Helsingin Mestarikilta

 

Helsingin Mestarikilta perustettiin vuonna 1967 pääkaupunkiseudulla asuvien mestaritutkinnon suorittaneiden henkilöiden yhteenliittymäksi. Aluksi kilta toimi Helsingin Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksen jaostona. Vuonna 1996 se rekisteröityi
itsenäiseksi yhdistykseksi. Toiminnan tavoitteena on ollut vanhojen mestariperniteiden vaaliminen sekä käsityömestarin korkean ammattitaidon ja työnlaadun tunnetuksi tekeminen.