L2
3D, yksilökilpailu

 

Yleiskuvaus

3D lajissa mallinnetaan erilaisia kappaleita ja kokoonpanoja. Mallit tulostetaan 3D tulostimella. Lähtöaineistoina voidaan hyödyntää valmiita malleja, skannata kappale 3D-skannerilla tai mallintaa kappaleen itse lähtötietoja hyödyntäen. Malli on muutettava vaadittuun tiedostomuotoon 3D-tulostamista varten.

Mallintaja käyttää 3D-tulostinta ja siihen liittyvää ohjelmaa sekä huolehtii tulostamiseen tarvittavista välineistä ja laitteista. Tukiaine pestään pesukoneessa tai poistetaan mekaanisesti. Valmis kappale tai pienoismalli voidaan halutessa jälkikäsitellä esim. maalaamalla.

Tehtävät ovat luonteeltaan yleistehtäviä eivätkä ne edellytä jonkin suunnittelualan erityisosaamista.

Osaamisvaatimukset

3D-mallintajan tulee hallita yleisimmät 3D-mallinnusohjelmat sekä 3D-tulostaminen. Menestyvän mallintajan tulee osata:

* hakea ja kerätä lähtötiedot työtehtäväänsä

* mallintaa havainnollisen mallin tai hyödyntää valmiita malleja sekä muuttaa eri cad-ohjelmilla tehdyt tiedostot tulostamiseen sopivaan muotoon

* käyttää 3D-tulostinta ja siihen liittyvää ohjelmaa

* viimeistellä tulostetut kappaleet mekaanisesti tai pesukonetta käyttäen

* korjata mallia tilanteen mukaan

* käyttää 3D-skanneria kappaleiden 3D-mallintamiseen

* keskustella, välittää ja vaihtaa tietoja muiden kanssa

* arvioida omaa työsuoritustaan ja noudattaa aikatauluja

* Käyttää hyväkseen erilaisia ohjeita ja standardeja työssään

Näiden vaatimusten lisäksi 3D-mallintajan tulee

* ymmärtää ja noudattaa annettuja ohjeita

* osata suunnitella ajankäyttönsä kilpailutilanteessa

* noudattaa annettuja turvaohjeita

* olla oma-aloitteinen