314- Finaali

314- Turvallisuusala Finaali

Taitaja2017 Helsinki –tapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 15.-18.5.2017. Tältä sivulta löydät 314- Turvallisuusalan finaalikuvauksen, sekä finalistit.

Finalistit


Lauri Mattila
Stadin ammattiopisto


Miina Santamäki
Ammattiopisto Lappia


Tommi Impiö
Oulun seudun ammattiopisto


Martti Lainpelto
Koulutuskeskus Salpaus


Asta Kotonen
Stadin ammattiopisto


Tommi Raittila
Stadin ammattiopisto


Monica Tamminen
Hyria


Teemu Malinen
Pohjois‐Karjalan ammattiopisto

Finaalin kilpailutehtävät 

Turvallisuusalan laji koostuu viidestä osiosta, jotka suoritetaan kolmen päivän aikana (16.–18.5.2017):

 1. Rikosilmoitinjärjestelmän asennus
 2. Rikosilmoitinjärjestelmän käyttökoulutus
 3. Turvallisuusalan lainsäädäntöön liittyvä tietovisa
 4. Fyysisen työ- ja toimintakyvyn mittaaminen turvallisuusalan tehtävissä
 5. Turvatarkastustoiminta lentokenttäympäristössä

Kilpailutehtävien arviointikriteerit

Arvioinnissa käytetään CIS import-lomaketta. Finaalitehtävien kokonaispistemäärä on 100 pistettä. Se on jaettu seuraaviin moduuleihin sekä niiden alla oleviin aliosioihin. Arviointikriteereissä selviää 5 % painotus, missä huomioidaan Taitaja-kilpailun pakolliset teemat (yrittäjyys, kestävä kehitys, työhyvinvointi ja työturvallisuus).

Tehtävien kuvaukset

Ensimmäinen kilpailupäivä 16.5.2017

 • Rikosilmoitinjärjestelmän asennus (Turvallisuustekninen toiminta), 30 pistettä

Suoritusaika: 8 h

Painoarvo: 30 %

Kilpailija toimii turvasuojaajana ja hänen tehtävänään on asentaa toimituksessa oleva rikosilmoitinjärjestelmä toimintakuntoon. Kilpailija on saanut ohjeen luettavakseen etukäteen, mutta hän ei pääse tutustumaan kilpailualueeseen ennen tehtävän aloittamista.

Asennustehtävässä käytettävä järjestelmä: Jablotron 100

JA-101KR Keskus 1 kpl

Akku 12VDC 2,1Ah 1 kpl

JA-110R BUS-väylän langaton vastaanotin 1 kpl

JA-150P Langaton PIR-ilmaisin 1 kpl

JA-114E BUS-käyttölaite 1 kpl

JA-192E Käyttölaitesegmentti 2 kpl

JA-111ST BUS-väylän paloilmaisin 1 kpl

JA-116H 16*input 1 kpl

JS-20 Largo PIR-ilmaisin 1 kpl

SA-200A Magneettikosketin 1 kpl

JA-190PL Asennuskotelo 1 kpl

JA-111N Ohjausmoduli 1 kpl

TK-35K Strobo-vilkku 1 kpl

JA-192J Tagi 3 kpl

Kaapelia

Arviointi:

Fyysinen asennus Pisteet 8

    – Asennus mittapiirroksen mukaiseen kohtaan

    – Kytkentöjen tekeminen ohjeen mukaan

Järjestelmän ohjelmointi Pisteet 8

Asennustekniikka Pisteet 8

     – Työturvallisuus

     – Työkalujen ja menetelmien valinta ja käyttö

     – Kytkentöjen siisteys ja turvallisuus

Dokumentointi Pisteet 3

Yrittäjämäinen toiminta Pisteet 3

       – Laadukas lopputulos (ulkonäkö)

       – Kestävä kehitys (roskien lajittelu ja määrän minimointi)

       – Suunnitelmallinen ja tehokas toiminta (ajankäyttö ja ammattimaisuus)

Huom. Fyysinen asennus on suoritettava loppuun ennen ohjelmoinnin aloittamista.

