104- Finaali

104- Kuljetuslogistiikka Finaali

Taitaja2017 Helsinki –tapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 15.-18.5.2017. Tältä sivulta löydät 104- Kuljetuslogistiikan finaalikuvauksen, sekä finalistit.

Finalistit


Ville Pohjola
Jyväskylän ammattiopisto


Janne Jakkila
Lapin ammattiopisto


Valtteri Hakala
Keski‐Pohjanmaan ammattiopisto


Santtu Hämäläinen
Ammattiopisto Luovi


Olli Miettinen
Pohjois‐Karjalan ammattiopisto


Aki Rönkkönen
Pohjois‐Karjalan ammattiopisto


Kalle Kankkunen
Pohjois‐Karjalan ammattiopisto


Olli Leino
Pohjois‐Karjalan ammattiopisto

Finaali

Yleiskuvaus kilpailulajista

Logistiikan perustutkinnon ja kuljetuspalvelujen koulutusohjelman suorittaneen (autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, linja-autonkuljettaja) tulee osata toimia laaja-alaisen logistisen osaamisensa turvin erilaisissa ympäristöissä ja muuttuvissa oloissa. Hänen on pystyttävä omaksumaan yrityksen laatu- ja ympäristöjärjestelmän mukainen toiminta ja myös kehittämään sitä.

Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilökilpailu

Osaamisvaatimukset

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

 • toimia asiakaspalvelun ja kuljetusten tehtävissä
 • kuljettaa asiakkaan tuotteita kannattavasti ja turvallisesti sekä palvella asiakkaita
 • kuormata ajoneuvo säädösten ja olosuhteiden sallimaan maksimikuormaan ja kuljettaa ajoneuvoa turvallisesti, taloudellisesti ja vastuullisesti, noudattaen kestävän kehityksen periaatteita
 • kommunikoida ajoneuvojen ja kuljetusalan viestintävälineillä
 • toimia kansallisissa sekä kansainvälisissä ympäristöissä
 • tehdä yhteistyötä yksi- ja monikulttuurisessa työympäristössä
 • todeta ajoneuvonsa liikennekelpoisuuden
 • varmistaa ajoneuvon ja sen lisälaitteiden tekninen ja turvallinen toimivuus kuljetustehtävän aikana
 • kuljetuksiin liittyvät vakuutukset ja työhönsä liittyvät säädökset
 • toimia yrittäjänä tai yrittäjähenkisesti

Logistiikan perustutkinnon suorittaneen on osattava toimia logistiikka-alan periaatteiden mukaan vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti sekä liikenneturvallisuutta edistäen.

Kuljettajalta vaaditaan ajokorttiasetuksen edellyttämä ajokortti tai –koulutus aloitettu ja kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutus tai –koulutuksen aloittaminen.

Logistiikan perustutkinnon suorittaneen on osattava arvostaa omaa ammattiaan ja oltava valmis jatkuvasti kehittämään itseään ja työtään sekä työkykyään.

Johdanto / Tehtävän yleiskuvaus

Lajissa mitataan kilpailijoiden ammattitaitoa seitsämässä eri tehtävässä. Kuusi tehtävistä sijaitsee ulkoalueella ja yksi sisäalueella. Tehtävät suoritetaan yksilökilpailuina. Tehtävät muodostuvat kuljettajan osaamisvaatimuksista ja painottuvat alueellisesti kaupunkirakentamisen ja satamatoiminnan logistiikkaan.

Kuljettajan pitää osata kuljettaa asiakkaiden tuotteita kannattavasti ja turvallisesti sekä palvella asiakkaita. Ajoneuvo pitää osata lastata säädösten mukaisesti olosuhteiden sallimaan maksimikuormaan sekä kuljettaa turvallisesti, taloudellisesti ja vastuullisesti. Kuljettajan pitää osata kommunikoida ajoneuvojen viestintävälineillä, toimia myös kansainvälisissä ympäristöissä sekä tehdä yhteistyötä monikulttuurisessa työympäristössä. Kuljettajan on tärkeää varmistaa ajoneuvon ja sen lisälaitteiden tekninen ja turvallinen toimivuus kuljetustehtävän aikana, sekä hallita kuljetuksiin liittyvät vakuutukset ja työhön liittyvät säädökset. Yrittäjähenkisyys on tärkeää. Työsuoritukset on osattava tehdä tehokkaasti ja taloudellisesti työ- ja liikenneturvallisuutta edistävin menetelmin, energiankulutusta ja ympäristöhaittoja minimoiden sekä kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Tehtävämoduulien kuvaus

A Kirjallinen tehtävä

Tehtävässä aiheina ovat yrittäjyys, lainsäädäntö, kuljetusten turvallisuus ja taloudellisuus sekä kestävä kehitys. Kilpailijalla on käytössään muistiinpanovälineet ja tietokone. Aikaa tehtävän suorittamiseen on yksi tunti (1h).

