501
Kondiittori, yksilökilpailu

501_konditoria

Lajivastaavat

TOKOLA PAULIINA

Pauliina Tokola
Stadin ammattiopisto
pauliina.tokola@edu.hel.fi
040 334 0736

REPO MIIA

Miia Repo
Stadin ammattiopisto
miia.repo@edu.hel.fi
040 336 2284

Yleiskuvaus

Kondiittori suunnittelee ja valmistaa asiakaslähtöisesti herkullisia, houkuttelevia ja näyttäviä konditoriatuotteita. Leipomoalan koulutusohjelman suorittanut leipuri-kondiittori toimii työtehtävissä esimerkiksi pienissä tai keskisuurissa leipomoissa ja konditorioissa, teollisessa leipomossa, myymäläleipomoissa, paistopisteissä, kahvila-konditorioissa, suurtalous- ja ravintola-alan toimipisteissä sekä pitopalveluyrityksissä. Hän valmistaa asiakaslähtöisesti erilaisia ruoka- ja kahvileipiä, konditoriatuotteita, leipomoeineksiä ja alan erikoistöitä sekä käsityövaltaisessa että automatisoidussa tuotannossa.

Leipuri-kondiittorin työssä vaaditaan monipuolisia kädentaitoja, soveltamiskykyä, oma-aloitteisuutta, paineensietokykyä ja yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Kondiittorilajin kilpailutehtävät perustuvat perustutkinnon perusteiden kiitettävään tason (K3) vaatimuksiin. Lajissa painotetaan erilaisten konditoriatuotteiden ja konditoria-alan erikoistöiden valmistamista. Lajin tehtävien suunnittelussa tehdään tiivistä ja arvokasta yhteystyötä työelämän kanssa – kilpailutehtävät perustuvat työelämän vaatimuksiin. Tuotteiden valmistuksessa huomioidaan hygieenisyys, kestävän kehityksen mukainen, yrittäjämäinen ja omavalvonnan mukainen toiminta. Kilpailutehtävät muodostuvat sekä ennakkoon saaduista, että kilpailupaikalla annetuista tehtävistä. Kilpailua voidaan hyödyntää ammattiosaamisen näytöissä. Kilpailija voi saamansa todistuksen pohjalta anoa omassa oppilaitoksessaan osaamisen tunnustamista.

Osaamisvaatimukset

Kilpailija valmistaa monipuolisesti erilaisia näyttäviä konditoriatuotteita. Hän osaa käsitellä raaka-aineita huolellisesti ja taloudellisesti. Hän osaa suunnitella omaa työtään, tulkita ja soveltaa annettuja ohjeita, tehdä raaka-aineisiin ja työhönsä liittyviä laskutoimituksia sekä esitellä ja arvioida omaa työtään. Hän ymmärtää oman toimintansa vaikutuksen tuotteiden laadun ja yrityksen toiminnan kannalta.  Kilpailija osaa huomioida tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa perinteet, näkyvät trendit sekä kansainvälisyyden.

Kilpailija

 • Noudattaa hygienia-, omavalvonta-, työturvallisuus- ja laatuohjeita sekä elintarvikealaa koskevaa lainsäädäntöä
 • Suunnittelee ja organisoi omaa työtään ja osaa tehdä suunnitelmaan muutoksia, osaa soveltaa ja ratkaista ongelmatilanteita
 • Hallitsee ja käsittelee tuotteiden raaka-aineita valmistuksen eri vaiheissa; ennakoivat työt, raaka-aineiden käsittely, tuotteiden valmistus ja säilytys ja oman työvaiheen lopetus
 • Käyttää sujuvasti työssä tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita
 • Hallitsee käden taidot valmistaessaan sekä konditoriatuotteita että konditoria-alan erikoistöitä
 • Arvioi raaka-aineiden ja tuotteiden laatua
 • Ottaa valmistuksessa huomioon tuotteen myytävyyden
 • Pakkaa tuotteita varastointia, kuljetusta ja myyntiä varten
 • Käyttää ympäristöä säästäviä menetelmiä
 • Huolehtii työkykynsä ylläpitämisestä
 • Toimii yhteistyössä muiden kanssa
 • Toimii työssään asiakaslähtöisesti, kannattavasti ja tuloksellisesti huolehtien valmistamiensa tuotteiden laatuvaatimuksista, turvallisuudesta ja esteettisyydestä
 • Tekee työssään tarvittavia raportteja. kirjallisia viestejä ja laskutoimituksia hyödyntäen tietotekniikkaa

 

 

Lajiohjausryhmä 2017

Pauliina Tokola, lajivastaava, Stadin ammattiopisto
Miia Repo, varavastaava, Stadin ammattiopisto
Jarmo Paukku, Koulutuskeskus Sedu
Pauliina Stewart, Hotel Kämp
Hanna Oinonen, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Susanna Suhonen , Oy Fredr. Edv. Ekberg Ab
Joachim Wunsch, Finnbakels Oy
Eero Paulamäki, Oy Karl Fazer Ab
Markku Vengasaho, Saimaan ammattiopisto Sampo
Toni Rantala, Konditoria pH7 Oy
Outi Nieminen, koulutuskeskus Salpaus

Lajin Yhteistyökumppanit

 

Suomen elintarviketyöläisten liitto SEL ry
Metsä Tissue Oyj
leipurin Oyj
Suomenleipuriliitto ry