Utbildningsanordnare: Raahen Porvari‐ ja Kauppakoulu

Läroanstalt: Raahen Porvari‐ ja Kauppakoulu

308 Visuellt försäljningsarbete Raisa Pietarila