305- semifinaali

Lähihoitaja

 

Semifinaalin aikataulu ja paikka

7.2.2017,
kello 7.30-16.00

Semifinaalipaikkakunnat

Mikkeli Etelä-Savon ammattiopisto
Otavankatu 4
50100 Mikkeli

Semifinaalijärjestäjät:

Eijakaarina Yliranta Eijakaarina.Yliranta@esedu.fi p. 044-711 5716

Tarja Pajunen Tarja.Pajunen@esedu.fi  p. 044 7115639

Maija Seppänen Maija.Seppanen@esedu.fi p. 044 711 5825

Vaasa Vamia
Ruutikellarintie 2
65100 Vaasa

Semifinaalijärjestäjät:

Heidi Mannström heidi.mannstrom@edu.vaasa.fi p. 040 584 80 83

Satu Rönnlöf satu.ronnlof@edu.vaasa.fi p. 040 189 9534

Semifinaalikoordinaattori ja yhteystiedot:

Mari Salmi Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
mari.salmi@tampere.fi p. 0400 276 064

Semifinaalin kuvaus ja arvioinnin perusteet

Tehtävä 1, 30 pistettä

Käytettävissä oleva aika 1h

Monipuolinen tehtävistö, jossa arvioidaan osaamista seuraavilla alueilla:
• lääkehoito
• ammatillinen sanasto
• elimistön normaali toiminta ja rakenne
• apuvälineiden tunnistaminen
• ravitsemus, puhtaanapito ja/tai vaatehuolto

Tehtävä 2, 30 pistettä

Käytettävissä oleva aika 1 h

Toiminnallinen tehtävä, jossa arvioidaan kilpailijan osaamista hoito- ja huolenpitotyössä. Asiakkaana on sydämen vajaatoimintaa sairastava henkilö. Toimintaympäristönä on kotihoito.

Tehtävä 3, 30 pistettä

Käytettävissä oleva aika 1,5 h

Kotihoidossa olevan vammautuneen lapsen havainnointi ja hoidon tarpeen kartoitus.
Kirjallinen tehtävä, jossa arvioidaan kilpailijan osaamista seuraavilla alueilla:
• kotihoidossa olevan vammautuneen lapsen havainnointi
• hoidon tarpeen kartoitus
Perustuu videoon ”Marikan päivä -Marikas dag”.
Linkki: YouTube: Marikan päivä , tekstitetty ruotsiksi

Tehtävä 4, 10 pistettä

Käytettävissä oleva aika 0,5 h

Ensiaputehtävä
Toiminnallinen tehtävä, jossa arvioidaan ensiaputaitoja EA1-vaatimustason mukaisesti.
Tehtävissä arvioidaan myös yrittäjyyttä, kestävää kehitystä, työhyvinvointia ja työturvallisuutta.

Kilpailutehtävän arviointikriteerit

Kilpailutehtävät arvioidaan asteikolla 0 – 100 p (30 p + 30 p + 30 p + 10 p )
Lajin kilpailutehtävät perustuvat ammatillisen perustutkinnon (vuoden 2015 tutkinnon perusteiden yhtenevien osien osalta) opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen ”kiitettävä 3”-tason vaatimuksiin. Ammattitaidon arviointi perustuu ammattiosaamisen näyttöjen arviointikriteereihin. Kilpailuissa kiinnitetään huomiota seuraaviin tutkinnon osiin: kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito sekä kuntoutumisen tukeminen.
Yksilölaji
Kilpailu on yksilölaji. Kilpailuun voi osallistua yksi kilpailija/oppilaitoksen toimipiste.
Perusteluja yksilölajiin siirtymiseen:
• oppilaitosten vähentyneet taloudelliset resurssit
• vastaavuus yksilönä toteuttavan ammattiosaamisen näytön kanssa
• vastaavuus työelämän osaamisvaatimusten kanssa tehdä päätöksiä moniammatillisen tiimin tukemana
• rohkeus osallistua kansainvälisiin kilpailuihin

Kilpailun järjestäjä varaa kilpailupaikalle

Kilpailun järjestäjä tuo paikalle kaikki tehtäviin tarvittavat välineet ja materiaalit.

Kilpailija tuo tullessaan

Kilpailijalla tulee olla nimineula ja työkengät. Lisäksi kilpailijoiden tulee kiinnittää huomiota yleiseen siisteyteen ja asianmukaiseen pukeutumiseen.

Lisätietoja

SKILLSFINLANDIN SIVUILLA OLEVA DROPBOX LINKKI VANHOIHIN TEHTÄVIIN