502- semifinaali

Ravintolakokki

 

Semifinaalikilpailujen aikataulu ja paikka

1.2.2017 klo 8.00-17.00

Semifinaalipaikkakunnat:

Tampereen palvelualan ammattiopisto, Tampere

Etelä-Savon ammattiopisto, Mikkeli

Savon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio

Vaasan ammattiopisto, Vaasa

 

Semifinaalikoordinaattori

Sari Forss

Opettaja, ravitsemispalvelut

SASKY koulutuskuntayhtymä

Tampereen talouskouluyhdistys ry.

Tampereen palvelualan ammattiopisto

Koulukatu 18, 33200 Tampere

sari.forss@sasky.fi

puhelin: 044 774 5021

Kilpailijamäärä

Kilpailuun voi osallistua 2 kilpailijaa / toimipiste.

RAVINTOLAKOKINTYÖN SEMIFINAALITEHTÄVÄ

Kilpailutehtävä

Kilpailu on yksilökilpailu.

Työskentelyaika on 4 tuntia.

Kilpailijan tehtävänä on suunnitella ja valmistaa pääruoka neljälle (4) hengelle ja jälkiruoka neljälle (4) hengelle ennakkosuunnitelman mukaisesti.

Kilpailija toimittaa semifinaalin järjestäjälle viikko ennen kilpailua (16.1.2017) mennessä

 

  1. Työsuunnitelman ja reseptiikan valmistusmenetelmineen.

 

  1. Menukortin ruokalajeista suomeksi/ruotsiksi ja englanniksi, jossa ruokalajien nimet lisäkkeineen käyvät selkeästi ilmi.

 

Arvioinnissa valmistetut ruokalajit pisteytetään samanarvoisina.

Kilpailija valmistaa ja laittaa esille molempia ruokalajeja neljä (4) annosta. Niistä tuomareiden arvioitavaksi annetaan kolme annosta ja yksi annos esittelypöytään.

Esille laittaminen: Valkoiset, pyöreät lautaset ilman logoa (26 – 28 cm).

Lautasilla ei saa olla erillisiä lisäkeastioita, kilpailunjärjestäjä varaa erillisen pienen kastikekannun (tarvittaessa käytössä).

Kilpailutehtävän muutos

Mahdollinen kilpailutehtävän muutos 30 % ilmoitetaan kullekin kilpailijalle työpisteeseen

annettavalla ohjeella kilpailijan oman kilpailuajan alkaessa.

Kilpailija tuo tullessaan

Kilpailijan pitää todistaa henkilöllisyytensä (myös KELA-kortti kelpaa).

Kilpailijan syntymävuosi on 1996 tai sen jälkeen.

Kilpailija käyttää elintarvikelain edellyttämää ja koulutuksenjärjestäjän hyväksymää asukokonaisuutta. Kilpailija käyttää kokinhattua jonka kilpailun järjestäjä hankkii. Kilpailijan nimi ja oppilaitos ei saa näkyä työasussa.

Kilpailijalla pitää olla mukanaan henkilökohtaiset veitset ja muut käsikäyttöiset pientyövälineet. Kilpailija saa tuoda mukanaan lämpömittarin, sauvasekoittimen ja halutessaan tehosekoittimen (blenderin). Ei muita sähkökäyttöisiä työvälineitä.

Kilpailija saa käyttää omassa oppilaitoksessa käytettävää oppikirjaa työtehtävänsä aikana, sekä ennakkotehtävän kirjallista materiaalia.

Matkapuhelimen ja muiden mobiililaitteiden käyttö kilpailun aikana on kielletty.

Kilpailun järjestäjä varaa kilpailupaikalle

Kilpailun järjestäjä varaa jokaiselle kilpailijalle työpisteen, leikkuulaudat, siivousliinat, kertakäyttökäsineet ja roskakorit jätteiden lajittelua varten.

Samoin varataan yleisesti keittiössä käytettävät käsityövälineet. Käytettävät koneet ja laitteet ovat ravintolakeittiöissä käytettäviä malleja.

