Heli Pontikara

toimii yrittäjyyskasvatuksen yliopettajana Haaga-Helian ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Yrittäjyyskasvatuksen parissa hän on toiminut 2000-luvun alusta asti, erityisesti hän on kiinnostunut innostumisesta ja riskinotosta oppimisessa. Yrittäjyyskasvatus on myös osana ammatillisen opettajakoulutuksen koulutusvientiä, joten opettajankoulutuksen yrittäjyyskasvatusosaamisella on kysyntää myös maailmalla.