P1 MästarePLUS – rengöringsservice
, en individuell tävling

 

Grenansvarig

Rantanen Mervi

Mervi Rantanen
Keskuspuiston ammattiopisto
mervi.rantanen@keskuspuisto.fi
040 172 0587

Lehisto Rauni

Rauni Lehisto
Keskuspuiston ammattiopisto
rauni.lehisto@keskuspuisto.fi
040 560 0743

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Hemvårdare och lokalvårdare producerar olika slags hemarbets- och rengöringsservicetjänster. Den som avlagt examen kan utföra underhålls- och grundstädningsuppgifter i olika verksamhetsmiljöer. Beroende på examen kan hen producera bl.a. måltids- och kaffetjänster samt textilvård i olika miljöer. Hen kan förena rengöringsservice med andra serviceuppgifter i enlighet med serviceavtalet.
I tävlingen deltar studerande som är i behov av särskilt stöd i sina studier och har en IP (individuell plan för hur inlärningen ska ordnas) och för vilka kraven på yrkesskicklighet har anpassats åtminstone i en examensdel. Tävlingen genomförs individuellt.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kraven på yrkesskicklighet i de gemensamma obligatoriska examensdelarna i grundexamen i hemarbets- och rengöringsservice (2015), kompetensområdena för hemarbetsservice och rengöringsservice. Bedömningsskala som används är en anpassad B3 (A) nivå. Tävlingsuppgifterna kan tillgodogöras i yrkesprov.

Grenens styrgrupp för Mästare PLUS 2017

 Mervi Rantanen, lajivastaava, Keskuspuiston ammattiopisto
Rauni Lehisto, varavastaava, Keskuspuiston ammattiopisto
Tiia Brax, tiia.brax@kiinteistotyonantajat.fi
Elli Velling, elli.velling@iss.fi
Minna Kyllinen, minna.kyllinen@rtkpalvelut.fi
Helena Turja-Hakala, helena.turja-hakala@sedu.fi
Satu Lind, satu.lind@tpa.fi
Kirsi Rutajärvi, kirsi.rutajarvi@jao.fi
Päivi Vuorihuhta, paivi.vuorihuhta@omnia.fi
Merja Sirkka, merja.sirkka@kiiltoclean.fi
Virpi Tapanimäki, virpi.tapanimaki@luovi.fi
Matti Kauppinen, matti.kauppinen@skillsfinland.fi
Mikko Laakkonen, mikko.laakkonen@pam.fi
Pia Törnwall, pia.tornwall@keskuspuisto.fi
Anu Kilkku, anu.kilkku@keskuspuisto.fi