N3 Robotik
, en individuell tävling


Grenansvarig

n3_robotiikka_keijo_salonen1

 

Keijo Salonen
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
keijo.salonen@jao.fi
040 341 5711

n3_robotiikka_jukka_jokinen1

 

Jukka Jokinen
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
jukka.jokinen@jao.fi
040 341 5696

Deltagande

Även gymnasiestuderande kan delta i tävlingsgrenen.

Allmän beskrivning av grenen

Robotik är en framtidsbransch under snabb utveckling som man kan vänta sig mycket av. Robotik är redan nu en viktig del inom industrin och även i andra branscher. Robotikens tillämpningar används i stor omfattning i tillverkningsindustrin, inom lantbruket, i trafiken, i gruvor och inom hälsovården. Säkerhetssektorn, det militära bruket och rymdindustrin utgör helt egna tillämpningsområden. Robotarna tar sig dit människor inte kan. Robotarna räddar människor ur ruiner och färdas till andra planeter.

En robot är ett cyber-fysikaliskt system där den mikroprocessorstyrda elektroniken interagerar med sin omgivning. Roboten observerar sin omgivning med hjälp av olika givare och ändrar sitt rörelsetillstånd genom manövreringsdon. Programmeringen i roboten avgör hur den beter sig. Mikroprocessorn följer programminnets kommandon i alla sina aktiviteter. Kommandona kallas programkode

 

Krav på kunnande

Det mest centrala kravet på yrkesskicklighet när det gäller robotik är programmeringskunskaper.

I tävlingsuppgifterna ska man lösa olika robotikproblem med hjälp av programmering. Avsikten är att styra en robot i olika situationer i en föränderlig miljö.

Som plattform används roboten Formula AllCode, som utvecklats av Matrix Technology Solutions. Formula AllCode roboten kan programmeras på vilket programmeringsspråk som helst, bara det stöder seriell anslutning.

Grenens styrgrupp 2017

Keijo Salonen, grenansvarig, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Jukka Jokinen, vice grenansvarig, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Raimo Mäkelä, Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Jarmo Salo, Koulutuskeskus Salpaus
Jouko Pussinen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Teuvo Kinnunen, JJJ-Automaatio Oy
Timo Haiko, eläkeläinen / Jyväskylän ammattiopisto