606- semifinaali

Mekatroniikka

 

Semifinaalin aikataulu ja paikka

Tampereen seudun ammattiopisto TREDU:n tiloissa
Hepolamminkatu 10 B-rakennus
2.2. – 3.2.2017

Semifinaalikoordinaattori

Matti Hellsten puh. 0408007383
matti.hellsten@tampere.fi

Kilpailijamäärä

ei rajoituksia

Kilpailutehtävän rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt

 

Moduuli 1 Oman työn riskianalyysi

Tutustutaan valmiiksi tulostettuun riskikartoitukseen. Kilpailijapari täyttää kaavakkeen ohjeen mukaan. Liite:riskianalyysi

Moduuli 2 Sähkökytkennät (I/O)

Kytketään pneumatiikka- ja sähkökaavioiden mukainen johdotus. Liitteet: päävirtakaavio, Output-kaavio, Input kaavio ja pneumatiikkakaavio

Moduuli 3 Ohjelmointi

Luodaan laitteisolle arviointikriteereiden mukainen ohjausohjelma. Liitteet: Sekvenssi main, Sekvenssi auto, Sekvenssi manual. Sekvenssikaaviossa käytetään englanninkielisiä nimityksiä

Moduuli 4 Työn laatu ja jälki

Asennetaan mekaniikka ja johdotus asennuskriteereiden (WorldSkills) mukaan sekä osasijoittelukaavion mukaisesti.

Moduuli 5 Joutuisuus (aika)

Suoriudutaan tehtävästä annetussa aikataulussa siten, että asennus- ja ohjelmointi vastaa määriteltyjä laatukriteereitä. Liite xx

Yleistä

 

Tehtävän laajuus ja käytettävissä oleva aika

Tehtävä on valmis, kun:

 1. Asennus ja johdotus on tehty liitteiden mukaisesti
 2. Laitteiston toiminta on ohjelmoitu ja testattu kuvatun kaltaiseksi
 3. Asennuksen ja johdotuksen laatuvaatimukset toteutuvat liitteen ”Työn jäli ja laatu” mukaisesti

Maksimiaika 330min (5,5h)

Kilpailutehtävän arviointikriteerit

Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0 – 100

Riskianalyysi                                 3 p
Sähkökytkennät                         22 p
Ohjelmointi                                 30 p
Työn jälki ja laatu                       30 p
Aikapisteet                                 15 p
Työturvallisuusvähennys         – 5 p
Väärät työtavat                          – 5 p
Lisäaika , max                             -10 p

Kuvaus arvioinnin toteutustavasta

Tehtävä on yksi kokonaisuus, jonka arviointi on 100 %:sti objektiivista. Arvioitavalle kohdalle on määritetty oikea asennus- ja toimintatapa ja se on ohjeen mukaan = 1 p tai ei ole ohjeen mukaan = 0 p.

Arvioinnissa on mukana 2 tuomariparia ja pareista toinen toimii kirjurina. Pari 1 arvioi kohteen toiminnallisuuden ja pari 2 kohteen asennuksen. Asennuskriteerit noudattavat Word Skills-kisoissa käytettävää arviointia.

Kilpailupaikalla olevat työvälineet ja materiaalit

Kilpailunjärjestäjä varaa kilpailupaikalle

 1. Jokaiselle joukkueelle omat työpöydät ja jäteastiat
 2. Asennuksessa tarvittavat asennus- ja kiinnitystarvikkeet
 3. Asennuksessa tarvittavat kaapelit ja kytkentäjohdot pääteholkkeineen

Kilpailija tuo tullessaan

Kilpaileva joukkue tuo semifinaaliin henkilökohtaiset

 • Työasut ja -suojaimet

HUOM! Joukkueet tarvitsevat viiltosuojatut työkäsineet!

Lisäksi kilpailuun osallistuvalla joukkueella on oltava seuraavat laitteet ja työvälineet:

 

 • Kannettava PC, jossa logiikan ohjelmointiin tarvittavat ohjelmat ja ohjelmointikaapelit
 • Logiikka, käyttö- ja syöttöjännite 24 V DC, 16 in / 16 out, tulot PNP, lähdöt rele tai transistori. Logiikkaan on valmiiksi johdotettu kaksi syslink-kaapelia. Tämä on myös kilpailutehtävän rajapinta.
 • Pneumatiikkaletkun katkaisulaite
 • Työkalut johdotukseen, kaapelointiin ja pääteholkitukseen
 • Kuusiokoloavainsarjan (1 – 8 mm)
 • Merkitsemiseen ohutkärkinen tussikynä ja nauhakirjoitin
 • Akkuporakone ja siihen sopivat ruuvikärjet
 • Työkalut johtokourun ja sen kannen katkaisuun ja viimeistelyyn (puukko tai mattoveitsi ei ole soveltuva)

Lisäksi joukkueet voivat valita haluamansa suojaimet, työkalut ja tarvikkeet

Turvallisuus:             a) kuumailmapuhaltimen käyttö on kielletty

 1. b) suojalaseja on käytettävä koko kilpailun ajan

Kilpailijoiden on todistettava henkilöllisyytensä.

Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla semifinaalitehtävillä, joita löydät osoitteesta

SKILLSFINLANDIN SIVUILLA OLEVA DROPBOX LINKKI VANHOIHIN TEHTÄVIIN