408- Finaali

408- Talonrakennus, muuraus ja laatoitus Finaali

Taitaja2017 Helsinki –tapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 15.-18.5.2017. Tältä sivulta löydät 408- Talonrakennus, muuraus ja laatoituksen finaalikuvauksen, sekä finalistit.

Finalistit


Petri Kiri
Vantaan ammattiopisto Varia


Leo Ikkala
Jyväskylän ammattiopisto


Laura Talvitie
Koulutuskeskus Sedu


Robin Forsander
Optima samkommun


Casper Puskala
Optima samkommun


Tapani Katila
Koulutuskeskus Sedu


Toni Puurunen
Koulutuskeskus  Sedu


Aatu Vajanto
Savon ammatti‐ ja aikuisopisto

 Kilpailutehtävän rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt

Tehtävä koostuu muurausosiosta ja kahdesta erillisestä laatoitusosiosta. Kilpailija muuraa piirustuksen mukaisen esim. portinpylvääksi soveltuvan koristemajakan ja tekee seinälaatoituksen. Toinen seinälaatoitustöistä saumataan. Kilpailijat saavat valmistettavista rakenteista piirustukset sekä kirjalliset ja suulliset työohjeet.

Kokonaistyöskentelyaika on kolmen kilpailupäivän aikana noin 16 tuntia kilpailun alussa annettavan erillisen aikataulun mukaisesti.

Ensimmäinen kilpailupäivä

Tehtävä 1: Laatoitus omilla / finaalissa annettavilla käsityökaluilla, mittakuvan / piirustuksen mittojen mukaan. Arvioinnin pääpaino on objektiivisessa arvioinnissa, kuten mittatarkkuus, pysty- ja vaakasuoruus sekä pinnan tasaisuus. (3 + 2 / tuntia)

Toinen kilpailupäivä

Tehtävä 2: Pihagrillin muuraus / finaalissa annettavilla käsityökaluilla, mittakuvan / piirustuksen mittojen mukaan. Arvioinnin pääpaino on objektiivisessa arvioinnissa, kuten mittatarkkuus, pysty- ja vaakasuoruus sekä pinnantasaisuus. (7,5 / tuntia)

Kolmas kilpailupäivä

Tehtävä 3: Laatoitus omilla / finaalissa annettavilla käsityökaluilla, mittakuvan / piirustuksen mittojen mukaan. Lisäksi kilpailija saumaa ensimmäisen laatoitustyönsä. Arvioinnin pääpaino on objektiivisessa arvioinnissa, kuten mittatarkkuus, pysty- ja vaakasuoruus sekä pinnan tasaisuus. (3,5 tuntia)

Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuutta, voidaan kilpailusuoritus keskeyttää

Tehtävien laajuus ja käytettävissä oleva aika

Tarkempi kilpailu- ja ruokailuaikataulu ilmoitetaan kilpailijoille myöhemmin.

Kilpailutehtävän arviointikriteerit

 

Tehtävä 1: Laatoitus , 30 pistettä

• Pituus/leveysmitat, Pysty- ja vaakasuoruudet, Pinnan tasaisuudet ( 22 pistettä)

• Visuaalisuus , yleisilme ,ammattimainen toimintatapa, puuttuvat osat (6 pistettä)

• Työturvallisuus ( 2 pistettä)

Tehtävä 2: Pihagrillin muuraus , 50 pistettä

• Pituusmitat, Pysty- ja vaakasuoruudet, Pinnan tasaisuudet ( 40 pistettä )

• Työturvallisuus (2 pistettä)

• Visualisuus, yleisilme, ammattimainen toimintatapa, puuttuvat osat ( 8 pistettä)

Tehtävä 3: Laatoitus 20 pistettä

• Pituus/leveysmitat, Pysty- ja vaakasuoruudet, Pinnan tasaisuudet (15 pistettä)

• Työturvallisuus (1 pistettä)

• Visuaalisuus , yleisilme ,ammattimainen toimintatapa, puuttuvat osat (4 pistettä)

Kuvaus arvioinnin toteutustavasta

Kilpailutehtävät ovat modulaarisia siten, että päiväkohtaiset tulokset voidaan arvioida erikseen. Kilpailutehtävien kokonaispistemäärä on 100 p.

Tuomaristo ratkaisee kilpailijoiden paremmuusjärjestyksen kilpailussa määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle kaikista kilpailun osa-alueista. Arvioinnissa käytetään WorldSkills-pohjaista CIS-pistelaskujärjestelmää. Tulokset julkaistaan moduuleittain.

Kilpailusuoritus arvioidaan moduuleittain jokaisen moduulin tai tehtäväosion päätyttyä. Työ on tehtävä annetussa aikataulussa. Tuomarit arvioivat kilpailijoita työskentelyn aikana seuraten sekä mittaamalla valmiin tuotteen mittatarkkuuden ja piirustustenmukaisuuden.

Kilpailutehtävien pisteiden painotus on noin 50/50 pistettä muuraus- ja laatoitustehtävien kesken. Arvioinnin pääpaino on objektiivisessa arvioinnissa, kuten mittatarkkuudessa, pysty- ja vaakasuoruuksissa, pinnantasaisuuksissa sekä työturvallisuuden seurannassa.

Subjektiivisen arvioinnin osuus on noin 15 pistettä, johon kuuluvat mm. työn ja työpisteen siisteys, saumojen tasaisuus ja valmiin tehtävän yleisilme. Subjektiivisessa arvioinnissa eri tuomareiden antamat numeroarvot (1 – 10) saavat erota vain kahdella korkeimmasta matalimpaan. Lopullisista mittauspisteistä päättää lajin tuomaristo yhteistyössä päätuomarin kanssa.

