314- semifinaali

Turvallisuusala

 

Semifinaalin aikataulu ja paikka

9.2.2017 klo. 08-19 Pälkäneentie 20, 00510 Helsinki

Semifinaalikoordinaattori

pirkko.viskari@edu.hel.fi, puh. 050 401 3705

Kilpailijamäärä

Ilmoittautuneita kilpailijoita on 27

 

Kilpailutehtävän rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt

Kokonaiskilpailu koostuu kolmesta (3) itsenäisestä moduulista, jotka on toteutettu yhteistyössä turvallisuusalan eri toimijoiden kanssa.

Moduuli 1 Vartijan työn perusteisiin ja vartijan peruskurssiin liittyvä teoriakoe

Kilpailija osallistuu vartijantyön perusteisiin sekä vartijan peruskurssiin liittyvään teoriakokeeseen.

Moduuli 2 Turvajärjestelmien käyttö

Kilpailija osallistuu turvajärjestelmien käyttöön asiakasopastustilanteessa, aiheina seuraavat kokonaisuudet: asiakaspalvelu, vuorovaikutus ja viestintä, yrittäjyys, kestävä kehitys sekä rikosilmoitinjärjestelmän käyttö.

Tehtävä suoritetaan Jablotron 100- laitteistolla.

Moduuli 3 Turvatarkastuksen asiakaspalvelu

Turvatarkastustehtävässä suoritetaan henkilötarkastus, jossa käytetään apuna teknisiä apuvälineitä. Muun hallitun tekniikan käyttö teknisten apuvälineiden tukena on sallittu. Aiheina seuraavat kokonaisuudet: Asiakaspalvelutaidot, vuorovaikutus ja viestintä, turvatarkastustoiminta, työturvallisuus sekä työhyvinvointi.

Tehtävän laajuus ja käytettävissä oleva aika

Kilpailutehtävien kokonaisaika on max. yhdeksän tuntia. Kokonaisaika jaetaan moduulien 1,2 ja 3 kesken.

Kilpailutehtävän arviointikriteerit

Arvioinnissa käytetään CIS import-lomaketta. Semifinaalitehtävän kokonaispistemäärä on 100 pistettä. Se on jaettu seuraaviin moduuleihin sekä niiden alla oleviin aliosioihin.

Arviointikriteereissä selviää 5 % painotus, missä huomioidaan Taitaja-kilpailun pakolliset teemat (yrittäjyys, kestävä kehitys, työhyvinvointi ja työturvallisuus). Arviointikriteerit perustuvat turvallisuusalan perustutkinnon perusteiden kiitettävän (K3) tason kriteereihin.

Kuvaus arvioinnin toteutustavasta

Moduuli 1
Vartijan työn perusteisiin ja vartijan peruskurssiin liittyvä teoriakoe 20 p.
Monivalinta kysymykset 8 p
Kirjalliset kysymykset 12 p

Moduuli 2
Rikosilmoitusjärjestelmän käyttö 40 p.
Asiakaspalvelutaidot rikosilmoitusjärjestelmän opastustilanteessa, yrittäjyys ja kestävä kehitys, vuorovaikutus ja viestintä 15 p.

Rikosilmoitinlaitteiston käyttö 25 p.

Moduuli 3
Turvatarkastuksen asiakaspalvelu 40 p.
Asiakaspalvelutaidot turvatarkastustilanteessa, työturvallisuus, työhyvinvointi, vuorovaikutus ja viestintä 15 p
Turvatarkastustoiminta 25 p

Arvioinneissa on mukana päätuomari sekä 6 kpl tuomareita, jotka ovat oppilaitosten turvallisuusalan opettajia sekä turvallisuusalan yhteistyökumppaneita. Toiminnallisilla rasteilla on kolme tuomaria. Arviointi toteutetaan objektiivisena sekä subjektiivisena arviointina. Maksimipistemäärä on 100 pistettä, pistelaskuun käytetään CIS-pistelaskujärjestelmää.

Kilpailupaikalle varattavat välineet sekä kilpailuolosuhteet

Semifinaalikilpailupaikalta löytyvät tarvittavat välineet käytännön tehtävien suorittamiseen. Kilpailuympäristönä toimii Stadin ammattiopiston oppilaitos. Semifinaalikilpailu järjestetään rastipiste kilpailuna. Kilpailuun osallistuu kolme ryhmää. Ryhmät eivät ole näköyhteydessä eivätkä kontaktissa toisiinsa, semifinaalikilpailun aikana. Mahdollisuus lounaan nauttimiseen rastien välillä, kilpailujärjestäjä toimittaa lounastarjoilun.

Kilpailija tuo tullessaan

Kirjalliseen tehtävään tarvitaan muistiinpanovälineet.