Utbildningsanordnare: Työtehoseura ry

Läroanstalt: TTS Metsäkoulutus

105 Användning av skogsmaskin Jere Olin
105 Användning av skogsmaskin Riku Lehto