301- semifinaali

Asiakaspalvelu ja myynti

 

Semifinaalin aikataulu ja paikka:

Taitaja2017 Asiakaspalvelu ja myynti-lajin semifinaalit järjestetään 2.2.2017

Semifinaalipaikkakunnat:
Espoo – Prisma Sello
Hämeenlinna – Prisma Hämeenlinna
Joensuu – Prisma Joensuu
Oulu – Prisma Zeppelin
Tampere – Prisma Kaleva

Semifinaalikoordinaattori

Tiina Mätäsjärvi, 0447288802, tiina.matasjarvi@sasky.fi

Kilpailijamäärä

3 kilpailijaa/oppilaitos

Semifinaalitehtävän kuvaus:
– Kilpailijan tehtävänä on rakentaa käyttötavaran esittelypiste, jossa hän esittelee tuotetta asiakaslähtöisesti. Kilpailutuotteena on yksi päätuote, ja päätuotteeseen liittyviä käyttöyhteystuotteita.

– Semifinaalissa 3 kilpailijaa esittelee tuotettaan samanaikaisesti eri esittelypisteissä. Kilpailijan tulee selviytyä tuote-esittelytilanteesta yhdellä vieraalla kielellä.

– Kilpailutehtävä ja tuotteet ovat samat kaikilla semifinaalipaikkakunnilla.

– Tehtävän kuvaukseen saattaa tulla 30 % muutos, joka esitellään vasta kilpailupäivän alussa jaettavissa varsinaisissa semifinaali tehtävissä.

Tehtävämoduulien kuvaus

Moduuli 1 Rakenna esittelypiste

Kilpailijan tehtävänä on rakentaa nopeasti esittelypiste, jossa hän esittelee ja myy päätuotetta ja käyttöyhteystuotetta asiakaslähtöisesti.

Moduuli 2 Tuotteen esittely

Kilpailijan tulee selviytyä tuote-esittelytilanteesta toisella kotimaisella sekä yhdellä vieraalla kielellä (englanti). Tuotteen esittelyssä on tuotava esiin kestävään kehitykseen ja työ- ja tuoteturvallisuuteen liittyvät näkökulmat

Moduuli 3 Tuotteen myynti

Tässä arviointikohteessa seurataan myyntitilanteen toteuttamista ja arvioidaan kilpailijan kykyä huomioida myyntiin liittyvät laskutoimitukset.

Moduuli 4 Vuorovaikutus ja viestintä

Tässä arviointikohteessa seurataan koko työsuorituksen aikaista vuorovaikusta ja yhteistyötaitoja.

Moduulien  1-4 suoritusaika on 30 minuuttia

Tehtävän laajuus ja käytettävissä oleva aika

– Tehtäväaika per kilpailukierros on 30 minuuttia. Tänä aikana opiskelija rakentaa esittelypisteen, esittelee, myy tuotetta sekä purkaa esittelypisteen. Opiskelija tekee lyhyen itsearvioinnin suorituksen jälkeen ja saa lyhyen palautteen suorituksesta tuomareilta.

Kilpailutehtävän arviointikriteerit

Arvioinnin kuvaus
Taitaja-kilpailun pakolliset teemat ovat yrittäjyys, kestävä kehitys, työhyvinvointi ja työturvallisuus.

Kokonaispistemäärä on 100 pistettä, joka jakautuu seuraavasti:

Esittelypisteen rakentaminen    15 p
Myyntipisteen rakentaminen yrityksen toimeksiannon mukaisesti,
annetussa ajassa     5
Työergonomia ja materiaalien käyttö    5
Työympäristön siisteys ja järjestelmällisyys   5

Tuotteen esittely      35 p
Kiinnostuksen herättäminen, kyselee ja kuuntelee  5
Tuotteen ominaisuuksista kertominen   10
Tarvekartoitus ja tuotteen tarjoaminen sen pohjalta  5
Vaihtoehtoisten ratkaisujen esittäminen   5
Käyttöyhteystuotteen huomiointi    5
Kielitaidon hyödyntäminen (englannin kielellä)   5

Tuotteen myynti (yrittäjyys)    30 p
Asiakaspalveluasenne ja oma-aloitteinen toiminta, aktiivisuus 10
Vastaväitteiden käsittely     5
Myyjän laskutoimitukset     5
Kaupanpäättäminen ja ostoehdotuksen tekeminen  5
Lisämyynti      5

Vuorovaikutus ja viestintä    20 p
Selkeä puhe, asiakaslähtöinen kieli, katsekontakti  5
Käyttäytyminen ja kehonkieli (oheisviestintä + hymy)  5
Omasta ulkoasusta huolehtiminen     5
Oman työn arviointi ja kehittäminen (itsearviointi)   5
Yhteensä      100 p

Kuvaus arvioinnin toteutustavasta

Moduuli 1 Rakenna esittelypiste, 100 % objektiivista
Moduuli 2 Tuotteen esittely, 90 % objektiivista
Moduuli 3 Tuotteen myynti, 90 % objektiivista
Moduuli 4 Vuorovaikutus ja viestintä, 90 % objektiivista

Arvioinnissa on mukana 3 tuomaria, joista vähintään yksi yrityselämän edustaja. Jokainen tuomari arvioi kutakin kilpailijaa noin 10 minuutin jakson ajan. Tämän jälkeen tuomarit kokoontuvat yhteen ja lyhyen keskustelun jälkeen antavat suullisen palautteen kilpailijalle suorituksesta.

Esiteltävä päätuote:
Electrolux ESB2500 Sport Blenderi

Päätuotteen yhteydessä voi olla käyttöyhteystuotteita

Kilpailija tuo tullessaan

Kilpailun järjestäjä varaa kilpailupaikalle esittelypisteen rakentamiseen tarvittavat materiaalit sekä esiteltävät tuotteet. Kilpailijan ei tarvitse tuoda tullessaan mitään. Huomaa kuitenkin tuote-esittelyyn sopiva pukeutuminen ja valmistautuminen kilpailutilanteeseen.

Aiempien vuosien semifinaalitehtävät on nähtävissä osoitteessa

SKILLSFINLANDIN SIVUILLA OLEVA DROPBOX LINKKI VANHOIHIN TEHTÄVIIN