604- Finaali

604- Laborantti Finaali

Taitaja2017 Helsinki –tapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 15.-18.5.2017. Tältä sivulta löydät 604- Laborantin finaalikuvauksen, sekä finalistit.

Finalistit


Joonatan Stenfors
WinNova


Jani Haasala
Keski‐Pohjanmaan ammattiopisto


Sini Kivioja
Keski‐Pohjanmaan ammattiopisto


Pinja Harakkamäki
Tampereen seudun ammatiopisto Tredu


Marianna Sukari
Koulutuskeskus Sedu


Dai Le
Koulutuskeskus Sedu

Finaalitehtävien kuvaus

Kilpailijat toimivat kilpailun aikana laborantin tehtävissä kilpailualueelle rakennetussa laboratoriossa.

Kilpailutehtävät on jaettu seuraaviin moduuleihin:

Moduuli A

A1: Maitohappobakteeripitoisuuden määritys hapanmaitotuotteesta.  Tehtävästä on erillinen työohje.

A2: Maidon laktoosipitoisuuden määritys entsymaattisesti. Tehtävästä on erillinen työohje.

A3: Alifaattisten hiilivetyjen tunnistaminen ja pitoisuuksien määrittäminen esikäsitellystä ympäristönäytteestä Intuvo-kaasukromatografilla. Tehtävästä on erillinen työohje.

A4: Työturvallisuus, kestävä kehitys yrittäjyys ja työhyvinvointi

– Suojainten käyttö

– Työympäristön siisteys

– Työn tauottaminen

– Työohjeiden noudattaminen

– Työn aikatauluttaminen ja sujuvuus

Moduuli B

B1: Liuenneen silikaatin määritys. Tehtävästä on erillinen työohje.

B2: Veden kemiallinen hapenkulutus. Tehtävä perustuu standardiin SFS 3036.

B3: Työturvallisuus, kestävä kehitys yrittäjyys ja työhyvinvointi

– Suojainten käyttö

-Työympäristön siisteys

– Työn tauottaminen

– Työohjeiden noudattaminen

– Työn aikatauluttaminen ja sujuvuus

Moduuli C

C1: Maitohappopitoisuuden määritys, tulokset ja raportointi.

C2: Perusmakutesti. Tehtävästä on erillinen työohje.

C3: Työturvallisuus, kestävä kehitys yrittäjyys ja työhyvinvointi

– Suojainten käyttö

– Työympäristön siisteys

– Työn tauottaminen

– Työohjeiden noudattaminen

– Työn aikatauluttaminen ja sujuvuus

Tehtävien laajuus ja käytettävissä oleva aika

Kilpailijan on osittain itse suunniteltava ja aikataulutettava päiväkohtaiset työnsä. Tehtävät eri

kilpailupäivinä ovat:

Tiistai 16.5 kello 10.00-19.00

– Maitohappobakteeripitoisuuden määritys hapanmaitotuotteesta. Työ jatkuu torstaina 18.5.

– Maidon laktoosipitoisuuden määritys entsymaattisesti.

– Alifaattisten hiilivetyjen tunnistaminen ja pitoisuuksien määrittäminen esikäsitellystä ympäristönäytteestä Intuvo-kaasukromatografilla.

Keskiviikko 17.5 kello 8.00-17.00

– Liuenneen silikaatin määritys.

– Veden kemiallinen hapenkulutus.

Torstai 12.5 kello 8.00-13.00

– Maitohappopitoisuuden määritys, tulokset ja raportointi.

– Perusmakutesti

Kilpailun arviointikriteerit

Kilpailun kokonaispistemäärä on 100 pistettä. Pisteet on jaettu moduuleittain seuraavasti:

– Moduuli A: 47,5 pistettä

– Moduuli B: 38,5 pistettä

– Moduuli C: 14 pistettä

Moduuleiden pisteet on jaettu tarkempiin arviointikohteisiin lopullisen tehtävän arviointikaavakkeessa (CIS-lomake).

Taitaja-kilpailun pakollisten teemojen yrittäjyyden, kestävän kehityksen, työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden arvioinnin osuus on 9 % koko arvioinnista.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin:

– Työskentelyn suunnitelmallisuus ja aikataulutus

– Työskentelyn turvallisuus

– Ohjeiden noudattaminen

– Liuoslaskut ja liuosten valmistus

– Mittavälineiden ja –laitteiden käyttö

– Näytteiden käsittely

– Työympäristön järjestys ja siisteys

– Kemikaalien ja muiden jätteiden käsittely ja hävittäminen

– Tulosten laskeminen mittausten perusteella ja tuloksen oikeellisuuden arviointi

– Dokumentointi työn aikana.

– Raportointi

– Materiaali- ja kustannustietoisuus.

– Laboratoriolaatuun vaikuttavien tekijöiden huomioiminen työssä.

– Yhteistyökyky

Kutakin kilpailijaa arvioi kaksi tuomaria. Arviointi on objektiivista. Objektiivinen arviointikohde

on selvästi mitattavissa oleva havainto siitä, onko joku asia tehty vai ei.