Arviointi perustuu oikeisiin vastauksiin ja kuljetussuunnittelun taloudellisuuteen mahdollisimman pienin ympäristövaikutuksin. Kokonaispistemäärä on 10.

B Ajoonlähtötarkastus

Tehtävä koostuu kahdesta osiosta:

 1. liikennekelpoisuuden tarkastus
 2. kuorman asettamat vaatimukset

Tehtävässä ajoneuvona on kuormakorilla varustettu ajoneuvoyhdistelmä. Kilpailijan on annetun ajan puitteissa selvitettävä yhdistelmän toimintakunto ja mahdolliset korjaustoimenpiteet sekä huomioitava kuorman vaatimat toimenpiteet. Mahdolliset puutteet ajoneuvon toimintakunnossa kirjataan paperille. Osiossa kaksi tehdään kuorman vaatimat toimenpiteet. Tehtävä on valmis, kun ajoneuvo kuormineen on kuljetustehtävän edellyttämässä, liikennekelpoisessa kunnossa.

Aikaa suoritukselle on puolitoista tuntia (1,5h).

Arviointi muodostuu ajoneuvon liikenneturvallisuuteen vaikuttavien yksityiskohtien havainnoinnista ja toimista niihin liittyen sekä kuorman edellyttämistä toimenpiteistä. Kokonaispistemäärä 10

C Kappaletavaranosturin käyttö

Kuljettajalla on tehtävänä purkaa rakennustyömaalle tilattu kappaletavarakuorma. Käytössä hänellä on kuorma-auto varustettuna kuormausnosturilla ja tarvittavilla apuvälineillä. Tilattu kappaletavarakuorma sisältää rakennustarvikkeita. Tehtävä on valmis, kun kuorma on asianmukaisesti purettuna ja kuorma- auto on liikennekelpoinen.

Arviointi muodostuu kuormausnosturin turvallisesta ja sujuvasta käytöstä sekä materiaalien kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesta käytöstä.

Kokonaispistemäärä 15

Aikaa tehtävän suorittamisen on 2 tuntia (2h)

D Yhdistelmäajoneuvon käsittely

Kuljettajalla on tehtävänä siirtää yhdistelmäajoneuvo pysäköintialueella paikkaan jossa hän voi tehdä ajoneuvoyhdistelmän kytkennän ja kuormaamisen. Kuljettaja kytkee perävaunun vetoautoon sekä varmistaa ajoneuvoyhdistelmän liikennekelpoisuuden. Kuljettaa ajoneuvoyhdistelmän lastauspaikalle. Suoritus on valmis, kun tehtävä on palautettu ennalleen ja yhdistelmäajoneuvo on takaisin lähtöpisteessä.

Arviointi muodostuu yhdistelmäajoneuvon ja kuormankäsittelylaitteiden käytöstä.  Kokonaispistemäärä 20

Aikaa tehtävän suorittamiseen on kaksi tuntia (2h).

E Kuormankäsittely trukilla

Tehtävä muodostuu kahdesta osasta.

 1. käsittelytehtävä trukilla
 2. kuormaustehtävä trukilla ja haarukkavaunulla

Kilpailija kerää kuormausalueella merkityille paikoille asetetut kuormalavat omiin pinoihinsa lähettäjälle palautusta varten. Kuormalavojen kerääminen on suoritettava kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisilla toimintavoilla. Lavojen siirtäminen tapahtuu ainoastaan trukkia käyttäen. Tehtävässä mitataan kilpailijan trukin käsittelytaitoa sekä kykyä hahmottaa koneen liikeradat ja toimintaan vaadittava tila.

Tehtävän jatkuessa kilpailija lastaa ajoneuvon kuormatilaan 1000 l IBC- astioita. Astiat on pinottu lastausalueelle pinoihin. Ajoneuvon kuormaaminen suoritetaan kokosivun aukeavaan kuormatilaan kyljestä ja tehtävään sisältyy lisäksi kuorman varmistaminen. Tehtävä päättyy, kun lavat on niputettu omiin nippuihinsa merkittyyn paikkaan sekä ajoneuvo on kuormattu ja kuorma on varmistettu.

Arviointi muodostuu ensimmäisessä osioissa kilpailijan ajotaidon mittaamisesta saavutettuina pisteinä sekä suoritusaikana. Toinen osio mittaa kilpailijan taitoa käyttää trukkia sekä lavansiirtovaunua turvallisesti ja sujuvasti ajoneuvon kuormaustehtävässä.

Kokonaispistemäärä 15

Aikaa koko tehtävän suorittamiseen on kaksi tuntia (2h).

F Taloudellinen ajo

Kuljettaja ajaa kuormatulla kuorma-autolla yleisesti liikennöidyllä tiellä. Reitti pitää sisällään taajama-aluetta ja maantietä. Kuljetuksessa mitataan kuljettajan liikenneturvallista ajotapaa sekä kykyä hyödyntää uuden, vähäpäästöisen kuorma- auton ominaisuuksia. Kuljettajalle reitti ei ole ennestään tuttu. Suoritus päättyy lähtöalueelle saavuttaessa.

Arviointi muodostuu liikenneturvallisesta ajotavasta ja polttoainetaloudellisuudesta.

Kokonaispistemäärä on 20

Aikaa tehtävän suorittamiselle on yksi tunti (1h).

G Linja-auton käsittely ja asiakaspalvelu

Opiskelijaryhmä tekee kevätretken Sipooseen. Menomatkalla pysähdytään tutustumiskäynnille Itäkeskukseen. Osa matkustajista puhuu äidinkielenään ruotsia ja englantia. Kuljettajan tehtävänä on valmistella linja- auto tilausajoa varten, sekä toimia matkanjohtajana. Tehtävään sisältyy linja- auton käsittelytehtävä. Tehtävä päättyy lähtöpaikkaan jossa matkustajat poistuvat autosta.

Arviointi muodostuu ajoonlähtötarkastuksesta, tilausajon aloitus- ja lopetustehtävistä, linja-auton käsittelystä sekä asiakaspalvelusta.

Kokonaispistemäärä on 10

Aikaa tehtävän suorittamiseen on yksi tunti (1h).

 

 1. Tehtävässä tarvittavat laitteet, koneet, asennusrakenteet ja materiaalit
 • kuorma-autoja
 • linja-auto
 • vastapainotrukkeja
 • nosto- ja sidontavälineitä
 • kappaletavaroita
 • tietokone
 • kuormausnosturi
 • merikontteja
 • perävaunuja

Kilpailijan varusteet ja ohjeet

Kilpailijalla on oltava mukana kuljettajan (asetuksen EN 471 tai EN ISO 20471) huomioväriset työvaatteet (takki, housut, turvakengät ja työkäsineet) ja kirjoitusvälineet. Muu tehtävissä vaadittava materiaali on saatavilla kilpailupaikalta.
Kilpailuissa suoritetaan puhallustestejä satunnaisesti päivittäin. Mikäli kilpailija puhaltaa alkometriin enemmän kuin 0,0 promillea, niin hänet hylätään koko kilpailusta. Jos kilpailijan työvarustus todetaan turvallisuuden kannalta puutteelliseksi, seuraa hylkäys.

Kilpailualueella kielletyt materiaalit ja laitteet

Tehtävien aikana kilpailijalla on puhelimen ja hands- free- laitteiden sekä kaikkien kuvan- ja äänentallennuslaitteiden käyttökielto.

Arviointiasteikko

Tulokset tallennetaan CIS –järjestelmään. Maksimi pistemäärä on 100 pistettä.

