205
Tietokoneet ja verkot, yksilökilpailu

205_tietokoneet_ja_verkot

Lajivastaavat

VÄISÄNEN PEKKA

Pekka Väisänen
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
pekka.vaisanen@businesscollege.fi
044 775 6467

HAUTALA HARRI

Harri Hautala
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
harri.hautala@businesscollege.fi
044 775 6354

Yleiskuvaus

Lajin kilpailutehtävät perustuvat ammatillisen ICT-asentajan tutkinnon perusteiden kiitettävän tason (K3) vaatimuksiin. Kilpailussa IT-alan ammattilaiset toteuttavat modulaarisen asiakastyön. Työssä testataan kilpailijoiden taidot laitteisto- ja ohjelmistoasennuksissa sekä järjestelmän ylläpidossa. Kilpailutehtävien arviointi perustuu toiminnallisuuteen.
Kilpailijalta edellytetään hyvää suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa sekä sujuvaa asiakaspalveluosaamista oman alan tukitehtävissä. Kilpailussa käytettävät ohjelmistot ja lähdemateriaalit ovat pääsääntöisesti englanninkielisiä. Kilpailutehtävät ovat suomenkielisiä, ja mikäli finaalissa on ruotsin kieltä äidinkielenään puhuvia, järjestetään heille tehtävät ruotsinkielisenä.

Osaamisvaatimukset

 • asentaa, koota, päivittää ja huoltaa tietokoneita
 • asentaa, konfiguroida ja päivittää tietokoneen käyttöjärjestelmiä
 • asentaa, konfiguroida ja päivittää ohjelmistoja
 • suunnitella lähiverkko vaatimusten mukaan(fyysinen suunnittelu, verkko-osoitteiden jako)
 • kaapeloida ja kytkeä lähiverkko standardien mukaisesti (valokuitu, kupari ja langaton)
 • asentaa, konfiguroida, päivittää ja huoltaa lähiverkon aktiivilaitteita
 • asentaa, konfiguroida ja huoltaa palvelimia perus- ja erillispalveluineen
 • toimia verkon pääkäyttäjänä
 • asentaa ja konfiguroida lähiverkon työasemat
 • ottaa käyttöön ja konfiguroida pilvipalveluita
 • ottaa käyttöön ja konfiguroida mobiililaitteita
 • laatia ja ylläpitää vaadittavat dokumentaatiot
 • noudattaa alan yleisiä turvamääräyksiä ja noudattaa työturvallisuutta
 • huolehtia ja ylläpitää tietoturvaa
 • noudattaa sähköturvallisuusmääräyksiä
 • etsiä, koota ja hyödyntää tietoa
 • ongelmanratkaisutaito
 • asiakaspalvelutaito

Lajiohjausryhmä 2017

Pekka Väisänen, lajivastaava, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
Harri Hautala, varavastaava, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
Jussi Väliniemi, Koulutuskeskus Sedu
Marianna Virtanen, Turun Ammatti-instituutti
Mikko Lundahl, Raseko
Mirja Heikkilä-Luiro, Ylä-Savon ammattiopisto
Seppo Laurila, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Minh Truong, Turun Datatekniikka Oy/ ICT-Academy
Mika Vilpo, Elisa Appelsiini Oy
Markus Lintuala, Elisa Appelsiini Oy
Joonas Vanhatapio, Vanhatapio

Lajin yhteistyökumppanit: