604
Laborantti, yksilökilpailu

604_laborantti

Lajivastaavat

MIKKONEN RITVA

Ritva Mikkonen
Stadin ammattiopisto
ritva.mikkonen@edu.hel.fi
040 334 0967

NURMI ULLA-MAIJA

Ulla-Maija Nurmi
Stadin ammattiopisto
ulla-maija.nurmi@edu.hel.fi
040 334 0972

Yleiskuvaus

Laborantti tutkii kaikkea mitä elämässä tarvitaan – ruokaa, juomaa, ympäristöä, lääkkeitä, kosmetiikkaa, vaatteita ja erilaisia kulutustavaroita. Laborantti varmistaa tuotteiden laadun ja turvallisuuden. Hän on myös keskeisessä roolissa, kun kehitetään uusia tuotteita, tutkitaan tauteja tai ratkotaan rikoksia. Laborantti on moderneja tutkimusmenetelmiä ja tietotekniikkaa hyödyntävä kädentaitaja. Laborantti on monessa mukana!
Taitaja-kilpailussa laborantti tekee elintarvike- ja ympäristönäytteiden laadunvalvontaan kuuluvia määrityksiä. Hän käsittelee näytteet ja suorittaa tarvittavat kemialliset, fysikaaliset, mikrobiologiset sekä aistinvaraiset määritykset. Laborantti laskee tulokset ja tekee tulosten perusteella johtopäätöksiä näytteiden laadusta.
Laborantti noudattaa työskennellessään työturvallisuusmääräyksiä sekä kestävän kehityksen toimintaperiaatteita. Hän työskentelee vastuuntuntoisesti ja huolellisesti. Laji pohjautuu laboratorioalan perustutkinnon perusteisiin ja työelämän vaatimuksiin. Kaikille pakollisista tutkinnon osista painotetaan laboratorion perustöitä, mittauksia ja laiteanalytiikkaa, bioanalytiikkaa sekä kaikille valinnaisista tutkinnon osista ympäristöanalytiikkaa ja elintarvikeanalytiikkaa.

Osaamisvaatimukset

Osaamisvaatimukset pohjautuvat laboratorioalan perustutkinnon edellä mainittujen tutkinnon osien kiitettävän tason (K3) ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin. Laboratoriotöissä painotetaan erityisesti turvallista työskentelyä, ohjeiden noudattamista ja analyysin ymmärtämistä. Huomiota kiinnitetään myös oman työskentelyn aikatauluttamiseen, materiaali- ja kustannustietoisuuteen, yhteistyökykyyn ja dokumentointiin.

Lajiohjausryhmä 2017

Ritva Mikkonen, lajivastaava, Stadin ammattiopisto
Ulla-Maija Nurmi, varavastaava, Stadin ammattiopisto
Sonja Kannisto, Turun ammatti-instituutti
Mia Pirttimaa, Keski-Pohjanmaan kuntayhtymä
Merja Heimola, Neste Oyj
Inga Tiainen, Neste Oyj
Elina Alho, Seilab Oy
Anni Siltanen, Kemian teollisuus
Marjatta Säisä, Opetushallitus
604
(22.10.)

Lajin yhteistyökumppanit




Sartorius Biohit Liquid Handling Oy