Utbildningsanordnare: Harjun Oppimiskeskus Oy

Läroanstalt: Harjun Oppimiskeskus

309 Hästskötsel Johanna Riihimäki
309 Hästskötsel Nelli Siili