksiin ja työelämän osaamisvaatimuksiin. Arviointiasteikkona käytetään H2-tasoa. Kilpailutehtäviä voidaan hyödyntää ammattiosaamisen näytöissä.

Kuvaus arvioinnin toteutustavasta

Tuomaristo koostuu työelämän sekä erityisopetuksen edustajista. Tuomarit arvioivat kilpailijoiden järjestyksen määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle kilpailusuorituksen perusteella. Kilpailussa käytetään CIS-pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä. Kilpailusuoritukset arvioidaan, kun kilpailija on tehnyt työnsä sekä arvioinut itse omaa suoritustaan.

Arvioinnissa tavoitetasona on opetussuunnitelman H2 -taso. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota työn suunnitelmallisuuteen, työturvallisuuden huomioimiseen, oikeisiin työtapoihin sekä huolelliseen lopputulokseen. Työsuoritus arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti.
Arvioinnissa tukeudutaan tehtäväkohtaiseen arviointiohjeeseen, jonka mukaan arvioinnin kohteita aiemmin mainittujen lisäksi ovat:
• Työvälineiden hallinta ja tuntemus
• Annettuun työohjeeseen tutustuminen ja sen mukaan toimiminen.
• Kestävän kehityksen sekä taloudellisen työskentelyn huomiointi.
• Työpisteen ja työvälineiden järjestäminen työskentelyn jälkeen
• Työskenteleminen annetussa ajassa sekä työskentelyn sujuvuus.
• Asenne omaan työskentelyyn ja työskentelyn mahdollinen kehittäminen.

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Logistiikan työtehtävät arvioidaan yhtenä kokonaisuutena työvaiheiden edetessä:
• Työohjeisiin ja työvälineisiin perehtyminen. (5 p)
• Asiakaspalvelu (10 p)
• Ajoonlähtötarkastus (10 p)
• Trukilla työskentely (20 p)
• Siirto saapuvan tavaran alueelle (10 p)
• Rahtikirjan oikeellisuuden tarkastaminen (5 p)
• Tuotteiden pinoaminen (10 p)
• Saapumistiedon raportointi työnjohtajalle (5 p)
• Työturvallisuuden ja ergonomian huomiointi työtehtävissä (5 p)
• Työpisteen järjestely työskentelyn jälkeen. (5 p)
• Kierrätys ja jätteiden lajittelu (5 p)
• Oman työn arviointi ja kehittäminen (10 p)

Kilpailupaikalla olevat työvälineet ja materiaalit

• Trukki
• Kuormatila
• Haarukkavaunu
• Kynä
• Vastaanotettavat tuotteet
• Paketinavausveitsi
• Työkäsineet
• Rahtikirja
• Lähete

Kilpailu tapahtuu Tammer-Tukun logistiikkakeskuksessa Hämeenlinnassa

Kilpailija tuo tullessaan

Kilpailijan varustuksena on oman oppilaitoksen antama työvaatteet ja turvakengät. Mukana voi olla omat muistiinpanovälineet.

Kilpailussa henkilökohtaisten apuvälineiden käyttäminen on hyväksytty, sikäli kuin niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä määritetty.

Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla semifinaalitehtävillä, joita löydät osoitteesta

SKILLSFINLANDIN SIVUILLA OLEVA DROPBOX LINKKI VANHOIHIN TEHTÄVIIN