603- SEMIFINAALI

CNC-Koneistus

 

Semifinaalin aikataulu ja paikka

Semifinaalit järjestetään 1.2.2017, kesto 08:00-17:30

Semifinaalit järjestetään kilpailijoiden omissa oppilaitoksissa.

Semifinaalikoordinaattori

Lasse Tuominen, Vexve Oy, lasse.tuominen@vexve.com 050-5643248

Kilpailijamäärä

Ei rajoituksia

Kilpailutehtävän rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt

Käytäntöä Kilpailuun osallistuva opiskelija suorittaa kilpailukappaleen valmistuksen koko prosessin omatoimisesti ilman ohjausta. Kuitenkin mikäli koneturvallisuus tai työturvallisuus vaatii, on valvovalla opettajalla tai valvovalla tuomarilla oikeus huomauttaa asiasta.

Puhelimen käyttö on kielletty kilpailun aikana ja ne on jätettävä turvaan valvovan opettajan vastuulle ennen työn aloittamista.

Kilpailijamäärää ei ole rajattu, mutta kappale on valmistettava yhden työpäivän aikana jolloin työstökoneiden määrä suhteessa osallistuviin opiskelijoihin tulee ottaa huomioon.

Kilpailijat saavat olla samassa tilassa, mutta eivät keskustella toistensa kanssa. Mikäli kilpailija jatkaa keskustelua toisen kilpailijan kanssa kehotuksesta huolimatta, on tuomarilla oikeus poistaa hänet tilasta ja opiskelijan kilpailutyö hylätään. Mikäli kilpailijan ääni nousee kolme kertaa yli sellaisen äänenpaineen, joka voidaan tulkita huutamiseksi, on tuomarilla oikeus poistaa hänet tilasta ja opiskelijan kilpailutyö hylätään.

Kilpailutila on eristettävä ylimääräiseltä melulta ja häiriöltä opiskelijoiden keskittymiskyvyn takaamiseksi. Kilpailijalla tulee olla juotavaa saatavilla koko kilpailun ajan.

Valvovan tuomarin tulee varmistaa valvovan opettajan kanssa että kaikissa käytettävissä koneissa on samankaltaiset asetteet valmiina ennen töiden aloittamista ja jokaisella opiskelijalla mahdollisuus käyttää samankaltaisia työkaluja ja mittalaitteita.

Oppilaitoksella tulee olla määrättynä tekninen avustaja, joka osaa auttaa mahdollisissa koneiden ja ohjelmistojen ongelmissa. Avustaja saa siirtyä kilpailualueelle valvojan luvalla.

Kilpailualueelta ei saa poistua kesken kilpailun paitsi pakottavasta tarpeesta, esimerkiksi vessakäynti jolloin olisi hyvä että opiskelijalla on valvoja mukana. Valvoja antaa kilpailualueelta poistumiseen tarvittaessa luvan.

Laitteet, ohjelmistot ja työn sisältö

Tarvittavat koneet kilpailutehtävän suorittamiseksi ovat vähintään 2-akselinen CNC-sorvi, jossa on valmiiksi sorvatut pehmeät leuat sekä 3-akselinen CNC-jyrsin, jossa koneruuvipuristin jonka avauma vähintään 105mm. Käytettäväksi ohjelmistoksi käy vapaavalintainen CAM-ohjelma, jolla voi tehdä 2D-työstöratoja ja jonka postprosessointi on toimiva ja testattu käytettävillä koneilla. Käytettävän tietokoneen tulee olla tarpeeksi nopea, eli mitään pätkimistä tai hyytymistä ei saa tapahtua työstöratoja valmistettaessa.

Kappaleen voi myös valmistaa käyttämällä vapaavalintaista kyselevää ohjausta tai kirjoittamalla g-koodin käsin. Työvaiheita on vähintään neljä: kaksi kiinnitystä sorvauksessa, kaksi jyrsinnässä

Teriä sekä terärunkoja tulee olla ennakkoon varattuna kahdet kappaleet jokaiselle käytettävälle koneelle. Niiden tulee sijaita yhdessä paikassa lähellä työstökonetta. Sorvausteräpaloja tulee varata yhtä terävartta kohden vähintään 2kpl/kilpailija.

Jokaiselle osallistujalle on varattu yksi aihio. Kilpailun tuomari ilmoittaa arvosteltavaan kappaleeseen stanssatun koodin ja sen tekijän välittömästi kilpailun päätyttyä sähköpostitse osoitteeseen lasse.tuominen@vexve.com

Aihiot toimitetaan osallistuviin oppilaitoksiin Tammikuun 2017 ensimmäisellä viikolla. Mikäli et ole saanut aihioita ensimmäisellä viikolla, ota välittömästi yhteys lasse.tuominen@vexve.com ja lähetämme puuttuvat aihiot.

