313- Finaali

313- Taloushallinto

Taitaja2017 Helsinki –tapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 15.-18.5.2017. Tältä sivulta löydät 313- Taloushallinnon finaalikuvauksen, sekä finalistit.

Finalistit


Gresa Krasniqi
MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos


Irene Sundström
Optima samkommun


Janina Saviranta
Turun ammatti‐instituutti


Jenny Mattila
Turun ammatti‐instituutti


Marlene Granholm
Optima samkommun


Niko Rantanen
Koulutuskeskus Salpaus


Sari Soininen
MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos


Stella Lundén
MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos


Taru-Tuuli Hietanen
MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos


Teemu Avikainen
Koulutuskeskus Salpaus


Lotta Orhanen
Vaasan ammattiopisto


Meri Niemikorpi
Vaasan  ammattiopisto


Anniina Mourujärvi
Koulutuskeskus Salpaus


Eetu Räsänen
Koulutuskeskus Salpaus


Elmeri Rissanen
MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos


Eveliina Kilpala
MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos

Finaalin aikataulu ja paikka:

Finaalit pidetään Helsingin Messukeskuksessa tiistaista 16.5.2017 torstaihin 18.5.2017. Ilmoittautuminen ja akreditointi alkavat maanantaina 15.5.2017 klo 12.

Finaalikoordinaattorit:

Kari Luukinen (kari.luukinen@businesscol-lege.fi) ja Jorma Pyy (jorma.pyy@businesscollege.fi)

Yleistä:

Finaalissa kilpailijat toimivat parina ja mahdollisesti esittelevät työnsä tulokset tuomareille myös parina. Erikseen ei tarvitse kertoa kunkin parin osaa tehtävien tekemisessä.

Kilpailijaparit saavat käyttää nettiä apunaan tehtäviä tehdessään.

Kilpailutehtävän rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt:

Moduuli 1 Kirjanpito, 50 p

Tehtävän tavoitteena on tehdä urheiluvälinekaupan kirjanpito. Semifinaalin jälkeen yritys on laajentanut toimintaansa kansainväliseen kauppaan. Tehtävässä tehdään kuukauden kirjanpito ja sen pohjalta veroilmoitus. Tehtävässä on tärkeää, että kilpailijoiden tulostamat raportit ovat sellaisia, että niiden pohjalta veroilmoituksen voi tarkistaa. Tarkemmat vaatimukset palautuksille kerrotaan tehtävänannossa kilpailupäivän aamuna.

Moduuli 2 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu, 30 p

Tehtävän tavoitteena on laatia toteutuneiden ja budjetoitujen lukujen vertailua sekä laskea katetuottolaskelman ja tasetietojen avulla keskeisiä tunnuslukuja. Lisäksi laaditaan seuraa-van vuoden tulosbudjetti.

Moduuli 3 Palkanlaskenta, 20 p

Tehtävän tavoitteena on laskea eri tyyppisten (kk- ja tunti) palkkojen määriä. Laskelmiin sisältyy luontoisetuja sekä matkalaskuja tehdyiltä työmatkoilta. Paitsi että lasketaan palkkoja, suoritetaan myös niiden kirjaus kirjanpitoon. Tehtävä sisältää myös TES:ä soveltavan osion.

Tehtävän laajuus ja käytettävissä oleva aika:

Modulin yksi tekemiseen aikaa on varattu 7 tuntia, moduulin kaksi 7 tuntia ja moduulin kolme 4 tuntia. Moduulien yksi ja kaksi tekemiseen on varattu molempiin koko päivä ja moduuli 3 aamupäivä ja osa iltapäivää. Kisapäivinä kilpailijoille on varattu aikaa ruokailuun messukeskuksessa.

Kilpailutehtävän arviointikriteerit:

Ohessa alustava arviointikriteeristö, joka tarkentuu tehtävien valmiusasteen mukaan. Taitajakisan yleisistä teemoista arvioinissa yrittäjyys toteutuu ongelmanratkaistaitojen kautta, kestävä kehitys paperittomana toimimisena ja työhyvinvointi sekä työturvallisuus työvälineiden käytön, työn tauotuksen ja suunnitelmallisuuden kautta.

Moduuli 1 (50p)

Tehtävässä tarkistetaan kirjanpidon kirjaukset, tilinpäätösviennit ja veroilmoitus. Mahdollisista muista aiheeseen liittyvistä tulosteista ilmoitetaan tarkemmin kisapäivinä.

Moduuli 2 (30p)

Tehtävässä tarkistetaan katetuottolaskelma tunnuslukuineen ja budjettivertailu lukuineen.

Moduuli 3 (20p)

Tehtävässä tarkistetaan palkkalaskelmien oikeellisuus bruttopalkasta nettopalkkaan vähennyksineen sekä niiden kirjanpitoviennit.

