308- Finaali

308- Visuaalinen myyntityö Finaali

Taitaja2017 Helsinki –tapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 15.-18.5.2017. Tältä sivulta löydät 308- Visuaalisen myyntityön finaalikuvauksen, sekä finalistit.

Finalistit


Kaisu Kinnunen
Jyväskylän ammattiopisto


Emma Lampinen
Etelä‐Savon ammattiopisto


Saara Nevalainen
Pohjois‐Karjalan ammattiopisto


Alisa Elg
Keuda


Susanna Vesanto
Tampereen seudun ammatiopisto Tredu


Helmi Nisula
Perho Liiketalousopisto


Heini Vuorinen
Valkeakosken ammatti‐ ja aikuisopisto


Raisa Vorma
Raahen Porvari‐ ja Kauppakoulu

Finaali

 

Visuaalinen myyntityö pohjautuu liiketalouden perustutkinnon, merkonomin koulutusohjelman tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Kilpailija toteuttaa elämyksellisiä ja kaupallisia esillepanoja sekä tapahtumamarkkinoinnin visuaalista toteuttamista erilaisille kohderyhmille.

Kilpailu muodostuu kolmesta päivätehtävästä, jotka toteutetaan yksilötöinä tai yhteistyössä muiden lajien kilpailijoiden kanssa. Jokainen päivätehtävä muodostuu kolmesta erillisestä arvioitavasta kokonaisuudesta, moduulista, jotka ovat:

Moduuli 1 Työtehtävän toteuttaminen

Moduuli 2 Työsuoritus ja tulos

Moduuli 3 Itsearviointi

 

Tehtävän laajuus ja käytettävissä oleva aika
Kaikki tehtävät ovat arvioinnin suhteen tasaveroisia. Tehtäviin on käytettävissä aikaa 2-4 tuntia.

Kilpailutehtävän arviointikriteerit

Osaamisvaatimuksena on, että kilpailija hallitsee somistusmateriaalien ja graafisen materiaalin käytön sekä huomioi materiaalien uusiokäytön. Kilpailija osaa tuottaa asiakasinformaation toteuttamiinsa esillepanoihin sekä soveltaa visuaalisen myyntityön esillepanotekniikkaa. Kilpailijan on myös osattava arvioida omaa työtään sekä pystyttävä toimimaan erilaisissa vuorovaikutus-tilanteissa. Kokonaispistemäärä on 100 pistettä. Se muodostuu seuraavista moduuleista; työtehtävän toteuttaminen (30 p), työsuoritus ja lopputulos (60 p) sekä itsearvionti (10 p)

Kilpailupäivä 1, ti 16.5.2017

Tehtävä A. Esillepanon suunnittelu Decostudy-ohjelmalla ja toteutus myymäläkalusteelle

Kilpailija suunnittelee sähköisesti seinäesillepanon annettua ohjelmaa käyttäen yhteistyöyrityksen tuotteista. Kilpailijan tulee huomioida tuotevalikoima ja siihen soveltuva visuaalinen ilme ja tekninen toteutus. Decostudy-suunnitelman pohjalta toteutetaan samoilla tuotteilla myymälän houkutinpöytä. Asiakasinformaatio tuotetaan sähköisesti yrityksen ilmeeseen sopivalla tavalla. Työsuorituksessa tulee huomioida: työturvallisuus, työhyvinvointi, kestävä kehitys ja työprosessin hallinta. Lopputuloksessa tärkeää on työn visuaalinen ilme, kaupallisuus, uusiokäyttö, elämyksellisyys ja trendit. Kilpailijan pitää osata perustella tekemänsä somistus- ja esillepanoratkaisut huomioiden annetut kriteerit sekä tunnistaa oman työnsä vahvuudet ja kehityskohteet.

Tehtävän yhteistyökumppanina toimii HOK-Elanto, joka toimittaa tehtävään tuotteita seuraavilta brändeiltä: Iittala, Arabia, Muurla, Kultakeramiikka, Fiskars, Hackman, Finlayson, Vallila, Luhta, House

Decostudy -ohjelmaan pääset tutustumaan demo-versiolla osoitteessa decostudy.com

Kilpailutehtävän arviointikriteerit

Työtehtävän toteuttaminen (30 pistettä)

 • Vuorovaikutustaidot 3p Subj
 • Yhteistyötaidot 3p Subj
 • Työturvallisuus 6p Obj
 • Työprosessin eteneminen ja sujuvuus 7p Subj
 • Työmenetelmät ja välineet 6p Obj
 • Purku ja pakkaus 5p Obj

Työsuoritus ja tulos (60 pistettä)

