Utbildningsanordnare: Tampereen Talouskouluyhdistys ry

Läroanstalt: Tampereen palvelualan ammattiopisto

502 Restaurangkock Oskari Tuominen