Esittelyssä Taitajien catering-lajivastaava Arja Kaikkonen

Taitaja2017-kisassa catering-alan lajivastaavana toimiva Arja Kaikkonen on päätynyt opettamaan alaa pitkälti oman taustansa vuoksi.

 

–Olen aikanaan työskennellyt suurtalouspuolella henkilöstöravintolasektorilla erilaisissa tehtävissä, ja sitä kautta hakeutunut opettajakoulutukseen ja lopulta alan opettajaksi.

Vaikka alalla on vain yksi kokkitutkinto, se jakautuu Taitajissa kahteen eri kilpailulajiin: kokki- ja cateringlajiin. Kaikkosen mukaan molemmat alat vaativat joustavuutta, intohimoa ja kiinnostusta alaa ja omaa tekemistä kohtaan.

–Asiat muuttuvat koko ajan yhteiskunnassa, myös meidän alalla. On tärkeää pysyä ajan tasalla.

Töitä voi tehdä monipuolisesti kokin ammatissa. Erilaiset ravintolat, kahvilat, laivat, päiväkodit ja sairaalat ovat esimerkkejä paikoista, joissa työskennellä. Kaikkonen painottaakin, että kannattaa lähteä tekemään sitä, mikä kiinnostaa, koska työn kirjo on niin laaja.

Kaikkoselta kysyttäessä minkälaisena hän näkee alan kymmenen vuoden päästä, hän pitää varmana faktana esimerkiksi sitä, että ulkona syöminen sekä palveluiden ostaminen ja hankkiminen lisääntyvät. Myös kestävän kehityksen mukainen ruokailu, ympäristönäkökohdat huomioiva ruoan tuottaminen ja ruokailu tulevat lisääntymään.

–Jos ajatellaan tämän hetkisiä asioita, niin tällä hetkellä kasvisruokailu on vahvasti kartalla. Samoin kansainvälisyys ja monikulttuurisuus, joka on jo lisääntynyt. Laatutasoon pitää kiinnittää vielä entistä enemmän huomiota ruokatuotteen sekä palvelun osalta.

Cateringlajissa on kyseessä parikilpailu. Sen yleiskuvaus on, että kilpailijat suunnittelevat, valmistavat ja tarjoilevat houkuttelevia mutta samalla terveellisiä ateriakokonaisuuksia erikoisruokavaliot huomioiden. Myös juhla- ja teemaruoan ideointi ja toteutus ovat osa kilpailua. Lisäksi alan atk-taidot sekä kielitaito ovat kilpailussa arvioitavia tekijöitä.

–Yhteistyö on tosi isossa roolissa, kun on parikilpailusta kysymys. Jos ajatellaan osaamisvaatimuksia, siellä on hygieenisyys, kestävän kehityksen mukainen toiminta, ympäristönäkökohdat, työturvallisuus ja omavalvonta.

Kaikkonen painottaa erityisesti tiimityön tärkeyttä antaessaan vinkkejä kilpailijoille.

–Kannattaa seurata alan ajankohtaisia asioita. Semmoinen rento ote, keskittyminen ja ennen kaikkea se, että on mukavaa siellä keittiössä, eikä liian ryppyotsaisesti lähde tekemään sitä omaa tai parin suoritusta.

Caterinkokki lajina aikoo osallistua Taitaja-kilpailussa pidettävään kestävän kehityksen kilpailuun.

–Siinä huomio kiinnittyy erityisesti raaka-aineiden hankintaan ja logistiikkaan. Esillelaitossa huomioidaan kestävää kehitystä esimerkiksi puhdistusainevalinoilla sekä hävikin välttämisellä. Arvioinnissa arvioidaan sitä kestävän kehityksen mukaista työskentelyä, mitä kilpailijat sitten suorittaa.

Kaikkosen mukaan Taitaja2017:sta voi odottaa Suomen suurinta ammattitaidon tapahtumaa. Suurta yleisöä odottava kilpailu tarjoaa taitavien nuorten ihmisten suorituksia ja onnistumisia.

–Paljon on siis nähtävää. Vaikka kyse on kilpailusta, Taitajissa on semmonen kannustava ja rehti meininki. Ei muuta kun tervetuloa 15.–18.5.2017 Helsingin Messukeskukseen katsomaan ja olemaan osana Suomen suurinta ammattitaidon tapahtumaa ja kilpailua!

Haastattelija: Heli Kuronen

Teksti: Waldemar Blommendahl

Kuva: Panu Niemi