 • Liikeidean mukaisuus 10p Subj
 • Kohderyhmä ja teema 6p Subj
 • Kaupallisuus 6p Subj
 • Elämyksellisyys 5p Subj
 • Käyttöyhteystuotteet 5p Obj
 • Tuotteiden esillepano 10p Obj ja Subj
 • Tilankäyttö 6p Obj ja Subj
 • Asiakasinformaatio 6 p Obj ja Subj
 • Viimeistely, siisteys 6p Subj

Itsearviointi (10 pistettä)

 • Työn vahvuudet 2p Subj
 • Työn kehittämiskohteet 2p Subj
 • Ratkaisujen perustelut 5p Obj
 • Työpaikan siisteys 1p Obj

Kilpailupäivä 2, ke 17.5.2017

Tehtävä B. Showroom –toteutus ja muotinäytös

Kilpailutehtävänä on toteuttaa showroom –esillepano yhteistyökumppanin vaatteista/tuotteista. Tehtävän toisessa osiossa kilpailija pukee ja stailaa muotinäytöksen mallit ja toteuttaa muotinäytöksen yhdessä muiden liiketalouslajien kilpailijoiden kanssa. Työsuorituksessa tulee huomioida: työturvallisuus, työhyvinvointi, kestävä kehitys, työprosessin hallinta ja valmiissa työssä tulee huomioida: visuaalinen ulkonäkö, myyvyys, elämyksellisyys, uusiokäyttö, trendit. Lisäksi kilpailijan pitää osata perustella tekemänsä somistus- ja esillepanoratkaisut huomioiden annetut kriteerit sekä tunnistaa oman työnsä vahvuudet ja kehityskohteet.

Kilpailutehtävän yhteistyökumppani ilmoitetaan myöhemmin.


Kilpailutehtävän arviointikriteerit

Työtehtävän toteuttaminen (30 pistettä)

 • Vuorovaikutustaidot 3p Subj
 • Yhteistyötaidot 3p Subj
 • Työturvallisuus 6p Obj
 • Työprosessin eteneminen ja sujuvuus 7p Subj
 • Työmenetelmät ja välineet 6p Obj
 • Purku ja pakkaus 5p Obj

Työsuoritus ja tulos (60 pistettä)

 • Liikeidean mukaisuus 10p Subj
 • Kohderyhmä ja teema 6p Subj
 • Kaupallisuus 6p Subj
 • Elämyksellisyys 5p Subj
 • Käyttöyhteystuotteet 5p Obj
 • Tuotteiden esillepano 10p Obj ja Subj
 • Tilankäyttö 6p Obj ja Subj
 • Asiakasinformaatio 6 p Obj ja Subj
 • Viimeistely, siisteys 6p Subj

Itsearviointi (10 pistettä)

 • Työn vahvuudet 2p Subj
 • Työn kehittämiskohteet 2p Subj
 • Ratkaisujen perustelut 5p Obj
 • Työpaikan siisteys 1p Obj

 

Kilpailupäivä 3, to 18.5.2017

Tehtävä C. Esillepanoryhmä Würth Oy

Tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa idea-alue, joka koostuu nukesta ja pöydästä. Esillepanon rakentamisessa tulee huomioida tuotteiden käyttöyhteys ja yhteistyökumppanin liikeidea. Kilpailijan tulee tuottaa idea-alueeseen sopiva asiakasinformaatio. Työsuorituksessa tulee huomioida: työturvallisuus, työhyvinvointi, kestävä kehitys, työprosessin hallinta ja lopputuloksessa visuaalinen ulkonäkö, myyvyys, elämyksellisyys, uusiokäyttö ja trendit. Kilpailijan pitää osata perustella tekemänsä somistus- ja esillepanoratkaisut huomioiden annetut kriteerit sekä tunnistaa oman työnsä vahvuudet ja kehityskohteet.

Tehtävän yhteistyökumppanina toimii Würth Oy.

Kilpailutehtävän arviointikriteerit

Työtehtävän toteuttaminen (30 pistettä)

 • Vuorovaikutustaidot 3p Subj
 • Yhteistyötaidot 3p Subj
 • Työturvallisuus 6p Obj
 • Työprosessin eteneminen ja sujuvuus 7p Subj
 • Työmenetelmät ja välineet 6p Obj
 • Purku ja pakkaus 5p Obj

Työsuoritus ja tulos (60 pistettä)

 • Liikeidean mukaisuus 10p Subj
 • Kohderyhmä ja teema 6p Subj
 • Kaupallisuus 6p Subj
 • Elämyksellisyys 5p Subj
 • Käyttöyhteystuotteet 5p Obj
 • Tuotteiden esillepano 10p Obj ja Subj
 • Tilankäyttö 6p Obj ja Subj
 • Asiakasinformaatio 6 p Obj ja Subj
 • Viimeistely, siisteys 6p Subj

