105- Finaali

105- Metsäkoneenkäyttö Finaali

Taitaja2017 Helsinki –tapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 15.-18.5.2017. Tältä sivulta löydät 105- Metsäkoneenkäytön finaalikuvauksen, sekä finalistit.

Finalistit


Tommi Marttila-Tornio
Oulun seudun ammattiopisto


Antti Kokkonen
Etelä‐Savon ammattiopisto


Aleksi Kiuru
Etelä‐Savon ammattiopisto


Antti Mononen
Tampereen seudun ammatiopisto Tredu


Antti Toivonen
Pohjoisen Keski‐Suomen ammattiopisto


Antti Pynnönen
Jämsän ammattiopisto


Antti Himanen
Pohjois‐Karjalan ammattiopisto


Veikka Sutinen
Savon ammatti‐ ja aikuisopisto


Kansainvälinenkilpailija
Romazanov Samat
Ural State Forest Engineering University
Russia


Kansainvälinenkilpailija
Pavel Kulakov
Ural State Forest Engineering University
Russia

Finaali

1) Kilpailutehtävän rakenne

 • Moduuli 1 Kirjallinen tehtävä, maksimi pistemäärä 8 pistettä
 • Moduuli 2 Metsätaitorata maastossa max.12 pistettä
 • Moduuli 3 Simulaattoritehtävä max.20 pistettä
 • Moduuli 4 Kuormainvaakatehtävä max.10 pistettä
 • Moduuli 5 Kuormatraktoritehtävä puutavaran lähikuljetus max.35 pistettä
 • Moduuli 6 Tekniikkatehtävä hakkuukone max.15 pistettä

Yhteensä maksimi pistemäärä 100 pistettä

2) Tehtävien laajuus ja käytettävissä oleva aika

 • Moduuli 1 Kirjallinen tehtävä; 60min suorituspäivä ma 15.5, kaikki samassa ryhmässä klo 16.00-17.00
 • Moduuli 2 Metsätaitorata maastossa, 240min suorituspäivä ti 16.5, kahdessa ryhmässä; klo10.00-14.00 ja klo15.00-19.00
 • Moduuli 3 Simulaattoritehtävä; 90min ti-to 16.-18.5.
 • Moduuli 4 Kuormainvaakatehtävä; 60min ti-to 16.-18.5
 • Moduuli 5 Kuormatraktoritehtävä puutavaran lähikuljetus; 90min ti-to 16.-18.5
 • Moduuli 6 Tekniikkatehtävä hakkuukone; 90min ti-to 16.-18.5.

Kilpailuaika yhteensä 10,5 tuntia

3) Kilpailutehtävän arviointikriteerit

 • Metsäkoneen käyttö -lajin kilpailutehtävät pohjautuvat metsäalan perustutkinnon ammatillisten opintojen kiitettävä tason (3) vaatimuksiin. Kilpailutehtävät ovat metsäkoneen käyttöön liittyviä työtehtäviä, joissa arvioidaan teorian ja käytännön työtaitojen hallintaa.
 • Arvioitavia asioita ovat metsäkoneen käyttö, oman työn suunnittelu, laadun hallinta, työmäärien hallinta, työturvallisuuden, siisteyden, ympäristön ja järjestelmällisyyden huomioiminen sekä yhteistyötaitojen hallinta. Kilpailutehtävissä käytettävät koneet, laitteet ja välineet määritellään tarkasti ennen kilpailua.

