206- Finaali

206- Verkkosivujen tuottaminen Finaali

Taitaja2017 Helsinki –tapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 15.-18.5.2017. Tältä sivulta löydät 206- Verkkosivujen tuottamisen finaalikuvauksen, sekä finalistit.

Finalistit


Jonas Händelin
Keski‐Pohjanmaan ammattiopisto


Eemil Haapsaari
Turun ammatti‐instituutti


Jesse Sivonen
Pohjois‐Karjalan ammattiopisto


Juho Bóren
Haapajärven ammattiopisto


Maxemilian Grönblom
Axxell


Joel Koch
Tampereen seudun ammatiopisto Tredu


Lukiokilpailija
Henri Hyytiä
Tampereen teknillinen lukio


Otto Kapanen
Keuda


Oskar Lehtonen
WinNova


Kansainvälinenkilpailija
Andre Saareli
Tallinn Polutehnikum
Estonia


Kansainvälinenkilpailija
Sulaiman Ahmed
The Abu Dhabi Centre (ACTVET)
Arab Emirates


Kansainvälinenkilpailija
Johan Händelin
WSC-team Finland
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Kilpailutehtävän rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt

Finaalitehtävä muodostuu asiakkaalle suunniteltavasta ja toteutettavasta verkkosivustosta. Kokonaisuus on paloiteltu moduuleihin. Jokainen moduuli arvioidaan omana kokonaisuutenaan.

Asiakkaalla on liiketoiminnallinen tarve kehittää Internet-sivusto ja siihen liittyviä toiminnallisuuksia, jotka vaativat relaatiotietokannan.

Moduuleissa A ja B suunnitellaan verkkosivusto asiakkaan tarpeiden mukaisesti sekä toteutetaan siitä osia. Sivustosta on tuotettava suunnitteludokumentaatio (esim. rakennekaavio, layout-suunnitelma, käytettävät teknologiat, tietokannan ER-kaavio). Toteutettavissa osissa on noudatettava asiakkaan graafista ohjeistusta ja käytettävä asiakkaan graafista materiaalia.

Moduuleissa C ja D toteutetaan sivustolle palvelu, jossa hyödynnetään tietokantoja. Sivuston käyttäjältä kerätään ja tallennetaan tietoja. Tallennettuja tietoja käytetään palvelun sisällön tuottamiseen.

Moduulissa E sovelletaan Microsoftin teknologioita annetun englanninkielisen materiaalin perusteella.

Tehtävän laajuus ja käytettävissä oleva aika

Kilpailijan käytettävissä oleva aika on n. 17 tuntia kolmen kilpailupäivän aikana.

Kilpailutehtävän arviointikriteerit

Kilpailutehtävän arviointikriteerin pohjan löydät vuoden 2016 kilpailujen finaalitehtävästä. Finaalitehtävä löytyy Skills Finland ry:n tehtäväpankista.

Kuvaus arvioinnin toteutustavasta

Noin 60 % kilpailutehtävän arvioinnista on objektiivista ja noin 40 % subjektiivista.

Kilpailija tuo tullessaan

Kilpailijan ei tarvitse tuoda kilpailupaikalle mitään, mutta halutessaan hän voi tuoda esimerkiksi oman näppäimistön, hiiren ja kuulokkeet kilpailupaikalle.

Kilpailunjärjestäjä varaa kilpailupaikalle

Kilpailijat saavat kunkin moduulin toimeksiannon ja arviointitaulukon Word-asiakirjana ennen kilpailutehtävän suorituksen aloittamista. Kilpailutehtävissä kilpailijoiden ei tarvitse tulostaa paperille mitään.

Kilpailijoiden käytössä on Windows 10 –käyttöjärjestelmällä varustettu työasema, jossa on kaksi näyttöä ja johon on asennettu seuraavat ohjelmat:

 • Microsoft Visual Studio 2015
 • Adobe Photoshop, Illustrator ja Fireworks
 • Microsoft Office 2016
 • Uusimmat versiot Google Chromesta, Mozilla Firefoxista ja Internet Explorerista
 • Sublime text 2
 • NoteTab Light
 • Notepad++
 • Geany
 • Eclipse
 • NetBeans
 • WinSCP
 • FileZilla
 • GitHub Desktop

Edellisen listan ohjelmista ei saa tuoda ja asentaa muita versioita. Kilpailijat voivat edellä mainittujen ohjelmien lisäksi käyttää ennen kilpailutapahtumaa kilpailutyöasemaansa asentamiaan ohjelmia, joihin heillä tai heidän edustamallaan oppilaitoksella on lisenssi tai jotka ovat shareware- tai freeware-ohjelmistoja.

