308- semifinaali

Visuaalinen myyntityö

 

Semifinaalin aikataulu ja paikka

31.1. – 1.2.2017

Ideapark Lempäälä,
Ideaparkinkatu 4,
37570 Lempäälä

Semifinaalikoordinaattori

Marja-Leena Pajusaari Manta Viitakoski
Tredu Tredu
Marja-Leena.Pajusaari@tampere.fi
Puhelin 050 5761 401
Manta.Viitakoski@tampere.fi
Puhelin 050 5876 774

Kilpailijamäärä

2/toimipiste

Kilpailutehtävän rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt

Moduuli 1 Työtehtävän toteuttaminen

Tehtävänä on toteuttaa kauppakeskuksen keskusaukiolla pöytäesillepano, jossa on mukana puettava mallinukke tai torso. Yritykset antavat valikoiman omista tuotteistaan, joista kilpailijat suunnittelevat ja toteuttavat yrityksen ilmettä ja kohderyhmää vastaavan kaupallisen esillepanon. Yritys, teema ja päätuote määräytyvät tehtävänannon yhteydessä, arvonnan perusteella.

Moduuli 2 Työsuoritus ja tulos

Semifinaalitehtävänä on suunnitella ja toteuttaa kaupallinen ja elämyksellinen pöytäesillepano arvotun yrityksen visuaalisen ilmeen mukaisesti. Esillepanon teemana on yrityksen valikoimaan perustuva vaate- ja asustekokonaisuus.  Kilpailija tuottaa tarvittavan asiakasinformaation käsin tai koneella.

Kilpailija voi käyttää esillepanossa saamansa yrityksen tuotteita ja mainosmateriaalia sekä kaikkia kilpailupaikalta löytyviä yleisiä tasoja, telineitä ja rekvisiittaa.

Kilpailutyössä tulee huomioida visuaalinen ulkonäkö, kaupallisuus, elämyksellisyys siten, että työprosessi, -turvallisuus ja työhyvinvointi on myös otettu huomioon.

Kilpailijan tulee osata perustella tekemänsä somistus- ja esillepanoratkaisut huomioiden annetut kriteerit. Kilpailija tunnistaa oman työnsä vahvuudet ja kehityskohteet.

Yleisiä ohjeita;

 • Tuotepaketit saa avata
 • tuotteiden on säilyttävä myyntikunnossa
 • Hintalappuja saa tarvittaessa irrottaa tuotteesta, mutta ne on säilyttävä tallessa.
 • Valmentajan / saattajan kanssa ei saa keskustella kilpailun aikana
 • Kännykkä on pidettävä suljettuna kilpailun aikana
 • Kilpailutilanteesta poistumiseen pitää pyytää lupa tuomarilta

Moduuli 3 Itsearviointi

Kilpailija osaa perustella tekemänsä somistus- ja esillepanoratkaisut huomioiden annetut kriteerit. Kilpailija tunnistaa oman työnsä vahvuudet ja kehityskohteet.

Tehtävän laajuus ja käytettävissä oleva aika

Kilpailutehtävä on sama kaikille kilpailijoille, tuotteet voivat vaihdella. Kilpailupiste, yritys ja esillepanon pää/teematuote arvotaan paikan päällä.

Aikaa tehtävään on 1 ½ h.

Kilpailija ei voi seurata muiden osallistujien suorituksia ennen omaa kilpailusuoritustaan.

Kilpailutehtävän arviointikriteerit

Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0 – 100 p.

Työtehtävän toteuttaminen (30 pistettä)

 • Vuorovaikutustaidot: kilpailija toimii sujuvasti vuorovaikutustilanteissa kanssakilpailijoiden, yleisön ja tuomareiden kanssa. 5 p
 • Yhteistyötaidot: kilpailija toimii yhteistyökykyisesti kanssakilpailijoiden, yleisön ja tuomareiden kanssa. 5 p
 • Työturvallisuus: kilpailija käyttää työssään vain sellaisia välineitä ja/tai työmenetelmiä, joiden käyttämisestä ei aiheudu vaaraa itselle eikä muille. 5 p
 • Työprosessin eteneminen ja sujuvuus: kilpailija suunnittelee ja toteuttaa työvaiheet siten, että ne etenevät tarkoituksenmukaisesti ilman moninkertaista työtä. 5 p
 • Työmenetelmät ja välineet: kilpailija käyttää työssään tarkoituksenmukaisia työmenetelmiä ja – välineitä. 5 p
 • Purku ja pakkaus: somistuksen purkaminen ja tuotteiden vieminen takaisin paikoilleen tapahtuu asianmukaisesti. Työpiste jää hänen jäljiltään siistiksi. 5 p

Työsuoritus ja tulos (60 pistettä)

 • Liikeidean mukaisuus: lopputulos on kauppakeskuksen kampanjan mukainen 4 p
 • Kohderyhmä ja teema: lopputulos on annetun teeman mukainen, kohderyhmä huomioiden 7 p
 • Kaupallisuus: lopputulokset ovat kaupallisesti houkuttelevia ja myyviä 7 p
 • Elämyksellisyys: pöytäesillepano on toteutettu luovasti ja elämyksellisesti 10 p
 • Käyttöyhteystuotteet: esillepanossa on hyödynnetty käyttöyhteystuotteita 5 p
 • Tuotteiden esillepano: ryhmä muodostaa kokonaisuuden 7 p
 • Värien käyttö: värien käyttö on onnistunut 5 p
 • Tilankäyttö: kilpailija osoittaa toteutuksellaan hallitsevansa tilankäytön 5 p
 • Asiakasinformaatio: kilpailija on toteuttanut ja käyttänyt graafista materiaalia ja hintaviestintää tarkoituksenmukaisesti ja selkeästi 5 p
 • Viimeistely, siisteys: lopputulos on toteutettu viimeistellysti ja siististi 5 p

Tuomarihaastattelu, itsearviointi (10 pistettä)

palaute ja arviointikeskustelun yhteydessä tehtävä kilpailijan oman esillepanon toteutuksen perustelu, jossa kilpailija perustelee tekemänsä esillepanoratkaisut seuraavien kohtien mukaan:

 • Työn vahvuudet: kilpailija tunnistaa oman työnsä vahvuudet 2 p
 • Työn kehittämiskohteet: kilpailija tunnistaa oman työnsä kehittämiskohteet 2 p
 • Ratkaisujen perustelu: kilpailija osaa perustella tekemänsä somistus- ja esillepanoratkaisut 5 p
 • Työpaikan siisteys, asiakaspalvelutaidot, työergonomia, yrittäjyys 1 p

Kilpailija tuo tullessaan

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle visualistin työkalupakin, jossa mukana somistajan työssä tarvittavat työvälineet, kuten kiinnitystarvikkeet, sakset, siima, neulat jne.

 

Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla semifinaalitehtävillä, joita löydät osoitteesta

SKILLSFINLANDIN SIVUILLA OLEVA DROPBOX LINKKI VANHOIHIN TEHTÄVIIN