Osaamisvaatimukset

Metsäkoneen käytön kilpailutehtävät pohjautuvat metsäalan perustutkinnon seuraavien ammatillisten tutkinnonosien kiitettävä (3) tason vaatimuksiin:

 • metsien hoito ja puunkorjuu
 • metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapito
 • koneellinen puutavaran valmistus
 • puutavaran lähikuljetus
 • osaa suunnitella ja toteuttaa koneellisen puutavaran hakkuun ja puutavaran lähikuljetuksen osana puunhankinnan logistista ketjua
 • osaa tunnistaa, mitata ja määrittää puutavaran laadun metsätyömaalla
 • huomioi työssään hyvän metsän- ja ympäristönhoidon asettamat vaatimukset
 • pitää metsäkoneen sekä lisälaitteet ja varusteet toimintakuntoisina ja huollettuina ja osaa asentaa varusteet
 • noudattaa metsä- ja metsäkonealan työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita
 • osaa laskea työnsä kustannukset

4) Kuvaus arvioinnin toteutustavasta

 • Moduuli 1 toteutetaan objektiivisella arvioinnilla perustuen oikeiden vastauksien määrään.
 • Moduuli 2 toteutetaan objektiivisella arvioinnilla perustuen oikeiden vastauksien määrään.
 • Moduuli 3 toteutetaan objektiivisella arvioinnilla perustuen simulaattorin antamaan pistemäärään.
 • Moduuli 4 toteutetaan objektiivisella arvioinnilla perustuen kalibrointimittausarvoihin.
 • Moduuli 5 toteutetaan objektiivisella arvioinnilla perustuen siirrettävästä puutavaramäärästä saatuun pistemäärään vähennettynä mahdollisilla virhepisteillä.
 • Moduuli 6 toteutetaan objektiivisella arvioinnilla perustuen huoltotehtävästä saatuun pistemäärään.

 

5) Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvaiheet

ja lajialue (kilpailunjärjestäjä varaa kilpailupaikalle)

 • Metsätaitoiluradassa tarvittavat maastotaulukot, relaskoopit ja muu taustamateriaali, kuormatraktorit, harvesteri, metsäkonesimulaattorit, päivittäiseen huoltoon tarvittavat

työkalut, huoltotarvikkeet, työvaatetus, henkilönsuojaimet, lajialueet ulkoalue,

simulaattorialue, tekninen alue ja metsätaitoilurata maastossa (kuljetus suorituspaikalle ja takaisin)

HUOM TÄRKEÄÄ !

KILPAILUALUEILLE PÄÄSY ON MAHDOLLISTA AINOASTAAN KILPAILUN JÄRJESTÄJÄN

TOIMITTAMASSA VAATETUKSESSA JA VARUSTUKSESSA;

Työtakki, työhousut ja lippalakki tai kypärä, tarvittaessa suojakäsineet, kuulonsuojaimet ja suojalasit.

Suojavarusteiden moduulikohtaisen käyttötarpeen määrittää Tuomaristo.

MAHDOLLISET MUUT NÄKYVÄT TUOTELOGOT yms. TULEE PEITTÄÄ KILPAILUSUORITUKSEN AJAKSI.

6) Mitä kilpailijan on itse tuotava kilpailupaikalle

 • turvakengät standardi EN20345

7) Esimerkkitehtävä ja arviointi kokonaisuudessaan

 • Moduuli 1, Kirjallinen tehtävä; teoriakysymyksiä
  –    kilpailija vastaa metsäkoneen käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon sekä metsänkäsittelyyn liittyviin kysymyksiin Suomen Liikemiesten Kauppaopiston luokkatiloissa
 • Moduuli 2, Metsätaitorata; metsien hoito ja puunkorjuu
  –    kilpailija suorittaa lähialueella sijaitsevalla metsätaitoradalla olevat tehtävät
 • Moduuli 3, Simulaattoritehtävä; koneellinen puunkorjuu
  –    kilpailija suorittaa koneellisen puutavaran valmistuksen ja lähikuljetuksen annettujen korjuuohjeiden mukaisesti John Deere SIM4- simulaattoreilla
 • Moduuli 4, Kuormainvaakatehtävä; koneellinen puunkorjuu -Kilpailija suorittaa kalibrointiin ja mittaustarkkuuteen liittyvät tehtävät John Deere G-sarjan kuormatraktorilla Messukeskuksen piha-alueella
 • Moduuli 5, Kuormatraktoritehtävä; puutavaran lähikuljetus
  –    kilpailija suorittaa puutavaran kuljettamisen John Deere G-sarjan kuormatraktorilla Messukeskuksen piha-alueelle rakennetulla tehtäväradalla
 • Moduuli 6, Tekniikkatehtävä; metsäkoneiden huolto ja kunnossapito
  –    kilpailija suorittaa annetun huolto-/kunnossapitotehtävän John Deere G-sarjan hakkuukoneella Messukeskuksen teknisellä alueella

