602
 Elektroniikka, yksilökilpailu

602_elektroniikka

Lajivastaavat

Olavi Lähteinen
Turun ammatti-instituutti
olavi.lahteinen@turku.fi
050 558 3471

Empty photo

Jari Koskinen
Kouvolan seudun ammattioppilaitos
jari.koskinen@ksao.fi
040 526 7465

Osallistuminen

Myös lukio- ja ammattikorkeakouluopiskelijat voivat osallistua tähän lajiin.

Yleiskuvaus

Nykyaikaisessa yhteiskunnassa elektroniikkaa on kaikkialla. Ilman sitä yhteiskunta ei toimi. Robotteja, autoja, lentokoneita, maatalous- ja metsäkoneita, kannettavia viestintävälineitä ja kodinkoneita ohjataan ja hallitaan elektroniikan ydintekniikka olevien mikroprosessorien ja niiden ohjelmistojen avulla. Tätä mikrosiruihin perustuvaa kokonaisuutta kutsutaan sulautetuiksi järjestelmiksi. Myös teollisuuden tuotantoprosessit ovat usein elektroniikkaohjattuja.

Elektroniikan suuntaavat opinnot tai osaamisalan suorittanut elektroniikka-asentaja osaa tehdä elektroniikkatuotantoon ja siihen erityisesti kuuluvaan protovalmistusvaiheeseen liittyviä elektroniikkalaitteen rakennesuunnittelu-, kokoonpano-, ohjelmointi-, ja testaustöitä.

Taitaja-kilpailun tarkemmat osaamisvaatimukset löytyvät elektroniikka-asentajien opintokokonaisuuksissa ”ammattielektroniikka ja sulautetut sovellukset ja projektityöt”.

Näitä käytännön osaamisalueita ovat elektroniikan valmistuksessa käytetty protolaitteiden piirikorttien CAD-suunnittelu, pienimuotoinen elektroniikkapiirin mitoitus, ohjelmointiympäristön käyttöönotto ja sulautetun järjestelmän ohjelmointi jollain yleisesti käytössä olevalla ohjelmointikielellä sekä elektronisen laitteen rakentaminen IPC-standardien mukaisesti käyttäen protorakentamisessa yleisesti käytössä olevia työmetodeja muistaen työturvallisuuden kaikilla osa-alueilla.

Osaamisvaatimukset

Kilpailutehtävät on suunnattu opiskelijalle, joka on suorittanut tutkinnon keskeiset osat kiitettävällä tasolla (K3). Kilpailutehtävät perustuvat tutkinnon osiin Ammattielektroniikka ja Sulautetut sovellukset ja Projektityöt. Kilpailutehtävissä on mahdollista suorittaa ammattiosaamisen näyttö.

Kilpailutehtävät sisältävät:

  • elektroniikkalaitteen piirilevysuunnittelua ja rakentamista
  • elektroniikkalaitteeseen liittyvän sulautetun järjestelmän ohjelmointia ja käyttöönottoa
  • mittaamista ja vianhakua

Kilpailutehtävä muodostuu eri moduuleista, joista rakentuu kilpailun aikaisten työvaiheiden jälkeen yksi yhtenäinen laite, joka voi olla esimerkiksi:

  • robotti
  • pelilaite
  • multimedialaite
  • kauko-ohjattava itsenäisesti liikkuva laite

Lajiohjausryhmä 2017

Olavi Lähteinen, lajivastaava, Turun ammatti-instituutti
Jari Koskinen, varavastaava, Kouvolan seudun ammattioppilaitos
Petri Luhtala, Koulutuskeskus Sedu
Tommi Sirén, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Esa Varemo, Opiskelija Tampereen teknillinen yliopisto
Niko Kinnunen, NK-proto
Antti Heino, Elfa Distrelec Oy
Tapio Pernu, VTT
Antti Vähälummukka, Kouvolan seudun ammattioppilaitos
602
(22.10.)

Lajin yhteistyökumppanit