305
Lähihoitaja, yksilökilpailu

305_lahihoitaja

Lajivastaavat

LAUNONEN ANNI

Anni Launonen
Stadin ammattiopisto
anni.launonen@edu.hel.fi
040 334 0033

OLKKONEN ANNALEENA

Annaleena Olkkonen
Stadin ammattiopisto
annaleena.olkkonen@edu.hel.fi
040 334 0229

 

Yleiskuvaus

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon perusteiden kiitettävän tason (K3) vaatimuksiin. Kilpailijoilta vaaditaan osaamista eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kasvun ja kehityksen tukemiseen ja ohjaamiseen, hoitoon ja huolenpitoon sekä heidän kuntoutumisensa tukemiseen.

Skills Finland on käsitellyt lajiohjausryhmän esityksen lähihoitajalajin muuttamisesta parilajista yksilölajiksi ja muutosesitys on saanut hyväksynnän.

Osaamisvaatimukset

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja työskentelee ihmisten kanssa ja heitä varten. Lähihoitaja osaa kohdata eri elämänkulun vaiheissa olevat asiakkaat ja potilaat yksilöinä ja edistää toiminnallaan heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Lähihoitaja työskentelee sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä.

Lajissa vaaditaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon/lähihoitajan yhteisten ammatillisten opintojen osaamista. Kilpailuissa kiinnitetään huomiota seuraaviin osa-alueisiin: kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito sekä kuntoutumisen tukeminen. Kilpailutehtävät ovat rakentuneet siten, että sama tehtävä sisältää eri opintokokonaisuuksien sisältöjä tutkinnon yhteisistä ammatillisista opinnoista.

Lajiohjausryhmä 2017

Anni Launonen, lajivastaava, Stadin ammattiopisto
Annaleena Olkkonen, varavastaava, Stadin ammattiopisto
Tommy Björklund, Yrkesakademin i Österbotten
Vaissi Eija, Koulutuskeskus Sedu
Kupiainen Marketta, Helsingin terveyskeskus
Johanna Lind,  Axxell Utbildning Ab
Tanja Oksanen, Superliitto
Eeva Sahlman, Stadin ammattiopisto
Helena Suikkanen, Hgin kaupunki, Varhaiskasvatus
Virpi Kylmälahti, Helsingin seurakuntayhtymä
Helena Öhman, Opetushallitus
Aira Rajamäki, Opetushallitus
Mari Salmi, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

 

(22.10.)

Lajin yhteistyökumppanit