607 Maskinmontering och underhåll
, en individuell tävling


Grenansvarig

Laakso Jarkko

Jarkko Laakso
Stadin ammattiopisto
jarkko.laakso@edu.hel.fi
040 334 1479

607_koneenasennusjakunnossapito_jari_kultanen1-249x300

Jari Kultanen
Stadin ammattiopisto
jari.kultanen@edu.hel.fi
050 590 1235

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Maskinmontering och underhåll är en individuell tävling där man tävlar i skicklighet inom montering och underhåll. Grenen baserar sig på examensgrunderna för grundexamen inom maskin- och metallbranschen och på arbetslivets nuvarande krav. De tävlande får tillbehör, apparater, ritningar och anvisningar till tävlingsuppgifterna, och tillverkar sedan tävlingsarbetet med hjälp av dessa.

Av de examensdelar som är obligatoriska för alla betonas grundläggande arbeten, mätningar, monteringsfärdigheter och förmåga att läsa ritningar. Om en tävlande utsätter sig själv eller andra för fara eller använder förbjudna metoder, kan tävlingsprestationen avbrytas.

De som avlagt examen inom branschen jobbar i huvudsak med monterings- och underhållsuppgifter inom industrin.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna i grenen baserar sig på kriterierna för att visa yrkesskicklighet på kravnivån berömliga (3) i examensgrunderna för grundexamen inom maskin- och metallbranschen samt på arbetslivets krav på unga arbetstagare.

Grenens styrgrupp 2017

Jarkko Laakso, grenansvarig, Stadin ammattiopisto
Jari Kultanen, vice grenansvarig, Stadin ammattiopisto
Jyrki Mänttäri, Oulun seudun ammattiopisto
Anssi Mikkola, Koulutuskeskus Salpaus
Tommi Backman, Koulutuskeskus Salpaus
Ismo Kumakari, SKF
Tommi Hakonen, Würth Oy
Antti Lyhteilä, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Jussi Koort, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Kari Hyytiä, Metalliliitto
(22.10.)