 

Kilpailunjärjestäjä varaa kilpailupaikalle

Kilpailunjärjestäjä varaa kilpailupaikalle tarvittavat kalusteet sekä laitteet, reagenssit ja välineet, kuten

– Manuaalibyretit

– Magneettisekoittajat

– UV/VIS –spektrofotometrit

– Vesihauteet

– Analyysivaa’at

– Pumpetit

– Tarvittavat mittavälineet ja astiat

– Tarvittavat reagenssit ja kemikaalit

– Suojakäsineet

– Kemian taulukot

– Kasvatuskaappi

– Lämpökaappi

Kilpailija tuo tullessaan

Kilpailijan on itse tuotava kilpailupaikalle:

– Suojalasit

– Työkengät

– Työtakki

– Laskin

– Kuulakärkikynä

– Merkkaustussi

Esimerkkitehtävät finaaliin

Työ 1 Maitohappobakteeripitoisuuden määritys hapanmaitotuotteesta

Työ 2 Perusmakutesti

Työ 3 Rasvattoman maidon laktoosipitoisuuden määritys entsymaattisesti

Työ 4 Veden kemiallisen hapenkulutuksen määrittäminen

Työ 5 Alifaattisten hiilivetyjen kvalifatiivinen ja kvantitatiivinen analyysi

Työ 6 Liuenneen silikaatin spektrofotometrinen määritys

Tuomarit

Sonja Kannisto, Turun ammatti-instituutti, päätuomari

Mia Pirttimaa, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Ulla Yli-Arvo, STUK
Merja Heimala, Neste Oy
Inga Tiainen, Neste Oy
Marika Joffel, Neste Oy
Riitta Otranen, Neste Oy
Tiina Savolainen, Neste Oy
Elina Alho, Seilab Oy
Anna Korpela, SYKE
Hanna Castro, Helsingin yliopisto
Virve Vaahtera, Helen Oy
Mia Ekholm, Stora Enso
Lea Kuvaja, Stadin ao

Lajin yhteistyökumppanit
Sartorius Biohit Liquid Handling Oy

Lajivastaavat

MIKKONEN RITVA

Ritva Mikkonen
Stadin ammattiopisto
ritva.mikkonen@edu.hel.fi
040 334 0967

NURMI ULLA-MAIJA

Ulla-Maija Nurmi
Stadin ammattiopisto
ulla-maija.nurmi@edu.hel.fi
040 334 0972

Yleiskuvaus

Laborantti tutkii kaikkea mitä elämässä tarvitaan – ruokaa, juomaa, ympäristöä, lääkkeitä, kosmetiikkaa, vaatteita ja erilaisia kulutustavaroita. Laborantti varmistaa tuotteiden laadun ja turvallisuuden. Hän on myös keskeisessä roolissa, kun kehitetään uusia tuotteita, tutkitaan tauteja tai ratkotaan rikoksia. Laborantti on moderneja tutkimusmenetelmiä ja tietotekniikkaa hyödyntävä kädentaitaja. Laborantti on monessa mukana!
Taitaja-kilpailussa laborantti tekee elintarvike- ja ympäristönäytteiden laadunvalvontaan kuuluvia määrityksiä. Hän käsittelee näytteet ja suorittaa tarvittavat kemialliset, fysikaaliset, mikrobiologiset sekä aistinvaraiset määritykset. Laborantti laskee tulokset ja tekee tulosten perusteella johtopäätöksiä näytteiden laadusta.
Laborantti noudattaa työskennellessään työturvallisuusmääräyksiä sekä kestävän kehityksen toimintaperiaatteita. Hän työskentelee vastuuntuntoisesti ja huolellisesti. Laji pohjautuu laboratorioalan perustutkinnon perusteisiin ja työelämän vaatimuksiin. Kaikille pakollisista tutkinnon osista painotetaan laboratorion perustöitä, mittauksia ja laiteanalytiikkaa, bioanalytiikkaa sekä kaikille valinnaisista tutkinnon osista ympäristöanalytiikkaa ja elintarvikeanalytiikkaa.

Osaamisvaatimukset

Osaamisvaatimukset pohjautuvat laboratorioalan perustutkinnon edellä mainittujen tutkinnon osien kiitettävän tason (K3) ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin. Laboratoriotöissä painotetaan erityisesti turvallista työskentelyä, ohjeiden noudattamista ja analyysin ymmärtämistä. Huomiota kiinnitetään myös oman työskentelyn aikatauluttamiseen, materiaali- ja kustannustietoisuuteen, yhteistyökykyyn ja dokumentointiin.

Lajiohjausryhmä 2017

Ritva Mikkonen, lajivastaava, Stadin ammattiopisto
Ulla-Maija Nurmi, varavastaava, Stadin ammattiopisto
Sonja Kannisto, Turun ammatti-instituutti
Mia Pirttimaa, Keski-Pohjanmaan kuntayhtymä
Merja Heimola, Neste Oyj
Inga Tiainen, Neste Oyj
Elina Alho, Seilab Oy
Anni Siltanen, Kemian teollisuus
Marjatta Säisä, Opetushallitus