206
Verkkosivujen tuottaminen, yksilökilpailu

206_verkkosuunnittelu

Lajivastaavat

Markku Ruonavaara
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
markku.ruonavaara@businesscollege.fi
044 775 6396

Konttinen Juha

Juha Konttinen
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
juha.konttinen@businesscollege.fi
040 730 6004

Osallistuminen

Myös lukio-opiskelijat voivat osallistua tähän lajiin.

Yleiskuvaus

Verkkosivujen tuottaminen on monipuolinen laji, jossa kilpailijoilta vaaditaan taiteellista luovuutta sekä kykyä toteuttaa käytettävyydeltään miellyttäviä ja teknisesti toimivia verkkosivustoja. Kilpailijan on tunnettava hyvin verkkosivujen tuottamisprosessin eri vaiheet.

Osaamisvaatimukset

Kilpailijan on pystyttävä luomaan tarkka käsitys asiakkaasta, sivuston tietosisällöstä ja palveluista, käyttäjäkohderyhmästä sekä keskeisestä toiminta-ajatuksesta.

Kilpailijan on osattava tuottaa sivuston rautalankamalli (engl. wireframe), perus- ja / tai etusivun käyttöliittymän layout-suunnitelma, määritettävä sivuston luomisessa käytettävät teknologiat (ohjelmointikielet, ohjelmistot jne.).
Kilpailija koostaa verkkosivuston eri teknologioita ja ohjelmia käyttäen. Kilpailija testaa sivuston eri selaimilla, päätelaitteilla ja W3C-validaattorilla. Kilpailija julkaisee sivuston palvelimelle sekä esittelee sivustoa asiakkaalle. Kilpailijan tulee hallita palvelinpuolen ja tietokannan asioita.
Kilpailija tekee sivuston ylläpidossa vaadittavan dokumentaation sekä opastaa asiakasta sivuston käyttöönotossa ja käytössä. Kilpailijan tulee omata tiimityöskentelyssä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä ilmentää kilpailutilanteessa omalla tavallaan yrittäjyyttä. Hänen tulee huomioida työskentelyssään omaan työhyvinvointiin liittyvät ergonomiset seikat

Edellä mainittujen asioiden lisäksi kilpailijan tulee osata
• huomioida työssään tietoturva ja yleisimmät standardit
• suunnitella visuaalisesti näyttäviä verkkosivustoja tyylitiedostoja hyväksikäyttäen
• huomioida alalla vallitsevat trendit
• ottaa huomioon sivuston esteettömyys ja käytettävyys
• toteuttaa selaimen kautta päivitettäviä verkkosivuja
• tuottaa palvelussa tarvittavia mediatiedostoja
• projektinhallinta- ja tiimityöskentelytaidot
• ratkoa vastaantulevia ongelmia
• yhdistää tekemänsä sivusto sosiaalisen median ohjelmistoihin

Lajiohjausryhmä 2017

Markku Ruonavaara, lajivastaava, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
Juha Konttinen, varavastaava, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
Leena Järvenkylä-Niemi, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Miikka Merikanto, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
Jussi Rajaniemi, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Kpedu
Margit Tennosaar, Symbio Oy
(22.10.)

Lajin yhteistyökumppanit: