Tävling i företagsamhetsundervisning

Tävling i företagsamhetsundervisning

Målsättningen med tävlingen i företagsamhetsundervisning är att uppmuntra till företagsamhet och till projekt som stöder företagsamhetsmässig verksamhet tillsammans med studerande, regionens företagare och andra nätverk.

Samarbetsprojektet kan antingen vara helt nytt eller ett redan existerande gemensamt projekt med regelbunden verksamhet. Projektets innehåll och metoder är fritt valbara.

När den är som bäst är företagsamhetsundervisningen inspirerande, kreativ, funktionell och görs i teamwork – precis som företagandet. Dessa värderingar fungerar också som bedömningskriterier för tävlingen.

Skicka din modell i form av en bloggtext senast den 14.4.2017

Tävlingsbidragen skickas som bloggtext. I bloggtexten kan man länka till videor, bilder och texter som ger mer info om den beskrivna modellen. Texten får vara max 2000 tecken. I texten kan också samarbetspartners ingå. Tävlingsbidraget får också vara i videoforman.

Studerande vid alla läroanstalter inom andra stadiets yrkesutbildning kan skicka in tävlingsbidrag. Det är tillåtet att skicka in flera bidrag från samma läroanstalt.

Tävlingsbidragen ska lämnas in senast den 14.4.2017

Vi ber er skicka in era bidrag/goda idéer senast den 14.4.2017 till: Susanna Tuominen, susanna.tuominen@yrittajat.fi


Den bästa modellen prisbelönas i samband med Mästare-evenemanget

Tävlingsbidragen publiceras på hemsidan för Företagarn i Finland www.yrittäjät.fi och vinnaren offentliggörs under Mästare2017-evenemanget i Helsingfors 15-18.5.2017.

En tävlingsjury bestående av representanter för Företagarna i Finland, Helsingin yrittäjät, Mästare2017, Osky ry och Sakki ry utser vinnaren.
Tilläggsinfo: Veli-Matti Lamppu,
tel. 050 344 2554
veli-matti.lamppu@yrittajat.fi