404
Maalaus ja tapetointi, yksilökilpailu

404_maalausjatapetointi

Lajivastaavat

SAINIO HARRI

Harri Sainio
Stadin ammattiopisto
harri.sainio@edu.hel.fi
040 679 0488

HOLM MARKUS

Markus Holm
Stadin ammattiopisto
markus.holm@edu.hel.fi
040 334 9205

Osallistuminen

Tähän lajiin voi osallistua +1-lajien kilpailija.

Yleiskuvaus

Kilpailutyö vaatii tavanomaisia maalarin taitoja, kuten uudisrakennus-,  rakennusten korjaus-, maalaus- ja ulkomaalaustyötaitoja.
Kilpailussa käsiteltäviä töitä voivat olla esimerkiksi sisäseinäpintojen, sisäkattojen,  lattioiden,  ovien, ikkunanpuitteiden, listoitusten, huonekalujen tai pattereiden maalaustyöt. Työ voi olla myös tapetointityötä tai ulkoverhouksen ja peltikattojen  maalaamista  pohjatöineen. Kilpailijan on osattava suorittaa kohteisiin  liittyvät työt niihin suunniteltujen piirustusten ja työselitteiden mukaisesti sekä päättää itse järkevästä työjärjestyksestä.

Osaamisvaatimukset

Lajin  kilpailutyöt perustuvat lajin ammatillisen perustutkinnon perusteiden kiitettävän tason (K3) vaatimuksiin  rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelmassa, tutkintonimikkeellä maalari sekä työelämän vaatimuksiin nuorelle työntekijälle.

Osaamistaitovaatimuksia perustutkinnossa tutkintonimikkeellä maalari ovat muun muassa:

  • maalaustöiden suojaus-, puhdistus-,  esikäsittely-, hionta- ja pohjatyötaidot
  • kipsi- ym. levyjen saumauskäsittelytaidot
  • erityyppisten  käsittelyalustojen kittaus- silotus- ja  tasoittamistaidot
  • pohja-, väli- ja pintamaalaustöiden hallinta sekä käsityövälinein että ruiskulla erityyppisillä maalausalustoilla
  • rajaustyöt käsityövälineillä
  • maalattavien seinäverhouksien ja  tavallisten seinäverhouksien kiinnittämisen hallinta

Menestyvän kilpailijan taitovaatimukset:
Kilpailijan tulee hallita ammatissa nykyaikana  maalarin ammatissa suoritettavat työtehtävät työkokonaisuutena. Hänen on osattava suunnitella päivittäiset työnsä siten, että työvaiheesta  toiseen siirtyminen tapahtuu sopivissa vaiheissa, eikä työhön muodostu esimerkiksi aineiden kuivumisen odottamisesta johtuvia turhia katkoksia.

Kilpailijan tulee pystyä suorittamaan  annetut tehtävät  kirjallisen työselityksen ja siihen liittyvien työpiirustusten perusteella. Hänellä tulee olla myös valmius toimia suunnitelmiin tehtävien muutosten mukaisesti esimerkiksi silloin, jos asiakas esittää väreihin  tai materiaaleihin  kohdistuvia muutostoiveita. Ammattitaidon tasoa arvioitaessa huomiota kiinnitetään  työn joutuisuuteen, rajausten tarkkuuteen, työpaikan siisteyteen, pintojen laatuun, työturvallisuuden noudattamiseen, työn tekemisen ammattimaisuuteen ja kestävän kehityksen huomioimiseen kilpailun aikana.

Lajiohjausryhmä 2017

Harri Sainio, lajivastaava, Stadin ammattiopisto
Markus Holm, varavastaava, Stadin ammattiopisto
Kirsti Salo, Turun Ammattiopistosäätiö
Taina Lähteenmäki, Rakennusliitto
Janne Lehtonen, Tikkurila Oyj
Juha Periviita, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Timo Haapolahti, Koulutuskeskus Sedu
Yrjö Uurtimo, Kakskättä työpaja
Markku Partanen, Etelä-Savon ammattiopisto
Kari Koivunurmi, Rakennusliitto
(22.10.)

Lajin yhteistyökumppanit