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvaiheet ja lajialue

Kilpailijalle on varattu oma työskentelypaikka, pukkipöytä ja istuin. Tehtävissä tarvittavat alusrakenteet on esivalmistettu.

Kilpailujen järjestäjä varaa seuraavat laitteet, välineet ja tarvikkeet

Kilpailujärjestäjä varaa kaikki tarvittavat laastit, sekoitusvälineet ja astiat sekä muut tarvittavat kilpailukutsussa mainitut välineet/laitteet.

Kilpailussa tarjolla olevat raaka-aineet

Kilpailussa käytettävät pääasialliset materiaalit ovat MRT85, NRT ja PRT tiiliä ja normaali seinälaatta. Muurauslaastit tehdään pääosin kilpailunjärjestäjän toimesta ja toimitetaan työpisteeseen. Kilpailussa tarvittavat laatta/saumauslaastit kilpailija sekoittaa itse.

Mitä kilpailijan on itse tuotava kilpailupaikalle

Kilpailijat tuovat itse henkilökohtaiset suojaimet sekä kaikki tavanomaiset muuraus- ja laatoitustyövälineet, sisältäen myös kilpailukutsussa erikseen mainitut erikoistyövälineet. Etukäteen lueteltujen tai tuotavaksi pyydettyjen lisäksi kilpailutyössä ei saa käyttää mitään muuta sähkö- tai akkutoimista työvälinettä.

esimerkkitehtävä ja arviointi kokonaisuudessaan (viittaus esimerkkitehtävään)

Ennakkotehtävä.

Muuraustehtävään voi harjoitella aikaisemmilla esim. 2008 ja 2015 finaalitehtävällä , joka löytyy Skills Finlandin tehtävänpankista.

Laatoitustehtävän esimerkkitehtävänä voi käyttää tehtäväpankista löytyvää v.2014 finaalitehtävää.

Tuomarit

Mika Ruohonen, lajivastaava, Stadin ammattiopisto
Kalle Vähäkuopus, varavastaava, Stadin ammattiopisto
Jukka Ruuskanen, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto , Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Ari Backlund, E. Vuorio Oy
Hannu Korhonen, Jyväskylän ammattiopisto
Hannu Toivanen, Etelä-Savon ammattiopisto
Lauri Pakkanen, Rakennusteollisuus

Lajin yhteistyökumppanit:

Lajivastaavat

Ruohonen Mika

Mika Ruohonen
Stadin ammattiopisto
mika.ruohonen@edu.hel.fi
040 675 3694

Vähäkuopus Kalle

Kalle Vähäkuopus
Stadin ammattiopisto
kalle.vahakuopus@edu.hel.fi
040 355 9156

Yleiskuvaus

Muurari on yksi rakennusalan vaativimmista ja perinteisimmistä käsityöammateista. Muurarit työskentelevät rakennusliikkeiden palveluksessa sekä itsenäisinä ammatinharjoittajina. Ammatissa tarvitaan monipuolisia kädentaitoja, eri työtekniikoiden hallitsemista, suunnittelutaitoja ja huolellisuutta. Muurarit tekevät pääasiassa tiili- ja harkkomuurauksia, joista tehdään rakennusten perustuksia sekä ulko- ja sisäseinien ja pilareiden muurausta. Tiilistä tehdään myös tulisijoja.

Muurarin ammatti edellyttää suunnittelu- ja organisointikykyä sekä huolellisuutta ja kärsivällisyyttä. Työssä tarvitaan sopeutumista erilaisiin työtilanteisiin sekä vaihteleviin oloihin ja muurarin tulee pystyä itsenäiseen työskentelyyn, mutta myös ryhmätyöhön.

Muurauksessa käytetään työvälineinä muurauskauhaa, vasaraa, kuminuijaa, muurauskelkkaa, laastisekoitinta, vesivaakaa, luotilankaa jne. Raskaiden materiaalien siirroissa ja nostoissa käytetään apuna koneita.

Muurarin työnkuvaan voi kuulua usein myös rappaus- ja laatoitustyöt. Laatoittajat asentavat kivi-, betoni-, tiili- ja keramiikkalaattoja seiniin, lattioihin ja ulkotiloihin. Laatoittaja tekee usein myös märkätilojen vedeneristystyöt.

Työturvallisuussäännösten tunteminen ja noudattaminen on tärkeää.

Kilpailu on yksilökilpailu, mutta kilpailijalla on tehtävästä riippuen tarvittaessa käytettävissä järjestäjän varaama avustaja.

Osaamisvaatimukset

Kilpailutehtävät pohjautuvat rakennusalan perustutkinnon seuraavien tutkinnon osien kiitettävän tason (K3) vaatimuksiin:

  • runkovaiheen työt
  • perustustyöt
  • muuraus
  • laatoitus

Lajiohjausryhmä 2017

Mika Ruohonen, lajivastaava, Stadin ammattiopisto
Kalle Vähäkuopus, varavastaava, Stadin ammattiopisto
Jari Kiikka, Koulutuskeskus Sedu
Jukka Ruuskanen, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto
Jouni Oravisjärvi, Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Ari Backlund, E. Vuorio Oy
Hannu Korhonen, Jyväskylän ammattiopisto
Hannu Toivanen, Etelä-Savon ammattiopisto
Jarmo Järvinen, Rakennusliitto
Lauri Pakkanen, Rakennusteollisuus