606 Mekatronik
, en partävling

Grenansvarig

Virtanen Veli

Veli Virtanen
Stadin ammattiopisto
veli.virtanen@edu.hel.fi
040 334 1950

002

Juha Saari
Stadin ammattiopisto
juha.m.saari@edu.hel.fi
040 512 0680

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

En automationsmontör arbetar i allmänhet med styckegods-, process- eller fastighetsautomation. I sitt arbete utför en montör monterings-, övervaknings-, underhålls- och ibruktagningsuppgifter. En automationsmontör ska känna till flera olika apparat-, komponent- och styrsystemtillverkares produkter och kunna installera, koppla, använda och programmera dem. Sådana anordningar är t.ex. programmerbar logik, justerbara och parametrerbara sensorer, fotoelektriska sensorer, pekskärmar, robotar, frekvensomvandlare, pneumatikkomponenter samt olika installationsutrustning.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i utbildningsprogrammen automationsteknik och underhåll i de yrkesinriktade grundexamina inom elbranschen samt inom maskin- och metallbranschen, samt på arbetslivets krav på unga arbetstagare.

Kunskapsområden enligt examens- och läroplansgrunderna i läroplanen för elbranschen är
2.1.1 Basfärdigheter inom el- och automationsteknik (45 kp)
2.1.2 El- och automationsinstallationer (30 kp)
2.1.4 Styckegodsautomation (30 kp)
2.2.1 Automations- och datasystem i fastigheter (30 kp)
och i läroplanen för maskin- och metallbranschen
2.1.1 Grundläggande arbeten i montering och automation (15 kp),
2.3.1 Elektromekaniska installationer (30 kp) och
2.3.2 Auomationsmontering (30 kp).

Grenens styrgrupp 2017

Veli Virtanen, grenansvarig, Stadin ammattiopisto
Juha Saari, vice grenansvarig, Stadin ammattiopisto
Jaakko Korkonen, Koulutuskeskus Sedu
Markku Lähetkangas, Festo Oy
Hannu Hyvärinen, Pohjois-Karjalan Ammattiopisto
Matti Hellsten, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Petri Pitkälä, Omron Oy
Matti.Kleemola, Sick Oy
Pentti Rantanen, Sick Oy
Seppo Valio, Opetushallitus