Esille laittamiseen varataan tarvittavat astiat.

Semifinaalijärjestäjä ilmoittaa tarkemman laiteluettelon.

KILPAILUTEHTÄVÄN ARVIOINTI

Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0 – 100p

Pohjana käytetään valtakunnallista Kokin opetussuunnitelman pakollisia osia:

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen, lounasruokien valmistus, annosruokien valmistus.

Lisäksi käytetään ammatillisia valinnaisia osia:

Pikaruokapalvelut, À la carte-ruoanvalmistus sekä Tilaus- ja juhlaruokien valmistus, soveltuvin osin.

Ammattitaitovaatimukset

1 Työprosessin hallinta
1.1. Kilpailussa toimiminen 15 pistettä
• Aikatauluttaa ja suunnittelee työtehtävänsä annetun ohjeen mukaan.
• Tuotteistaa annettujen raaka-aineiden pohjalta ruoka-annoksia taloudellisesti ja luovasti
(yrittäjyys).
• On pukeutunut kilpailun vaatimalla tavalla. Ei lävistyksiä ja tatuointeja kasvojen alueella.
• Huolehtii työympäristönsä siisteydestä ja järjestyksestä. Jätteiden lajittelu
(kestävä kehitys).
• Ajoittaa ja jaksottaa työskentelyään itsenäisesti. Ajoituspisteet 0-2,5

2 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
2.1. Ammattitekniikka, 25 pistettä
• Vastaanottaa, varastoi ja käsittelee raaka-aineita omatoimisesti, ohjaa assistenttia.
• Arvioi tuotteita aistinvaraisesti, huomioi hävikin ja pyrkii taloudellisesti hyvään
lopputulokseen (yrittäjyys).
• Käyttää erilaisia ruoanvalmistus-, ja kypsennysmenetelmiä perustellusti.
• Käyttää käsityövälineitä turvallisesti ja perustellusti, työskentelee ergonomisesti
(työturvallisuus).
• Käyttää keittiön koneita ja laitteita turvallisesti ja taloudellisesti.
• Ohjaa assistenttia käyttämään raaka-aineita ja keittiön työvälineitä oikein ja taloudellisesti.

3 Työn perustana olevan tiedon hallinta
3.1. Gastronominen tietämys ja asiakaslähtöinen toiminta, 45 pistettä
• Toteuttaa gastronomisia periaatteita annosten kokoamisessa, toimii tekemänsä suunnitelman mukaisesti annettuja ohjeita noudattaen.
• Ottaa huomioon maut, tuoksut, värit, rakenteet, muodot, annoskoot ja asettelun ruoka- annosten valmistuksessa ja esille laittamisessa.
• Valmistaa kokonaisuuksia, joissa annoksen eri komponentit ovat tasapainossa.
• Ruokalaji täyttää tai ylittää asiakkaan tarpeet ja muodostaa hänelle pysyvän kokemuksen.
• Ruokalajit yhdessä muodostavat asiakkaalle elämyksen.
• Kilpailija ajoittaa ja jaksottaa työtehtäviään annetun aikataulun mukaan.
• Kilpailija osaa esitellä työnsä asiakkaalle (kielitaito, sosiaaliset taidot).

4 Elinikäisen oppimisen avaintaidot
4.1 Oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot, vuorovaikutustaidot, terveys, turvallisuus ja ammattietiikka, 15 pistettä
• Muuttaa tarvittaessa toimintaansa tilanteen mukaan, toimii joustavasti.
• Arvioi työnsä onnistumista perustellusti, kehittää osaamistaan saamansa palautteen pohjalta.
• Toimii aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti yhteistyössä muiden kilpailijoiden ja assistenttien sekä tuomareiden kanssa (sosiaalinen kestävä kehitys).
• Noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä (työturvallisuus).
• Käyttäytyy hyvien tapojen mukaisesti tilanteen vaatimukset huomioiden.

Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla semifinaalitehtävillä, joita löydät osoitteesta

SKILLSFINLANDIN SIVUILLA OLEVA DROPBOX LINKKI VANHOIHIN TEHTÄVIIN