404- Finaali

404- Maalaus ja tapetointi Finaali

Taitaja2017 Helsinki –tapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 15.-18.5.2017. Tältä sivulta löydät 404- Maalaus ja tapetoinnin finaalikuvauksen, sekä finalistit.

Finalistit


Roni Mankamo
Porvoon ammattiopisto


Emma Eklöf
Yrkesakademin i Österbotten


Juulia Lehtola
Porvoon ammattiopisto


Natalia Nyassi
Etelä‐Savon ammattiopisto


Dakota Santala
LUKSIA Länsi‐Uudenmaan ammattiopisto


Alexandra Öst
TAO, Turun Ammattiopistosäätiö


Susanna Tulva
Salon seudun ammattiopisto


Joanna Taipalus
Koulutuskeskus Sedu


Mari Lappalainen
WSC-team Finland
Turun ammattiopistosäätiö


Kansainvälinen kilpailija
Ali Kashwani
The Abu Dhabi Centre for Technical and Vocational Education and Training (ACTVET)
Arab Emirates

Finaali

Kilpailutehtävän rakenne ja keskeiset sisällöt:

 • Tehtävinä ovat levyseinän maalaus esitöineen, tapetointitehtävä, lovikkomaalaus sekä panelien kuultava käsittely

Keskeisinä sisältöinä:

 • kipsikartonkilevyn saumanauhoitus
 • seinäpnnan osittaintasoitus
 • seinäpinnan maalaus
 • tapetointi kuvatapetilla
 • saunan panelien käsittely
 • pilarin hierto (tunto kivi)

Tehtävien laajuus ja käytettävissä oleva aika

 • kilpailutehtävien alaustana on kaksi n. 10 neliömetrin suuruista levyseinää ja n. 7 neliömetrin panelipinta. Aikaa tehtävien suorittamiseen on n. 20h

Tehtävien arviointikriteerit

 • kipsikartonkilevyn saumanauhoitus 20p
 • seinäpnnan osittaintasoitus 10p
 • seinäpinnan maalaus 20p
 • tapetointi kuvatapetilla 20p
 • saunan panelien käsittely 10p
 • pilarin hierto (tunto kivi) 10p
 • työturvallisuus ja yleinen siisteys 4p
 • kestävä kehitys 3p
 • yrittäjyys 3p

Kuvaus arvioinnin toteutustavasta

 • Kaikkien tehtäväosien arvioinnista n. 95% on objektiivista arviointia

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvälineet ja lajialue

 • Kilpailujärjestäjä varaa kilpailupaikalle.

Mitä kilpailijan on itse tuotava kilpailupaikalle

 • Kilpailijan on itse tuotava kilpailupaikalle henkilökohtainen työturvallisuusvaatetus


Esimerkkitehtävä ja arviointi kokonaisuudessaan

 

Tuomarit

Janne Lehtonen, Tikkurila Oyj
Kari Heino, Stara
Timo Haapolahti, Sedu
Kirsti Salo, TAO
Markku Partanen, Esedu
Janne Lehtonen , Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Yrjö Uurtimo, Kaks`Kättä työpaja ry

 

Lajin yhteistyökumppanit

Lajivastaavat

SAINIO HARRI

Harri Sainio
Stadin ammattiopisto
harri.sainio@edu.hel.fi
040 679 0488

HOLM MARKUS

Markus Holm
Stadin ammattiopisto
markus.holm@edu.hel.fi
040 334 9205

Osallistuminen

Tähän lajiin voi osallistua +1-lajien kilpailija.

Yleiskuvaus

Kilpailutyö vaatii tavanomaisia maalarin taitoja, kuten uudisrakennus-,  rakennusten korjaus-, maalaus- ja ulkomaalaustyötaitoja.
Kilpailussa käsiteltäviä töitä voivat olla esimerkiksi sisäseinäpintojen, sisäkattojen,  lattioiden,  ovien, ikkunanpuitteiden, listoitusten, huonekalujen tai pattereiden maalaustyöt. Työ voi olla myös tapetointityötä tai ulkoverhouksen ja peltikattojen  maalaamista  pohjatöineen. Kilpailijan on osattava suorittaa kohteisiin  liittyvät työt niihin suunniteltujen piirustusten ja työselitteiden mukaisesti sekä päättää itse järkevästä työjärjestyksestä.

Osaamisvaatimukset

Lajin  kilpailutyöt perustuvat lajin ammatillisen perustutkinnon perusteiden kiitettävän tason (K3) vaatimuksiin  rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelmassa, tutkintonimikkeellä maalari sekä työelämän vaatimuksiin nuorelle työntekijälle.

Osaamistaitovaatimuksia perustutkinnossa tutkintonimikkeellä maalari ovat muun muassa:

 • maalaustöiden suojaus-, puhdistus-,  esikäsittely-, hionta- ja pohjatyötaidot
 • kipsi- ym. levyjen saumauskäsittelytaidot
 • erityyppisten  käsittelyalustojen kittaus- silotus- ja  tasoittamistaidot
 • pohja-, väli- ja pintamaalaustöiden hallinta sekä käsityövälinein että ruiskulla erityyppisillä maalausalustoilla
 • rajaustyöt käsityövälineillä
 • maalattavien seinäverhouksien ja  tavallisten seinäverhouksien kiinnittämisen hallinta

Menestyvän kilpailijan taitovaatimukset:
Kilpailijan tulee hallita ammatissa nykyaikana  maalarin ammatissa suoritettavat työtehtävät työkokonaisuutena. Hänen on osattava suunnitella päivittäiset työnsä siten, että työvaiheesta  toiseen siirtyminen tapahtuu sopivissa vaiheissa, eikä työhön muodostu esimerkiksi aineiden kuivumisen odottamisesta johtuvia turhia katkoksia.

Kilpailijan tulee pystyä suorittamaan  annetut tehtävät  kirjallisen työselityksen ja siihen liittyvien työpiirustusten perusteella. Hänellä tulee olla myös valmius toimia suunnitelmiin tehtävien muutosten mukaisesti esimerkiksi silloin, jos asiakas esittää väreihin  tai materiaaleihin  kohdistuvia muutostoiveita. Ammattitaidon tasoa arvioitaessa huomiota kiinnitetään  työn joutuisuuteen, rajausten tarkkuuteen, työpaikan siisteyteen, pintojen laatuun, työturvallisuuden noudattamiseen, työn tekemisen ammattimaisuuteen ja kestävän kehityksen huomioimiseen kilpailun aikana.

Lajiohjausryhmä 2017

Harri Sainio, lajivastaava, Stadin ammattiopisto
Markus Holm, varavastaava, Stadin ammattiopisto
Kirsti Salo, Turun Ammattiopistosäätiö
Taina Lähteenmäki, Rakennusliitto
Tarmo Hämäläinen, Tikkurila Oyj
Juha Periviita, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Timo Haapolahti, Koulutuskeskus Sedu
Yrjö Uurtimo, Kakskättä työpaja
Markku Partanen, Etelä-Savon ammattiopisto

Kari Koivunurmi, Rakennusliitto

Lajin yhteistyökumppanit