Tehtävän laajuus ja käytettävissä oleva aika

Yleistä:

* opiskelija saa valmistettavan kappaleen piirustukset toleransseineen ja muotovaatimuksineen kahdella A4-kokoisella paperilla. Ensimmäisellä paperilla ovat sorvattavat muodot, toisella jyrsittävät muodot

* tarvittavat ohjeet toimitetaan yhdellä A4-kokoisella paperilla sekä Word-tiedostona

* aihio on valmiiksi sahattu ja siinä on toisessa päässä stanssattu koodi, jota ei saa työstää pois. Mikäli kilpailija kuitenkin onnistuu sorvaamaan koodin pois, on tehtävä hylätty.
sorvaus1
sorvaus2

CNC-sorvaus:

* varattava aikaa 3,5h/opiskelija

* sorveilla on oltava valmiiksi asennettuna kahdelle eri kiinnityshalkaisijalle sorvatut pehmeät leuat. Halkaisijat selviävät aihioiden toimituksen yhteydessä.

* terien tulee olla koneessa paikallaan ja valmiiksi mitattuna. Opiskelija kuitenkin itse vastaa siitä ovatko terät mitattu tarpeeksi tarkasti eli on suotavaa ohjeistaa että opiskelija mittaa teränsä itse.

* jokaisella kilpailijalla tulee olla koneessa uudet terät kiinni ennen työn aloitusta

* työpisteellä on oltava mahdollisten terärikkojen takia yksi ylimääräinen teräpala jokaista kokoa, muotoa ja nirkonsädettä.

Opiskelijan tulee valita oikea teräpala työstettävän kohdan mukaan. Mikäli opiskelija onnistuu rikkomaan aluspalan, ei hän saa uutta ja joutuu jättämään kyseisellä terällä tehtävän vaiheen välistä.

sorvaus3

CNC-jyrsintä:

* varattava aikaa 3,5h/opiskelija

* terien tulee olla koneessa paikallaan ja valmiiksi mitattuna. Opiskelija kuitenkin itse vastaa siitä ovatko terät mitattu tarpeeksi tarkasti eli on suotavaa että opiskelija mittaa teränsä vielä itse.

* jokaisella kilpailijalla tulee olla koneessa uudet terät kiinni ennen työn aloitusta

* työpisteellä on oltava valmiina terärikkojen takia työstökoneeseen asetettujen terien lisäksi yksi lisäkappale poranteriä, kierretappeja ja jyrsintappeja sekä sarja vaihtopaloja tasojyrsimeen. Mikäli opiskelija onnistuu rikkomaan aluspalat, ei hän saa uusia ja joutuu jättämään kyseisellä terällä tehtävän vaiheen välistä.

Pääasialliset arviointikriteerit

* Päämitat, 50 pistettä

* Vastaavuus piirustuksen kanssa (muoto), 20 pistettä

* Apumitat, 15 pistettä

* Pinnanlaatu, 10 pistettä

* Työturvallisuus, 5 pistettä

Yhteensä, 100 pistettä

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Jokainen ilmoittautunut oppilaitos lähettää tuomarin toiselle oppilaitokselle valvomaan semifinaalikappaleiden valmistusta. Paikkakuntajako ilmoitetaan ilmoittautumisen päätyttyä.

Tuomari arvostelee kilpailijan työturvallisuuden asteikolla 0-5 ja kirjaa ylös nimen, arvosanan ja perustelun arvostelulle. Tuomari lähettää kilpailuaihiot, kilpailijakohtaiset aihiokoodit ja työturvallisuusarvostelut Vexve Oy:lle Lasse Tuomiselle Lähettäminen ohjeistetaan myöhemmin erikseen. Kappaleiden mittaaminen suoritetaan yhden päivän aikana, kosteus ja lämpötilasäädellyssä huoneessa samoilla kalibroiduilla digitaalisilla mittalaitteilla. Jokaisen kappaleen mittaamisen jälkeen tarkistetaan onko mittalaitteen lukema pysynyt samana ja merkitään mittapöytäkirjaan.

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvaiheet ja lajialue

* työstettävä materiaali on rakenneteräs s355 ja ruostumatonteräs EN 1.4305

* CNC-sorvaus: vain X- ja Z-akselien käyttö sallittu liikkeiden ohjelmoinnissa

* CNC-jyrsintä: vain X-, Y- ja Z-akselien käyttö sallittu liikkeiden ohjelmoinnissa

* ohjelmointi: g-koodaus käsin, vapaavalintaiset kyselevät ohjaukset, CAD/CAM 2D-ohjelmointi.

* sorvaushalkaisijat:

* sisä 22-80 mm (huom. 93 tai isompi asetuskulma, ei 90 asteisia tai alle)

* ulko 0-100 mm

* Nirkkonsäteet 0,2 mm-0,8 mm. Terämuodot: dnmg, cnmg, pyöreäpäinen pistoterä R=1.5-2.5mm sovelluttava Z-suuntaiseen sorvaukseen! Pisto syvyys yli 10mm

* suorat jyrsintapit, kovametalli, vähintään kolme leikkaavaa särmää: halkaisija 8 mm ja 16mm, leikkuuta >12mm

* Tasojyrsin 50-80mm

Esimerkkitehtävä ja arviointi kokonaisuudessaan

Valmistettava kappale sisältää CNC-koneilla suoritettavia:

