601- Finaali

601- Automaatioasennus Finaali

Taitaja2017 Helsinki –tapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 15.-18.5.2017. Tältä sivulta löydät 601- Automaatioasennuksen finaalikuvauksen, sekä finalistit.

Finalistit


Otto Laine
Koulutuskeskus Salpaus


Matias Kangastie
Keski‐Pohjanmaan ammattiopisto


Miro Ahia
Pohjois‐Karjalan  ammattiopisto


Arttu Nieminen
Koulutuskeskus Salpaus


Atte Ruoste
LUKSIA Länsi‐Uudenmaan ammattiopisto


Jari Suominen
Sataedu


Mikko Sivonen
Pohjois‐Karjalan ammattiopisto


Harri Tervonen
Savon ammatti‐ ja aikuisopisto

Kilpailutehtävän rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt

Moduuli 1. Automaatiosovelluksen asentaminen ja käyttöönotto

Tehtävänä on asentaa ja ottaa käyttöön Siemens LOGO8- automaatiosovellus. Tehtävä sisältää asennus- ja ohjelmointitöitä, dokumenttien tulkintaa ja muokkaamista. Kohteelle tehdään käyttöönottotarkastus siinä laajuudessa kuin työn yhteydessä voidaan tehdä. Lisäksi keskuskomponentit ja kaapelit merkitään ohjeiden mukaisesti.

Moduuli 2. Festo- automaatiosovellutuksen täydentäminen,vianetsintä ja korjaus sekä koestus ja käyttöönotto. Tehtävänä on täydentää keskeneräistä automaatiosovelluksen kytkentäkoteloa ja korjata kytkentävirheitä sekä suorittaa kokonaisuuden koestus ja käyttöönotto.

Moduuli 3. Metso- säätöventtiilin kokoaminen valmiista komponenteista, impulssiputkitus sekä koestus.

Moduuli 4. Endress+Hauser- painelähettimen viritys ja virheen määrittely Beamex-kalibraattorilla.

Moduuli 5. 3- vaihemoottorin käämityksen kunnon mittaukset.

Tehtävien laajuus ja käytettävissä oleva aika

moduuli 1: 7 h

moduuli 2: 3 h

moduuli 3: 3 h

moduuli 4: 1,5 h

moduuli 5: 1,5 h

Kilpailutehtävän arviointikriteerit

objektiivinen arviointi

Kuvaus arvioinnin toteutustavasta

Päivä 1. moduuli 1 40 %

Päivä 2. moduuli 2 ja 3 40 %

Päivä 3. moduuli 4 ja 5 20 %

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvaiheet ja lajialue

Kilpailunjärjestäjä varaa kilpailupaikalle

Mitä kilpailijan on itse tuotava kilpailupaikalle

Käsityökalut, henkilökohtaiset suojaimet, työasu ja laitekoulutuksessa 22.3.2017 lainatut ja myöhemmin toimitettavat kilpailumateriaalit. Mini-sim –kortti (normaali koko) ilman mobiilivarmennetta.

Esimerkkitehtävä ja arviointi kokonaisuudessaan

Lajin laitekoulustapahtuma 22.3.2017 Metso Flow Oy:llä

Tuomarit

Torvinen Ville, Päätuomari, Siemens Osakeyhtiö
Rinne Sakari, Metso Flow Oy
Karhula Jarkko, Festo Oy
Hyvärinen Jarmo, Beamex Oy
Jukka Salonen, Endress+Hauser Oy
Elisa Manninen, Endress+Hauser Oy
Sami Juntunen, Helsinki Valve Fitting Oy
Jarmo Kainumaa, Luksia
Jouni Vuorela, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Lajin Yhteistyökumppanit:

Lajivastaavat

TÖRMÖ TAPIO

Tapio Törmä
Stadin ammattiopisto
tapio.torma@edu.hel.fi
040 334 9196

Empty photo

Markku Laaksonen
Stadin ammattiopisto
markku.laaksonen@edu.hel.fi
050 567 5433

Yleiskuvaus

Automaatiolaji pohjautuu sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon sähköasentajan ja automaatioasentajan suuntautumisvaihtoehtoihin sekä työelämän vaatimuksiin nuorelle työntekijälle. Automaatioasentaja työskentelee asennus-, käyttö- ja kunnossapitotehtävissä teollisuuslaitoksissa
ja sähkö/automaatioalan urakointiliikkeissä. Toimenkuvasta riippuen työtehtävät voivat olla, kenttälaitteiden ja erilaisten teollisuuden järjestelmien kunnossapitoa tai asennuksia, kiinteistöjen automaation laiteasennuksia sekä erilaisten heikkovirtajärjestelmien asennusta, ohjelmointia ja korjausta.

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon perusteiden kiitettävän tason (K3) vaatimuksiin. Kilpailulajin tehtävät sijoittuvat sähkö-automaatioasentajan tehtäviin teollisuudessa.

Osaamisvaatimukset

Kilpailutehtävissä korostuu dynaaminen osaaminen ongelmanratkaisun muodossa. Haasteet liittyvät materiaalin valintoihin, asennus-, käyttöönotto- ja tarkastustehtäviin seuraavilla osa-alueilla:

  • Teollisuuden sähkö- ja automaatioasennukset
  • sähkömoottori- ja jakokeskusasennukset
  • kenttälaiteasennukset
  • logiikka-asennukset ja kenttäväylät
  • säätöpiirien toiminnan ymmärtäminen
  • koestukset, vianetsintä ja kunnossapito

Lisäksi korostuvat

  • työsuojelutaidot
  • työturvallisuus, ergonomia, toimintakyvyn säilyttäminen – vireystilan ylläpito / tauotus, terveelliset eväät

Lajiohjausryhmä 2017

Tapio Törmä, lajivastaava, Stadin ammattiopisto
Markku Laaksonen, varavastaava, Stadin ammattiopisto
Jouni Vuorela, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Jani Saarimaa, Koulutuskeskus Sedu
Jarmo Kainumaa, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Ville Torvinen, Siemens
Tommi Puustinen, Pohjois Karjalan ammattiopisto
Heimo Gorski, Pohjois Karjalan ammattiopisto
Rauno Peltoniemi, Stadin ammattiopisto