Itsearviointi (10 pistettä)

 • Työn vahvuudet 2p Subj
 • Työn kehittämiskohteet 2p Subj
 • Ratkaisujen perustelut 5p Obj
 • Työpaikan siisteys 1p Obj

Kuvaus arvioinnin toteutustavasta

Visuaalisen myyntityön arviointi koostuu tuomarien tekemästä subjektiivisesta ja objektiivisesta arvioinnista arviointikriteerien mukaisesti. Kilpailijaa arvioi kolme tuomaria, joista vähintään yksi on yrityksen edustaja, ja lisäksi arvioijina toimii oppilaitoksen edustajia. Päätuomari päättää yhteisen keskustelun pohjalta annettavan pistemäärän.

Kilpailija tuo tullessaan

Visualistin työkalupakin, jossa on työssä tarvittavat piensomistustarvikkeet.

Viittaus esimerkkitehtävään

Tehtävät perustuvat aikaisempien vuosien tehtäviin tuote-esillepanon toteuttamisen periaatteiden mukaisesti. Aikaisempien vuosien tehtävät löytyvät Skillsin sivuilta otsikon 308 Visuaalinen myyntityön alta.

https://www.dropbox.com/sh/nr55ckfsp9qi6jf/AADm49kmc7Je2KalEXBTFPs5a/Taitaja/308%20VISUAALINEN%20MYYNTITY%C3%96?dl=0

Kilpailun järjestäjä varaa kilpailupaikalle

Kilpailun järjestäjä toimittaa kilpailupaikalle kalusteet ja tehtävien suorittamiseen tarvittavat tuotteet. Kilpailun järjestäjä varaa tehtävä A:n suunnitelman tekoa varten Decostudy- sovelluksen, sekä laitteet ja tarvikkeet asiakasinformaation tuottamista varten. Lisäksi kilpailun järjestäjä varaa tuotteiden siistimiseen tarvittavat välineet kuten silitysraudat ja –laudat.

Tuomarit

Päätuomari, Minttu Kilpinen, MERCURIA
Saija Pitkänen, AJK-Instituutti
Iiris Heikkonen, AJK-Instituutti
Jirka Stellberg, Hok-Elanto
Minna Gladh, Cubus Jumbp
Marjo Koli-Lehto, Salon Seudun Koulutuskuntaryhmä
Marja-Leena Pajusaari, Tredu
Manta Viitakoski, Tredu
Maria Hautala, Sedu

Lajin yhteistyökumppanit

Kaupan liitto

Lajivastaavat

308_Visuaalinen-myyntityö_Satu_Uronen

Satu Uronen
MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos
satu.uronen@mercuria.fi

308_Visuaalinen-myyntityö_Heli-Juntunen

Heli Juntunen
MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos
heli.juntunen@mercuria.fi
040 120 6619

Yleiskuvaus

Visuaalinen myyntityö pohjautuu liiketalouden perustutkinnon, merkonomin koulutusohjelman kiitettävän tason (K3) tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Kilpailija toteuttaa kaupallisen, houkuttelevan, elämyksellisen esillepanon ja/tai kampanjan.
Kilpailija käyttää visuaalisen myyntityön työvälineitä, viestintävälineitä ja sovellusohjelmia sekä huomioi käyttämiensä materiaalien uusiokäytön. Kilpailija tuottaa asiakasinformaation toteuttamiinsa esillepanoihin.
Kilpailija soveltaa visuaalisen myyntityön esillepanotekniikkaa. Kilpailijan on osattava arvioida omaa työtään sekä pystyttävä toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Visuaalinen myyntityö on yksilökilpailu, mutta jokin kilpailutehtävistä voidaan toteuttaa myös parin kanssa.

Osaamisvaatimukset

Lajin osaamisvaatimuksia ovat: Toimeksiannon, kohderyhmän ja yrityksen liikeidean noudattaminen, visuaaliset taidot, kaupallisen ja elämyksellisen esillepanon tuottaminen. Asiakasinformaation tuottaminen. Työturvallisuus ja ergonomia. Työprosessinhallinta.

Lajiohjausryhmä 2017

Satu Uronen, grenansvarig, MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos
Heli Juntunen, vice grenansvarig, MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos
Maria Hautala, Koulutuskeskus Sedu
Iiris Heikkonen, AJK-Jatkokoulutus
Jirka Stellberg, Sokos, Kaari Hki
Marja-Leena Pajusaari, Tredu
Manta Viitakoski, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Saija Pitkänen, AJK-jatkokoulutus