* ulko- ja sisäpuolisten olakkeiden, pyöristyksien, viisteiden, laakerisovitteiden, laskevienmuotojen ja kartion sorvausta sekä ulkopuolisen kierteen valmistusta

* saarekkeiden, viisteiden, olakkeiden, pyöristysten ja tasauksen jyrsintää

* porausta ja kierteytystä

* sorvaus tapahtuu ilman tukikärkeä, jotta koneturvallisuus on varmempaa. Kappale on suunniteltu valmistettavaksi sorvatuissa pehmeissä leuoissa ja on pituudeltaan sellainen että tukikärkeä ei tarvita

Vanhoja tehtäviä voi käydä katsomassa osoitteessa

SKILLSFINLANDIN SIVUILLA OLEVA DROPBOX LINKKI VANHOIHIN TEHTÄVIIN

Kilpailija tuo tullessaan kilpailupaikalle

* Henkilötodistus valvovalle tuomarille (myös KELA-kortti käy).

* Henkilökohtaiset suojavälineet: kuulosuojaus, näkösuojaus, hanskat, turvakengät ja työvaatteet

* Henkilökohtaiset opiskeluvälineet: lyijykynä, pyyhekumi, kuulakärkikynä, muistiinpanot, oppikirjat, taulukkokirjat, laskin

* Henkilökohtaisen toimivat työntömitan (myös digitaaliset sallitaan)

Mitä oppilaitoksen on järjestettävä kilpailupaikalle

* työstökoneet; CNC-sorvi ja CNC-jyrsin, asetevarusteet ja terät

* tietokoneen jossa CAD/CAM-ohjelma tiedonsiirtomahdollisuudella työstökoneelle (esim. Ethernet, Wifi, USB-tikku, muistikortti jne). Etäisyys työstökoneista maksimissaan 10 metriä.

* varatietokone.

* mahdollinen varatyöstökone, mikäli kilpailija kolaroi koneen käyttökelvottomaksi

* mahdollisen konerikon sattuessa koneistus osio (sorvaus/jyrsintä) päättyy siihen, jos varakonetta ei ole saatavilla.

* Jos useampi kilpailija osallistuu samasta oppilaitoksessa, konerikko estää muiden osallistumisen, mikäli varakonetta ei ole.

Oppilaitoksen tarjottava seuraavat mittavälineet:

* Laadukas digitaalinen työntömitta 0-150 mm (opiskelijalla oltava myös oma mekaaninen käytössä)

* Ulkopuoliset mikrometrit väliltä 0-100 mm, tarkistuspalat

* Syvyystyöntömitta 0-100

* Syvyysmikrometri 0-100 mm

* Sisäpuoliset kolmipistemikrometrit mitattavat mitat noin 40mm +-5mm

* Kierremikrometri 25-50mm millimetri/tuumanousu kärjillä 60ast. max. nousu 3mm.

* Mittapalasarja

* Paikoitusanturi 3D-mallinen Tarkkaan nollapisteen hakuun.

* Pinnankarheuden vertailusarja tai mittalaite

Yleiskuvaus kilpailulajista

Koneistaja valmistaa työturvallisesti metallista tai muista koneistettavista materiaaleista kappaleita ja koneen osia erilaisten työstömenetelmien avulla. Osia valmistetaan tietokoneohjatulla sorvilla ja koneistuskeskuksella. Ohjelmointi tapahtuu CAD/CAM -ohjelman avulla.

Koneistajat työskentelevät pääasiassa konepajojen ja metalliverstaiden palveluksessa tai itsenäisinä yrittäjinä. Ammatissa tarvitaan työstötekniikoiden ja käytettävien materiaalien tuntemusta sekä tarkkuutta, huolellisuutta ja yhteistyötaitoja, unohtamatta kestävän kehityksen periaatetta.

wordskills2011_lontoo
(voit klikata kuvaa suurentaaksesi sitä)

Alkuperäinen kuva WorldSkills 2011 Lontoo

Kilpailun luonne

Koneistus on yksilökilpailu.

Osaamisvaatimukset

Osaamisvaatimukset pohjautuvat kone- ja metallialan perustutkinnon tutkinnon perusteiden kiitettävän (K3) tasoon sekä työelämän vaatimuksiin nuorelle työntekijälle. Tärkeimmät osa-alueet ovat NC-sorvaus, NC-jyrsintä, CAD/CAM-2D-ohjelmointi ja konepajamittaaminen.

Lajiohjausryhmä 2017

Timo Mäki, lajivastaava,Koulutuskeskus Sedu, timo.maki@sedu.fi
Veli-Matti Hauta, Vaasan ammattiopisto, veli-matti.hauta@edu.vaasa.fi
Masi Järvinen, Stadin ammattiopisto, masi.jarvinen@stadinao.fi
Igor Pustsin, Stadin ammattiopisto, igor.pustsin@stadinao.fi
Mikko Vepsäläinen, Camcut Oy, mikko.vepsalainen@camcut.fi

Lasse Tuomien, Vexve Oy lasse.tuominen@vexve.com