Kuvaus arvioinnin toteutustavasta:

Kaikissa moduuleissa 100 %:sti objektiivista malliratkaisuun perustuen.

Kilpailunjärjestäjä varaa kilpailupaikalle:

Kilpailupaikalla kullekin kilpailuparille on varattuna työpiste, muistiinpanovälineitä, sekä tarvittaessa kansio/mappi tositteiden säilyttämistä varten. Myös virtapistoke läppäriä varten löytyy sekä joko tulostin tai muistitikku, jolle tulosteita tulostetaan ja/tai tallennetaan.

Kilpailija tuo tullessaan:

Kilpailupari tuo tullessaan kannettavan tietokoneen, jolla  on asennettuna se kirjanpito-ohjelma ja muut ohjelmat, joita haluavat käyttää modulien tekemiseen. Samalla tai eri koneella oltava myös MS-Office paketista Excel ja PowerPoint. Kilpailupari saa/voi tuoda toisenkin kannettevan tieto-koneen varakoneeksi tai esim. tositteiden selaamista varten.

Kaikki muut välineet (kynät, paperia, jne.) järjestää organisoiva taho.

Viittaus esimerkkitehtävään:

Esimerkkejä tehtävistä löytyy Skills Finlandin tehtäväpankista vuosilta 2014 ja 2015 sekä mahdollisesti jo vuoden 2016 tehtävätkin. Kevään semifinaalitehtävät tulevat myös samoille sivuille maaliskuun aikana.

Arvionnissa modulin 1 pistemäärä on 50 pistettä ja modulin 2 30 pistettä ja moduulin 3 20 pistettä.

Tuomarit:

Kilpailun päätuomarina toimii Mikko Kurunsaari ja avustavina tuomareina Eila Hakola-Sippola, Arttu Hautala, Ritva Liikanen, Vesa Palmgren, Timo Virenius ja Merja Vänttinen, Kiia Rönkkö, Dina Rissanen, Harri Ruokokoski, Elisa Koukkari. Mahdollisia muitakin yritysmaailmasta tulevia tuomareita harkitaan tehtävien laadinnan yhteydessä.

Lajin yhteistyökumppanit:

Heeros Oyj

Lajivastaavat

PYY JORMA

Jorma Pyy
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
jorma.pyy@businesscollege.fi
044 775 6343

LUUKINEN KARI

Kari Luukinen
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
kari.luukinen@businesscollege.fi
044 775 6387

Osallistuminen

Myös ammattikorkeakouluopiskelijat voivat osallistua tähän lajiin.

Yleiskuvaus

Laji pohjautuu liiketalouden perustutkinnon (merkonomi) kiitettävän tason (K3) tavoitteisiin ja arvioinnin kriteereihin.

Taloushallinnon ammattilaisten tehtäviin kuuluvat erilaiset ulkoisen ja sisäisen laskennan tehtävät. Ulkoiseen laskentaan kuuluvat eri yritysmuotojen juokseva kirjanpito, tilinpäätöksen laatiminen, palkkahallinnon tehtävät sekä välittömän verotuksen vaiheet ja elinkeinotoiminnan verotettavan tulon laskeminen. Sisäisen laskennan osa-alueita ovat budjetointi, katetuotto- ja kustannuslaskenta sekä yrityksen rahoitussuunnittelu.

Taloushallinnon osaajan on osattava kyseenalaistaa asioita, toimia itsenäisesti ja vastuullisesti ammattiinsa kuuluvaa etikkaa noudattaen.

Osaamisvaatimukset

Taloushallinnon töissä menestyäkseen henkilön on oltava tarkka, pitkäjänteinen, looginen ja analyyttinen. Hänellä on myös oltava kykyä itsenäiseen harkintaan annettujen ohjeiden mukaan työtehtäviä hoitaessaan erilaisissa organisaatioissa.

Taloushallinnon työt ovat sekä asiakaspalvelu- että asiantuntijatöitä, joissa on osattava palvella sisäistä ja ulkoista asiakasta. Tähän vaaditaan vuorovaikutus-, yhteistyö-, ongelmanratkaisu- ja viestintätaitoja. Ammatillinen osaamisen edellyttää taloushallinnon kokonaisvaltaista ymmärtämistä sekä ulkoisen että sisäisen laskennan osalta.

Lajiohjausryhmä 2017

Jorma Pyy, lajivastaava, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
Kari Luukinen, varavastaava, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
Elisa Koukkari, Oulun seudun ammattiopisto
Timo Virenius, Jyväskylän ammattiopisto
Eila Hakola-Sippola, Koulutuskeskus Sedu
Antti Isomäki, Helmi Liiketalousopisto
Merja Vänttinen, Helsinki Business College Oy
Mikko Kurunsaari, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Harri Ruokokoski, HR-tilipalvelu Oy