311- Finaali

311- Eläintenhoito Finaali

Taitaja2017 Helsinki –tapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 15.-18.5.2017. Tältä sivulta löydät 311- Eläintenhoidon finaalikuvauksen, sekä finalistit.

Finalistit


Aino Heikkilä
Huittisten ammatti‐ ja yrittäjäopisto


Milla Rahikka
Koulutuskeskus  Sedu


Ida Puhalainen
Keuda


Emilia Raudanpää
Koulutuskeskus Salpaus


Vivika Ylönen
Huittisten ammatti‐ ja yrittäjäopisto


Niina Jeskanen
Pohjois‐Karjalan  ammattiopisto


Selina Saimala
Keski‐Pohjanmaan ammattiopisto


Ilona Jahkola
Keski‐Pohjanmaan ammattiopisto

Finaali

Yleiskuvaus kilpailulajista

Eläintenhoitaja hoitaa eläimiä erilaisissa eläinten hoitoalan yrityksissä sekä maatilayrityksissä. Hän hoitaa eläintä ja huolehtii sen hyvinvoinnista lainsäädännön ja hyvien eettisten tapojen mukaisesti. Hän huomioi työturvallisuuden ja kestävän kehityksen periaatteet.

Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilökilpailu

Osaamisvaatimukset

Kilpailija osaa hoitaa ja ruokkia eläimiä tuotantoeläin- ja pieneläintiloissa, käsitellä eläimiä ja pitää eläintilat siisteinä. Hän tunnistaa poikkeavasti käyttäytyvän eläimen ja osaa hakea apua.

Hän ennaltaehkäisee työssään tarttuvien eläintautien leviämistä ja tekee viikoittaiset eläinten kirjanpitoon ja hoitoon liittyvä kirjaukset. Hän osaa tehdä pieniä eläintilojen kunnostus- ja korjaustöitä sekä käyttää ja huoltaa päivittäisissä hoitotöissä tarvittavia koneita ja laitteita. Hän osaa toimia asiakaspalvelutilanteissa sekä hyödyntää tietotekniikkaa työssään ja tiedon etsinnässä.

Hän osaa käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä sekä ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden sekä edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Kilpailutehtävän rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt

Moduuli 1, Asemalypsy maitotilan pihattonavetassa

Moduuli 2, Lampaiden hoito lammastilalla

Moduuli 3, Koiran hoito

Moduuli 4, Pienkonekuormaaja tehtävä

Moduuli 5, Matelijan hoito

MODUULI 1.  Asemalypsy maitotilan pihattonavetassa 30 p. 30min/kilpailija

Maitotilan isäntä ja emäntä ovat ansaitulla lomalla. Olet lomittajana maidon suoramyyntitilalla, joka on erikoistunut puhtaan maidon tuottamisesta.

Suoramyyntiä tapahtuu myös isäntäväen lomaillessa, joten lomittajan on kiinnitettävä erityistä huomioita maidon laatuun ja hygieniaan.

Kilpailijan tehtävänä on lypsää neljä lehmää lypsyasemalla ja tehdä yhdelle lehmälle solutesti. Lypsy käsittää lehmän esikäsittelyn, lypsyn, utareen tarkistamisen ja mahdollisen vedinkaston laittamisen. Lypsyn aikana irrottajat ovat toiminnassa. Lypsyn jälkeen kilpailijat siirtyvät navetan toimistoon, missä he vastaavat 15 min ajan maidon laadunhallintaan liittyviin kysymyksiin.

Tehtävässä käytettävät koneet, laitteet ja materiaalit

 • Pihattonavetta (rakennettu 2001, noin 45 lehmää
 • Tilalla on Westfalia 2 x 3 autotandem -lypsyasema (yksilötäyttöinen)
 • Alkusuihkemuki, solutestilautanen ja solutestiaine
 • Lypsyllä parressa ja pihatossa -lypsyopas
 • Maitotilan laatukäsikirja
 • Maidon laadunhallintaa koskevat mittaustulosteet  

Tehtävässä arvioitavat kohdat

 1. Työelämätaidot 1p.
 2. Lypsyhygienia 5p.
 3. Lypsysuoritus 14p.
 4. Lypsyergonomia ja työturvallisuus 2p.
 5. Lypsäjän käyttäytyminen 2p.
 6. Solutestin tekeminen 3p.
 7. Maidon laadunhallinnan seurantatyö 3p.

