Utbildningsanordnare: Ålands Gymnasium

Läroanstalt: Ålands yrkesgymnasium

305 Närvårdare Pirasin Nikko