Toinen kilpailupäivä 17.5.2017

 • Rikosilmoitinjärjestelmän käyttökoulutus (Turvallisuustekninen toiminta), 10 pistettä

Suoritusaika: 10 min

Painoarvo: 10 %

Kilpailijan tehtävänä on antaa mahdollisimman kattava käyttökoulutus/ perehdytys asiakkaalle asennettuun rikosilmoitinjärjestelmään. Tehtävässä käytetään valmiiksi asennettua ja ohjelmoitua järjestelmää.

Arviointi:

Käyttökoulutus Pisteet 7

Asiakaspalvelu Pisteet 3

Yhteistyökumppanit:

Novosec Oy

 • Turvallisuusalan lainsäädäntöön liittyvä tietovisa, 15 pistettä

Suoritusaika: 60 min

Painoarvo: 15 %

Kilpailija osallistuu turvallisuusalan lainsäädäntöön liittyvään tietovisaan.

Arviointi:

Tietovisassa arvioidaan oikeat vastaukset sekä niihin käytetty aika.

Yhteistyökumppanit:

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus

K2 Turvapalvelut Oy

 • Fyysisen työ- ja toimintakyvyn mittaaminen turvallisuusalan tehtävissä (Turvallisuusalan toiminta), 15 pistettä

Suoritusaika: 10 min

Painoarvo: 15 %

Tehtävä jakaantuu kahteen osioon:

Ensimmäisessä osiossa mitataan kilpailijoiden fyysistä toimintakykyä erilaisia fyysisiä suoritteita sisältävän radan avulla. Suoritus pisteytetään kilpailijoiden loppuajan perusteella. Kilpailija saa aikasakkoa, mikäli hän jättää suorittamatta jonkun osasuorituksen tai suorittaa sen väärin tai väärällä tekniikalla. Aikasakot on määritelty etukäteen. Tästä osiosta on mahdollisuus saada yhteensä 10 pistettä.

Heti perään ilman palautusta suoritettavassa toisessa osiossa kilpailijan tehtävänä on raudoittaa maassa makaava henkilö. Osiossa arvioidaan kilpailijan kokonaissuoritusta vaihe vaiheelta poliisihallinnon määrittelemän vartijan voimankäytön yleisen osan fyysisen voimankäytön ja käsirautojen käytön näyttökokeen arviointiperusteiden mukaisesti. Tästä osiosta on mahdollisuus saada yhteensä 5 pistettä.

Arviointi:

Fysiikkaosion loppuaika (+ mahdolliset aikasakot) Pisteet 10

Raudoituksen suorittaminen Pisteet 5

Yhteistyökumppanit:

Kuopion Vartiointipalvelut Oy

Kolmas kilpailupäivä 18.5.2017

 • Turvatarkastustoiminta lentokenttäympäristössä (Turvatarkastustoiminta), 30 pistettä

Suoritusaika 30 min.

Painoarvo 30 %

Kilpailijan tehtävänä on toimia turvatarkastustehtävissä lentokenttäympäristössä. Tehtävässä arvioidaan turvatarkastuksen työprosessin hallinta, turvatarkastukseen liittyvät työvälineet ja menetelmät sekä turvatarkastuksen perustana olevan tiedon hallinta. Työturvallisuus ja työhyvinvointi arvioidaan taitaja kilpailuiden pakollisina osioina.