MODUULI 2.  Lampaiden hoito lammastilalla, 15p. 20min/kilpailija

Lammastilan omistajat ovat hyvin ansaitulla lomalla. Lomasta huolimatta eläimet on hoidettava joka päivä. Onneksi paikalle on saatu ammattitaitoista tilapäistyövoimaa. Kilpailijan tehtävänä on tehdä uuhelle terveystarkastus ja arvioida utareen kunto ja kirjata nämä tiedot tarkkailukirjaa. Lampolassa arvioitavia kohtia ovat tautisuojaus, lampaiden käsittely ja terveystarkastus. Käytännön osuuden jälkeen kilpailija siirtyy teoriaosuuteen, joka voi käsittää lampaiden ruokintaa ja/tai uuhen hoitoa karitsoinnin aikana.

Tehtävässä käytettävät tarvikkeet, laitteet ja materiaalit:

 • Lampola (rakennettu vuonna 2001 noin 60 uuhta)
 • eläinten merkintäkynä
 • tarkkailukirja + kynä
 • Lampaan hoito ja ruokinta. Tieto tuottamaan 90. ProAgria Keskusten liitto

Tehtävässä arvioitavat kohdat

 1. Eläimen tunnistus 1p
 2. eläinten käsittely 2p
 3. kuntoluokitus 4p
 4. Tautisuojaus 3p
 5. muistiinpanot 1p
 6. Teoriatietämys 4p

MODUULI 3.  Koiran hoito 30 p. 30min/kilpailija

Asiakas tulee eläinhoitolaan koiransa kanssa. Hänen pitäisi antaa koiralleen matolääke, mihin hän kaipaa apua eläinhoitolan henkilökunnalta. Lisäksi hän kaipaa ohjeita koiran perustarkastuksessa ja oikean ruuan valinnassa. Perustele valintasi ja työskentelysi. Huomioi asiakaspalvelunäkökohta, työturvallisuus ja kestävä kehitys.

 Tehtävässä käytettävät tarvikkeet, laitteet ja materiaalit:

 • Erilaisia matolääkkeitä
 • Koiran rokotekortti
 • Koiran ruokia
 • Tietokone/tabletti

Tehtävässä arvioitavat kohdat

 1. Koiran käsittely 6p
 2. Oikean ruokavalion valinta 3p
 3. Oikean matolääkkeen valinta ja määrä 4p
 4. Koiran terveystarkastus ja rokotusten tarkistaminen 6p
 5. Työturvallisuus ja hygienia 3p
 6. Asiakaspalvelu 6p
 7. Annetun ajan noudattaminen 2p

MODUULI 4.  Pienkonekuormaaja tehtävä 10p. 20min/kilpailija

Lomittamallasi tilalla isäntäpariskunta on lomamatkalla ja sinun tehtävänä on siirtää heinäpaali eläimille ruokintaa varten.

Kilpailija valitsee itselleen oikeat suojavarusteet ja tekee kuormaajalle ajoonlähtötarkastuksen. Kilpailija siirtää heinäpaalin pienkuormainta apuna käyttäen ja annettua reittiä noudattaen.

Pienkonekuormaaja-tehtävään kuuluu ns.ennakkotehtävä. Kilpailija tuo kilpailupaikalle tässä tehtävässä tarvittavat Työturvallisuus-ja suojavarusteet

 

Tehtävässä käytettävät tarvikkeet, laitteet ja materiaalit:

 • Pienkuormain Avant 745
 • Työturvallisuus – ja suojavarusteet
 • Pyöröpaaleja

Tehtävässä arvioitavat kohdat

 1. Ajoonlähtötarkastus 3 p
 2. Reitin valinta 2 p
 3. Heinäpaalin siirtotapa ja toteutus 3 p
 4. Työturvallisuus 2 p

MODUULI 5. Matelijan hoito 15p. 20min/kilpailija

Asiakas saapuu eläinkauppaan ja haluaisi ostaa kilpikonnan.

Kilpailijan täytyy osata neuvoa asiakasta kilpikonnan ruokinnassa, hoidossa ja käsittelyssä. Perustele valintasi ja työskentelysi. Huomioi asiakaspalvelunäkökulma, työturvallisuus ja kestävä kehitys.

Teoriatuntemuksen suullinen osuus terveyteen, eläintauteihin, ruokintaan liittyvää asiaa.