Tuomarit

Päätuomari
Martti Mäki-Jouppila, SEDU
Tuomarit:

Petteri Makkonen, Sakky – Taloudellinen ajo
Ossi Malhonen, ESEDU – Teoriakoe/taloudellinen ajo
Tatu Ljokkoi, Volvo Trucks Suomi – Taloudellinen ajo
Jari Korhonen, AKT – Linja-auton käsittely ja asikaspalvelu
Niko Virtanen, Helsingin Bussiliikenne Oy – Linja-auton käsittely ja asiakaspalvelu
Jari Tolppanen, Stadin ao – Linja-auton käsittely ja asiakaspalvelu
Kalle Mattila, Ao Tavastia – Kappaletavaranosturin käyttö
Pertti Karppinen, Stadin ao – Kappaletavaranosturin käyttö
Markku Koskinen, VARIA – Kappaletavaranosturin käyttö
Kari Jäppinen, Toyota material handling – Kuormankäsittely trukilla
Ismo Lepikko, Ao Tavastia – Kuormankäsittely trukilla
Joona Salminen, Toyota material handling – Kuormankäsittely trukilla
Jarmo Iivari, OSAO – Yhdistelmäajoneuvon käsittely
Janne Heino, DB Schenker – Yhdistelmäajoneuvon käsittely
Arska Kallio, Luksia – Yhdistelmäajoneuvon käsittely
Juha Niemi, Stadin ao – Yhdistelmäajoneuvon käsittely
Toni Tuurinmäki, Sedu – Ajoonlähtötarkastus/ADR
Mari Vasarainen, ALT – Ajoonlähtötarkastus/ADR
Kalle Salo, Stadin ao – Ajoonlähtötarkastus/ADR
Juha Pesonen, Luksia – Kaikki lajit

 

Lajin yhteistyökumppanit:

 

 

Lajivastaavat

REIMI VEIJO

Veijo Reimi
Stadin ammattiopisto
veijo.reimi@edu.hel.fi
040 571 9143

RIIKONEN SAMI

Sami Riikonen
Stadin ammattiopisto
sami.riikonen@edu.hel.fi
040 675 1770

Yleiskuvaus

Logistiikan perustutkinnon ja kuljetuspalvelujen koulutusohjelman suorittaneen (autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, linja-autonkuljettaja) tulee osata toimia laaja-alaisen logistisen osaamisensa turvin erilaisissa ympäristöissä ja muuttuvissa oloissa. Hänen on pystyttävä omaksumaan yrityksen laatu- ja ympäristöjärjestelmän mukainen toiminta ja myös kehittämään sitä. Vaatimustaso on tutkinnon perusteiden kiitettävän (K3) tason mukainen.

Osaamisvaatimukset

 Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:
 • toimia asiakaspalvelun ja kuljetusten tehtävissä
 • kuljettaa asiakkaan tuotteita kannattavasti ja turvallisesti sekä palvella asiakkaita
 • lastata ajoneuvo säädösten ja olosuhteiden sallimaan maksimikuormaan ja kuljettaa ajoneuvoa turvallisesti, taloudellisesti ja vastuullisesti
 • kommunikoida ajoneuvojen ja kuljetusalan viestintävälineillä
 • toimia kansallisissa sekä kansainvälisissä ympäristöissä
 • tehdä yhteistyötä yksi- ja monikulttuurisessa työympäristössä
 • todeta ajoneuvonsa liikennekelpoisuuden
 • varmistaa ajoneuvon ja sen lisälaitteiden tekninen ja turvallinen toimivuus kuljetustehtävän aikana
 • kuljetuksiin liittyvät vakuutukset ja työhönsä liittyvät säädökset
 • toimia yrittäjänä tai yrittäjähenkisesti.

Logistiikan perustutkinnon suorittaneen on osattava toimia logistiikka-alan periaatteiden mukaan vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti sekä liikenneturvallisuutta edistäen.

Kuljettajalta vaaditaan ajokorttiasetuksen edellyttämä ajokortti ja kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutus. Ammattipätevyyskoulutus edellytetään ammatissa toimimiseen.

Logistiikan perustutkinnon suorittaneen on osattava arvostaa omaa ammattiaan ja oltava valmis jatkuvasti kehittämään itseään ja työtään sekä työkykyään.

Lajiohjausryhmä 2017

Veijo Reimi, lajivastaava, Stadin ammattiopisto
Sami Riikonen, varavastaava, Stadin ammattiopisto
Martti Mäki-Jouppila, Koulutuskeskus Sedu
Olli Seppälä, Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Petteri Makkonen, Savon koulutuskuntayhtymä
Jarmo Iivari, Oulun seudun ammattiopisto
Mari Vasarainen, Autoliikenteen Työnantajaliitto ry (ALT)
Jari Korhonen, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Janne Heino, DB Schenker
Tatu Ljokkoi, Volvo Trucks
Kari Jäppinen, Toyota Material Handling