P2 MästarePLUS – logistik
, en individuell tävling

Grenansvarig

Malm Johanna

Johanna Malm
Keskuspuiston ammattiopisto
johanna.malm@keskuspuisto.fi
040 631 2100

p2_logistiikka_matti_tokola

 

Matti Tokola
Keskuspuiston ammattiopisto
matti.tokola@keskuspuisto.fi
040 652 9370

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Den som har avlagt kompetensområdet lagerservice ska behärska uppgifter inom lagerbranschen manuellt och maskinellt, t.ex. med truck eller automatisk utrustning. Hen ska kunna göra upp lagerdokument och för lagerbokföring för hand och med hjälp av datateknik. En lagerförvaltare ska behärska sådant som hör till de grundläggande färdigheterna i logistik, t.ex. lagerhållning, transporter, retursystem och användning av lagerdatasystem. Hen ska känna till lagerhushållning och dess inverkan på företagets ekonomi samt grunderna i de internationella materialfunktionerna. De som avlagt examen för lagerförvaltare placerar sig i handelns, industrins, kommunikationens eller den offentliga sektorns tjänst.
Tävlingen är individuell och ordnas under en dag.
Den tävlande ska vara utrustad med den egna läroanstaltens arbetskläder.
Man får använda personliga hjälpmedel under tävlingen, förutsatt att man meddelat om dem på förhand eller reglerna godkänner dem.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kraven på yrkesskicklighet i kompetensområdet för lagerservice i grundexamen i logistik samt på arbetslivets krav. Bedömningsskalan är N1-nivån.  Tävlingsuppgifterna kan tillgodogöras i yrkesprov.

Grenens styrgrupp för Mästare PLUS 2017

Johanna Malm, lajivastaava, Keskuspuiston ammattiopisto
Matti Tokola, varavastaava, Keskuspuiston ammattiopisto
Arto Vehkomäki, arto.vehkomaki@kiipula.fi
Outi Haikarainen, outi@earlylearning.fi
Virpi Tapanimäki, virpi.tapanimaki@luovi.fi
Matti Kauppinen, matti.kauppinen@skillsfinland.fi
Mikko Laakkonen, mikko.laakkonen@pam.fi
Pia Törnwall, pia.tornwall@keskuspuisto.fi
Anu Kilkku, anu.kilkku@keskuspuisto.fi

(22.10.)