Arviointi:

Työprosessin hallinta                                                                                            Pisteet 3

–   oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen

–   työn kokonaisuuden hallinta

–   turvatarkastuspisteen perustamisen hallinta

Turvatarkastukseen liittyvät menetelmät ja välineet                                        Pisteet 8

 • turvatarkastustoimintaan liittyvien menetelmien hallinta
 • turvatarkastustoimintaan liittyvien välineiden hallinta

Turvatarkastuksen perustana oleva tiedon hallinta                                         Pisteet 8

 • turvatarkastusta koskeva tiedon hallinta
 • asiakkaan hallinta

Turvatarkastustoiminta   lentokenttäympäristössä                                            Pisteet 8

 • teknisten tai muiden keinojen käyttäminen kiellettyjen esineiden
 • tunnistamiseksi ja/tai havaitsemiseksi

Työturvallisuus ja työhyvinvointi                                                                          Pisteet 3

 • asiakkaan havainnointi ja mahdollisiin riskeihin reagoiminen
 • osaa toimia turvallisuutta edistävällä tavalla

Turvatarkastustehtävässä käytettävät laitteet:

Läpivalaisulaite:  Smiths HI  SCAN 6040C

Metalli-ilmaisinportti:  Ceia PMD3 Plus

Käsimetallinilmaisimet:     Ceia PD 240

Yhteistyökumppanit:

Suomen Turvaprojektit Oy

Oy Machine Tool Co

Kilpailupaikalle tarvittavat välineet, materiaalit sekä työkalut:

Kilpailupaikalta löytyvät tarvittavat välineet, materiaalit ja työkalut tehtävien suorittamiseen.

Tuomarit

Matti Kymäläinen Päätuomari

Risto Väntar, Stadin ammattiopisto

Matti Väisänen, Stadin ammattiopisto

Mika Inha, Hyria koulutus Oy

Antti Hamari, RSKK

Timo Paakkanen, Koulutuskeskus SEDU

Matti Malkamäki, Securitas Oy

Ville Häkkinen, Securitas Oy

Anssi Pakarinen, Palmia turvapalvelut

Markus Kolehmainen, Palmia turvapalvelut

Mikko Oinonen, Palmia turvapalvelut

Iiro Vuorela, Novosec Oy

Jan Käppi, Suomen turvaprojektit Oy

Mika Kolehmainen, Kuopion vartiointipalvelut

Jyri Paasonen, K2 Turvapalvelut Oy

Timo Räkköläinen, HIPKO

Lajin yhteistyökumppanit

 

Lajivastaavat

Empty photo

Esa Haussila
Stadin ammattiopisto
esa.haussila@edu.hel.fi

Empty photo

Mika Salmela
Stadin ammattiopisto
mika.salmela@edu.hel.fi
040 512 5830

Yleiskuvaus

Turvallisuusala koostuu yhteiskunnan perusturvallisuuden ylläpitämiseksi toteutettavista viranomaistoiminnoista, yritysten, julkisyhteisöjen ja järjestöjen turvallisuustoiminnoista sekä yksityisen turva-alan palvelu-, asiantuntija- ja turvasuojaustoiminnasta.

Osaamisvaatimukset

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat turvallisuusalan perustutkinnon valtakunnallisiin tutkinnon perusteiden ammatillisten tutkinnon osien, kiitettävä 3- tason vaatimuksiin. Lajit suoritetaan yksilökilpailuina.

Lajissa vaaditaan turvallisuuspainotteisten asiakaspalvelutilanteiden kokonaisvaltaista hallintaa, turvallisuusalaan liittyvän lainsäädännön perusteiden osaamista, turvatarkastustoiminnan käytännön hallintaa ja turvasuojaustehtävien osaamista, hyvää fyysistä kuntoa sekä voimankäytön perusteiden hallintaa.

Lajiohjausryhmä 2017

Esa Haussila, lajivastaava, Stadin ammattiopisto
Mika Salmela, varavastaava, Stadin ammattiopisto
Timo Paakkanen, Koulutuskeskus Sedu
Matti Kymäläinen, Hyria koulutus
Antti Hamari, Rikosseuraamusvirasto
Jyri Paasonen, K2 Turvapalvelut Oy
Jan Käppi, Suomen turvaprojektit Oy
Mika Kolehmainen, Kuopion vartiointipalvelut
Risto Väntär, Stadin ammattiopisto