Linkki 2016 finaalitehtävään:

Esimerkkitehtävä

8) Tuomarit

 • Antti Virkkunen, Sedu, Päätuomari
 • Mikko Pulkkinen, esedu.fi, simutuomari
 • Veli-Matti Kumpulainen, Jao, kenttätuomari
 • Ville Ovaskainen, Pkky, kenttätuomari
 • Kaj-Magnus Lithén, YA!, simutuomari
 • Jarkko Kleemola, Jao, kenttätuomari
 • Pekka Säynäjoki, Winnova, kuormainvaakatuomari
 • Mauri Pienimaa, Tredu, kuormainvaakatuomari
 • Petteri Kattilakoski, Kpedu, kuormainvaakatuomari
 • Tapio Talonen Tredu, kenttätuomari
 • Jouni Kortetjärvi, Kenttä, Osao / simutuomari
 • Mika Laakso, John Deere Forestry, tekniikkatuomari
 • Kari Nevanperä, John Deere Forestry, tekniikkatuomari
 • Jari Kinnunen,  kenttätuomari  / koneiden käytön perehdytys

Lajin yhteistyökumppanit:

 

Lajivastaavat

SAKSMAN VESA

Vesa Saksman
TTS Työtehoseura
vesa.saksman@tts.fi
044 714 3711

Pertti Hourunranta
TTS Työtehoseura
pertti.hourunranta@tts.fi
050 387 9516

Yleiskuvaus

Metsäkoneen käyttö -lajin kilpailutehtävät pohjautuvat metsäalan perustutkinnon ammatillisten opintojen kiitettävä tason (3) vaatimuksiin. Kilpailutehtävät ovat metsäkoneen käyttöön liittyviä työtehtäviä, joissa arvioidaan teorian ja käytännön työtaitojen hallintaa.

Arvioitavia asioita ovat metsäkoneen käyttö, oman työn suunnittelu, laadun hallinta, työmäärien hallinta, työturvallisuuden, siisteyden, ympäristön ja järjestelmällisyyden huomioiminen sekä yhteistyötaitojen hallinta. Kilpailutehtävissä käytettävät koneet, laitteet ja välineet määritellään tarkasti ennen kilpailua. Kilpailutehtävät on moduloitu niin, että ne voidaan arvioida päivittäin.

Osaamisvaatimukset

Metsäkoneen käytön kilpailutehtävät pohjautuvat metsäalan perustutkinnon seuraavien ammatillisten tutkinnonosien kiitettävä (3) tason vaatimuksiin:

 • metsien hoito ja puunkorjuu
 • metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapito
 • koneellinen puutavaran valmistus
 • puutavaran lähikuljetus
 • osaa suunnitella ja toteuttaa koneellisen puutavaran hakkuun ja puutavaran lähikuljetuksen osana puunhankinnan logistista ketjua
 • osaa tunnistaa, mitata ja määrittää puutavaran laadun metsätyömaalla
 • huomioi työssään hyvän metsän- ja ympäristönhoidon asettamat vaatimukset
 • pitää metsäkoneen sekä lisälaitteet ja varusteet toimintakuntoisina ja huollettuina ja osaa asentaa varusteet
 • noudattaa metsä- ja metsäkonealan työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita
 • osaa laskea työnsä kustannukset

Lajiohjausryhmä 2017

Vesa Saksman, lajivastaava, TTS Työtehoseura
Pertti Hourunranta, varavastaava, TTS Työtehoseura
Ville Manner, Koneyrittäjät ry
Antti Virkkunen, Koulutuskeskus Sedu
Juha Korva, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Timo Tolppa, Metsäkonepalvelu Oy
Mika Laakso, John Deere Forestry