Tehtävässä käytettävät tarvikkeet, laitteet ja materiaalit:

 • Kilpikonnan hoitotarvikkeita-ja välineitä
 • Kilpikonnan ruokia

Tehtävässä arvioitavat kohdat

 1. Lajinmukaisen ruokinnan tuntemus (osaa kertoa myös vuodenajan vaihteluiden mukaisen ruokinnan) 5 p
 2. Olosuhteet, lajituntemus ja käyttäytyminen (valo, lämpö, tekniikka, sisustus jne) 5p
 3. Käsittely ja sukupuolen tunnistus 3 p
 4. Eläintaudit, hygienia ja riskit 2p

Tehtävien arviointi on osin subjektiivista ja objektiivista. Arvioinnissa mukana 3 kpl tuomareita. Tuotantoeläintehtävissä yksi tuomareista on opetusalalta, toinen neuvontajärjestön asiantuntija ja kolmas yritysedustaja (eläinlääkäri). Pieneläintehtävissä yksi tuomareista on opetusalalta, toinen eläinhoitolan työntekijä tai/ja -yrittäjä ja kolmas eläinalan ammattilainen

Kilpailija tuo tullessaan

Kilpailijalla on oltava henkilöllisyystodistus (myös Kela -kortti käy).
Kilpailija tuo mukanaan pieneläintehtäviä varten tilanteeseen sopivat vaatteet ja jalkineet.

Lisäksi pienkonekuormaaja-tehtävään kuuluu ns.ennakkotehtävä. Kilpailija tuo kilpailupaikalle tässä tehtävässä tarvittavat Työturvallisuus-ja suojavarusteet.

 

Kilpailun järjestäjät varaavat kilpailupaikalle

Kilpailija käyttää tuotantoeläintehtävissä yhteistyökumppaneiden lahjoittamia turvakumisaappaita ja haalareita (mahdolliset muutokset tässä asiassa ilmoitetaan kutsukirjeessä). Kilpailupaikoilla on kaikki kilpailutehtävissä tarvittavat laitteet ja varusteet (huom. Pienkonekuormaajan ennakkotehtävä). Kilpailija saa esittämällä kilpailupassin aamupalat ja lounaat kilpailualueen ravintoloissa.
Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla semifinaali- ja finaalitehtävillä, joita löydät osoitteesta www.skillsfinland.fi

 

Tuomarit

Päätuomari ,Piritta Pärssinen, Kpedu
Riitta Niemelä, Kennelliitto
Sari Kokko, Nutrolin
Juha Palosaari, Kennel Starring
Ilkka Murto, Salpaus
Mari Niemi, Eläinlääketieteellinen tuotantoeläinsairaala
Anne Salonen, ProAgria Keskusten liitto
Marjaana Sjöberg, Bisan tila
Heli Wikström, Leissan Lammas
Johanna Rautiainen, Lammasmaailma Oy
Lauri Eerola, Keuda
Matti Pekkala, Keuda
Timo Paasikunnas, Eläintenhoitaja
Gisle Sjöberg, Linnunmäki
Elina Hellman, Salpaus

Lajin yhteistyökumppanit

Bisa Gård

Timo Paasikunnas

 

 

Lajivastaavat

311_Eläintenhoito_Mari_Pukkila

Mari Pukkila
Keuda, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
mari.pukkila@keuda.fi
050 074 3997

311_Eläintenhoito_Jenni_Päivähonka

Jenni Päivähonka
Keuda, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
jenni.paivahonka@keuda.fi
050 386 0909

Yleiskuvaus

Eläintenhoitaja hoitaa eläimiä erilaisissa eläinten hoitoalan yrityksissä sekä maatilayrityksissä. Hän hoitaa eläintä ja huolehtii sen hyvinvoinnista lainsäädännön ja hyvien eettisten tapojen mukaisesti. Hän huomioi työturvallisuuden ja kestävän kehityksen periaatteet.

Osaamisvaatimukset

Kilpailija osaa hoitaa ja ruokkia eläimiä tuotantoeläin- ja pieneläintiloissa, käsitellä eläimiä ja pitää eläintilat siisteinä. Hän tunnistaa poikkeavasti käyttäytyvän eläimen ja osaa hakea apua.

Hän ennaltaehkäisee työssään tarttuvien eläintautien leviämistä ja tekee viikoittaiset eläinten kirjanpitoon ja hoitoon liittyvä kirjaukset. Hän osaa tehdä pieniä eläintilojen kunnostus- ja korjaustöitä sekä käyttää ja huoltaa päivittäisissä hoitotöissä tarvittavia koneita ja laitteita. Hän osaa toimia asiakaspalvelutilanteissa sekä hyödyntää tietotekniikkaa työssään ja tiedon etsinnässä.

Hän osaa käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä sekä ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden sekä edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Lajiohjausryhmä 2017

Mari Pukkila, lajivastaava, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Jenni Päivähonka, varavastaava, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Kimmo Nissinen, Koulutuskeskus Sedu
Ilkka Murto, Koulutuskeskus Salpaus
Sari Kokko, Nutrolin
Mirja Heikkinen, Valio
Marjatta Säisä, Opetushallitus
Anna Kortekangas, Ahlman
Piritta Pärssinen, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä