Utbildningsanordnare: Perho Liiketalousopisto Oy

Läroanstalt: Perho Liiketalousopisto

301 Kundbetjäning och försäljning Henna Koistinen
301 Kundbetjäning och försäljning Jenna Jaakkola
308 Visuellt försäljningsarbete Helmi Nisula
308 Visuellt försäljningsarbete Raci Arta
310 Företagsamhet Alexander Spelman
310 Företagsamhet Eleonora Pärn
310 Företagsamhet Santeri Järvenpää
312 Turism Tuihti Lindfors
313 Ekonomiförvaltning Edgar Pyhälä
313 Ekonomiförvaltning Eemeli Astala
313 Ekonomiförvaltning Karoliina Hämäläinen
313 Ekonomiförvaltning Linda Ansala
313 Ekonomiförvaltning Veera Korpi‐Kyyny
502 Restaurangkock Kaisla Heimala
502 Restaurangkock Markus Leskinen
504 Servitör Christian Angelov
504 Servitör Satu Petäjäjärvi