Kilpailijoiden työasemille on valmiiksi ladattu seuraavat kirjastot, frameworkit ja sisällönhallintajärjestelmät, jotka ovat vapaasti kilpailijoiden käytettävissä:

 • HTML5 Shiv
 • HTML5 Boilerplate
 • jQuery
 • Bootstrap
 • Foundation
 • Drupal
 • WordPress
 • Joomla
 • Node.js

Kilpailutehtävät tehdään joko suoraan Apache-verkkopalvelimelle (PHP, MySQL, phpMyAdmin), joka näkyy kilpailijan työasemassa erillisenä verkkoasemana tai XAMPP-ympäristössä. Jos Apache-verkkopalvelin on käytössä kilpailutehtävän päätyttyä palvelimelta, otetaan ns. snapshot-tilannekuva palvelimelta, jolloin lopullinen arvioitava työ palautuu automaattisesti.

Kilpailun järjestäjät varaavat itselleen oikeuden tehdä muutoksia kilpailun järjestelyihin sekä koneisiin, laitteisiin ja ohjelmiin. Muutokset päivitetään välittömästi www.taitaja2017.fi -sivuille.

Esimerkkitehtävä ja arviointi kokonaisuudessaan.

Esimerkkitehtävä on vuoden 2016 kilpailujen finaalitehtävä. Sen täydellisine arviointikriteereineen löydät Skills Finland ry:n tehtäväpankista.

Tuomarit

Miikka Merikanto, Päätuomari, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
Leena Järvenkylä-Niemi, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Jussi Rajaniemi, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Kpedu
Harri Aalto, Suomen Urheiluliitto
Mark Ryan, Microsoft

 

Lajin yhteistyökumppanit:

Lajivastaavat

Markku Ruonavaara
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
markku.ruonavaara@businesscollege.fi
044 775 6396

Konttinen Juha

Juha Konttinen
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
juha.konttinen@businesscollege.fi
040 730 6004

Osallistuminen

Myös lukio-opiskelijat voivat osallistua tähän lajiin.

Yleiskuvaus

Verkkosivujen tuottaminen on monipuolinen laji, jossa kilpailijoilta vaaditaan taiteellista luovuutta sekä kykyä toteuttaa käytettävyydeltään miellyttäviä ja teknisesti toimivia verkkosivustoja. Kilpailijan on tunnettava hyvin verkkosivujen tuottamisprosessin eri vaiheet.

Osaamisvaatimukset

Kilpailijan on pystyttävä luomaan tarkka käsitys asiakkaasta, sivuston tietosisällöstä ja palveluista, käyttäjäkohderyhmästä sekä keskeisestä toiminta-ajatuksesta.

Kilpailijan on osattava tuottaa sivuston rautalankamalli (engl. wireframe), perus- ja / tai etusivun käyttöliittymän layout-suunnitelma, määritettävä sivuston luomisessa käytettävät teknologiat (ohjelmointikielet, ohjelmistot jne.).
Kilpailija koostaa verkkosivuston eri teknologioita ja ohjelmia käyttäen. Kilpailija testaa sivuston eri selaimilla, päätelaitteilla ja W3C-validaattorilla. Kilpailija julkaisee sivuston palvelimelle sekä esittelee sivustoa asiakkaalle. Kilpailijan tulee hallita palvelinpuolen ja tietokannan asioita.
Kilpailija tekee sivuston ylläpidossa vaadittavan dokumentaation sekä opastaa asiakasta sivuston käyttöönotossa ja käytössä. Kilpailijan tulee omata tiimityöskentelyssä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä ilmentää kilpailutilanteessa omalla tavallaan yrittäjyyttä. Hänen tulee huomioida työskentelyssään omaan työhyvinvointiin liittyvät ergonomiset seikat

Edellä mainittujen asioiden lisäksi kilpailijan tulee osata
• huomioida työssään tietoturva ja yleisimmät standardit
• suunnitella visuaalisesti näyttäviä verkkosivustoja tyylitiedostoja hyväksikäyttäen
• huomioida alalla vallitsevat trendit
• ottaa huomioon sivuston esteettömyys ja käytettävyys
• toteuttaa selaimen kautta päivitettäviä verkkosivuja
• tuottaa palvelussa tarvittavia mediatiedostoja
• projektinhallinta- ja tiimityöskentelytaidot
• ratkoa vastaantulevia ongelmia
• yhdistää tekemänsä sivusto sosiaalisen median ohjelmistoihin

Lajiohjausryhmä 2017

Markku Ruonavaara, lajivastaava, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
Juha Konttinen, varavastaava, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
Leena Järvenkylä-Niemi, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Miikka Merikanto, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
Jussi Rajaniemi, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Kpedu
Margit Tennosaar, Symbio Oy