604- SEMIFINAALI

Laborantti

 

Semifinaalin aikataulu ja paikka

Keskiviikko, 1.2.2017 klo 8.30 – 15.30
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Keski-Pohjanmaan aikuisopisto,
Talonpojankatu 6, 67100 Kokkola,

Semifinaalikoordinaattori

Mia Pirttimaa
mia.pirttimaa@kpedu.fi
puh. 040 808 5562

lisätietoa

Kilpailuaikataulu

8:30 – 9:00 Saapuminen kilpailupaikalle Talonpojankatu 6:een, ilmoittautuminen, vaatteiden vaihto, kilpailijanumeron arvonta. Kilpailijan on todistettava henkilöllisyytensä ilmoittautumisen yhteydessa (KELA-kortti kelpaa)
9:00 – 9:20 Yleinen ohjeistus kilpailijoille ja kilpailuhuoltajille, kilpailutehtävän ohjeistus kilpailijoille
9:20 – 9:40 Kilpailualueeseen tutustuminen
9:40 – 11:40 Kilpailutehtävä (2h)
11:40 – 12:40 Lounas Ravintola Kaislassa
12:40 – 14:40 Kilpailutehtävä (2h)
14:40 – 15:10 Työpisteen siistiminen
15:10 – 15:30 Palautekeskustelu kilpailusta, kahvi ja välipala
Kahvi- ja välipalat järjestetään kilpailualueen  taukotilaan. Kahvi- ja välipalatarjoilut sekä lounas kuuluvat myös kilpailuhuoltajille ja tuomareille.

Kilpailijamäärä

Semifinaalikarsintaan ilmoittautui 16 kilpailijaa ja karsinnat järjestetään yhtenä päivänä.

Semifinaaleista Taitaja2017-finaaliin Helsinkiin pääsee 6 kilpailijaa.

Kilpailutehtävän rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt

Näytteen metallipitoisuuden määrittäminen kompleksometrisella titrauksella.

Moduuli 1 Laboratoriotyön suunnittelu ja kokonaisuuden hallinta

 

Moduuli 2 Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

 

Moduuli 3 Työn perustana olevan tiedon hallinta

 

Moduuli 4 Elinikäisen oppimisen avaintaidot

 

Moduuli 5 Tuloksen oikeellisuus

 

Yleistä

Kilpailu on yksilökilpailu. Kilpailijan tehtävänä on määrittää näytteen metallipitoisuus titraamalla. Työhön sisältyvät mm. tarvittavat liuoslaskut, liuoksen valmistaminen, näytteiden käsittely sekä tuloksen laskeminen, arvioiminen ja raportointi.

Tehtävän laajuus ja käytettävissä oleva aika

Aikaa mitta-analyysiin on varattu 4 tuntia ja työpisteen siistimiseen 30 minuuttia. Kilpailupaikkaan saa tutustua ohjatusti 20 minuuttia ennen varsinaisen kilpailun alkua.

Kilpailutehtävän arviointikriteerit

Kokonaispistemäärä on 100. Arvioinnissa noudatetaan kuvauksen moduulirakennetta. Arviointikriteereissä huomioidaan Taitaja-kilpailu pakolliset teemat (5%): yrittäjyys, kestävä kehitys, työhyvinvointi ja työturvallisuus.

Moduuli 1 Laboratoriotyön suunnittelu ja kokonaisuuden hallinta 10 p

 

Moduuli 2 Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta 45 p

 

Moduuli 3 Työn perustana olevan tiedon hallinta 20 p

 

Moduuli 4 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 10 p

 

Moduuli 5 Tuloksen oikeellisuus 15 p

 

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Arviointi on objektiivista

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvaiheet ja lajialue

Liuosten valmistaminen:

– tarvittavat reagenssit ja kemikaalit
– tarvittavat mittavälineet
– tarvittavat lasitavarat
– analyysivaaka
– magneettisekoittaja
– pipetin täyttäjä
– suojakäsineet
– kemian taulukot

Näytteen titraaminen:

– näyte
– tarvittavat reagenssit ja kemikaalit
– tarvittavat mittavälineet
– tarvittavat lasitavarat
– byretti
– pH-paperi
– magneettisekoittaja
– pipetintäyttäjä
– magneettionki
– suojakäsineet
– kemian taulukot

Kilpailupaikalla olevat työvälineet ja materiaalit

 

 • manuaalibyretit
 • magneettisekoittajat
 • analyysivaa’an
 • pipetintäyttäjät
 • tarvittavat mittavälineet ja astiat
 • tarvittavat reagenssit ja kemikaalit
 • muut työssä tarvittavat välineet
 •  suojakäsineet (koot S, M, L, XL)
 •  kemian taulukot

Kilpailija tuo tullessaan

 

 • työasun ja työkengät (työasussa ei saa olla nimilappuja ja asussa mahdollisesti olevat logot on peitettävä)
 •  suojalasit
 •  laskimen
 •  kuulakärkikynän
 •  julkaisu- ja kuvausluvan täytettynä (lähetetään kutsun mukana kilpailijalle)

Esimerkkitehtävä

Esimerkkitehtäviä (vanhoja semifinaalitehtäviä) löytyy osoitteesta

SKILLSFINLANDIN SIVUILLA OLEVA DROPBOX LINKKI VANHOIHIN TEHTÄVIIN